เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รับฟังการแถลงผลการสัมมนา บ่งการ ๓/๑๐“การกำหนดยุทธศาสตร์ทหาร”
 
       พลอากาศโท ธาดา เคี่ยมทองคำ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รับฟังการแถลงผลการสัมมนา บ่งการ ๓/๑๐“การกำหนดยุทธศาสตร์ทหาร” ของ นศ.วทอ.รุ่นที่ ๕๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓  ณ หอสมุดกองทัพอากาศ
 
 

2563 07 13 C01

2563 07 13 C02

2563 07 13 C03


spacer