ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการปลัดบัญชี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  

         พลอากาศโท น้อย ภาคเพิ่ม เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ให้การต้อนรับ พลอากาศโท แอร์บูล สุทธิวรรณ ปลัดบัญชีทหารอากาศ เป็นหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการปลัดบัญชี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เมื่อ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ณ กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

Logo Line

Logo Line

Logo Line

Logo Line

   
     
   

  Logo Line