spacer

 

       

 

 

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอ.
 2. ข่าวบริการกำลังพล ทอ.
 3. ข่าวบริการประชาชน
 4. Press Release / โฆษก ทอ.
 • A20201117-4
  ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ (สายงานยุทธบริการ)บรรยายพิเศษการฝึกอบรมเตรียมตัวเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
 • A20201117-3
  ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ (สายงานกิจการพิเศษ) บรรยายพิเศษการฝึกอบรมเตรียมตัวเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
 • A20201118-2
  เสนาธิการทหารอากาศ บรรยายพิเศษการฝึกอบรมเตรียมตัวเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
 • A20201118
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนาวาอากาศเอก ให้แก่นายทหารชั้นสัญญาบัตรของกองทัพอากาศ
 • A20201116-3
  รองผู้บัญชาการทหารอากาศ ​บรรยายพิเศษการฝึกอบรมเตรียมตัวเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
 • A20201116-2
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ ​บรรยายพิเศษ การฝึกอบรมเตรียมตัวเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
 • D20201009
  ประชาสัมพันธ์การแต่งกายเครื่องแบบเต็มยศขาว ในพระราชพิธีทรงบาเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน
 • D20201008
  เปิดรับสมัครนายทหารประทวนชาย สังกัด กองทัพอากาศ เพื่อสอบคัดเลือกเป็น เสมียนประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศไทย ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
 • D20200820
  ขอแจ้งบริการนัดหมายออนไลน์ สำหรับกำลังพลผู้ปฏิบัติงานภาคพื้นกองทัพอากาศ ในการตรวจสุขภาพประจำปี และตรวจร่างกายตามภารกิจต่าง ๆ
 • D20200724
  การแต่งกายเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • D20200630-2
  กิจกรรมประกวดการปลูกต้นไม้และไม้ดอกไม้ประดับสถานที่ราชการขอกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๓
 • D20200630
  ​กรมสวัสดิการทหารอากาศ เปิดรับสมัครฝึกอบรมวิชาชีพ รุ่นที่ ๒/๖๓​ ประจำปี ๒๕๖๓
 • C20201123-2
  กองทัพอากาศ กำหนดจัดกิจกรรมงานรณรงค์วันเอดส์โลกของกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๓
 • C20201123
  โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เปิดรับสมัครนักเรียนโครงการช้างเผือก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
 • C20201117
  กองอาชีวสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารอากาศ เปิดรับสมัคร การฝึกอบรมวิชาชีพ รุ่นที่ ๑/๖๔ ประจำปี ๒๕๖๔
 • C20200917
  สมาคมเวชศาสตร์การบินแห่งประเทศไทยจัดประชุมวิชาการ “๗๒ ปี เวชศาสตร์การบิน” (IMPACT OF PANDEMIC ON AVIATION MEDICINE)
 • C20200914
  พิธีปิดการศึกษาหลักสูตร เสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๔
 • C20200821
  พิธีปิดการศึกษา การแถลงยุทธศาสตร์กองทัพอากาศฉบับนักศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๔ และมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓

24 พฤศจิกายน 2563

 • E20200611
  โฆษก ทอ.ชี้แจงกรณีมารดาพลทหารร้องศูนย์ดำรงธรรม ขอปลดก่อนกำหนดเนื่องจากได้รับบาดเจ็บขณะประจำการ และมีอาการทางจิตเภท
 • 20190201
  ทอ. สนับสนุน เครื่องบิน BT-67 บินโปรยละอองน้ำ เร่งแก้ปัญหาวิกฤติมลภาวะฝุ่นละอองในอากาศ
 • default
  E20180725
 • E20200224
  โฆษกกองทัพอากาศ ชี้แจงกรณีอดีตข้าราชการทหารอากาศร้องสื่อ ว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม