เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการทัพอากาศ

          พลอากาศโท ธาดา เคี่ยมทองคำ  เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการทัพอากาศ ของ นศ.วทอ.รุ่นที่ ๕๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ หอสมุดกองทัพอากาศ

 

2563 07 09 A1

2563 07 09 A2

spacer