พิธีปิดการอบรมหลักสูตรนายทหารชั้นประทวน เป็นนายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ ๖๑

          พลอากาศโท เสน่ห์ บัวชื่น  เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานพิธีปิดการอบรมหลักสูตรนายทหารชั้นประทวน เป็นนายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ ๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องบรรยาย โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

 

2563 10 22 A01

2563 10 22 A02

2563 10 22 A03

spacer