การส่งข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ ยศ.ทอ.

 

    • นขต.ยศ./คณก.ฯ ที่ต้องการประชาสัมพันธ์ข้อมูลในช่องทางเว็บไซต์ ยศ.ทอ. และอีเมลส่งถึงกลุ่มข้าราชการ ยศ.ทอ. ส่งภาพและเนื้อหาข่าวให้ น.อ.สำราญ ชอบใจ (น.ประชาสัมพันธ์ ยศ.ทอ.) ตรวจสอบภาพและข้อความเพื่อยืนยันความถูกต้อง ก่อนนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
  •  

ที่ต้องการประชาสัมพันธ์ได้ทางอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

หากเป็นข้อมูลอื่นที่ไม่ใช่ข่าวกิจกรรมปกติ เช่น ภาพแบนเนอร์  วิดีโอ  URL-link  เอกสารอื่นๆ  เมนู ฯลฯ  กรุณาระบุในอีเมลด้วยว่าต้องการประชาสัมพันธ์ที่ตำแหน่งใดบนหน้าเว็บไซต์

ติดต่อประสาน ผกม.กวบ.ยศ.ทอ. โทร. 2-6380, 2-5777