พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร

          พลอากาศโท เสน่ห์ บัวชื่น  เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร สังกัด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ พุทธสถาน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

 

2563 10 22 01

2563 10 22 02

2563 10 22 03

spacer