พิธีเปิด/ปิดโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยจราจร

          พลอากาศตรี กานต์ชนก  หันหาบุญ  รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิด/ปิดโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยจราจร ให้แก่ กำลังพล กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เมื่อ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมชั้น ๑ กองวิทยบริการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

 

2563 07 23 01

 

2563 07 23 02

 

spacer