กิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

          พลอากาศโท ธาดา  เคี่ยมทองคำ  เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น เมื่อ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ (ตาคลี)

 

2563 07 22 01

2563 07 22 02


2563 07 22 03

 

spacer