สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลของตนผ่านระบบสารสนเทศ

ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จำกัด  ได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

 

sccl IT

ระบบสารสนเทศของสหกรณ์ออมทรัพย์ ยศ.ทอ.

 

 

มาตรการพักชำระหนี้เงินต้นของเงินกู้สามัญ เป็นเวลา ๕ เดือน (หักเฉพาะดอกเบี้ย)

arrow  พักหนี้ตั้งแต่ ก.ค. - พ.ย.๖๔ (ประสงค์ให้งดหักสิ้นเดือน ก.ค.ส่งเรื่องภายใน ๓๐ มิ.ย.๖๔

arrow  แนบเอกสาร สำเนาบัตรผู้กู้,  ผู้ค้ำ  พร้อมรับรองสำเนา  และให้ผู้ค้ำประกันลงชื่อยินยอมในแบบฟอร์มขอพักชำระหนี้

arrow  ส่งเรื่องได้ตั้งแต่บัดนี้ - สิ้นเดือน ต.ค.๖๔

arrow  รับแบบฟอร์มที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ ยศ.ทอ.

<รายละเอียดเพิ่มเติม>
 -----------------------------------------------

 

Arrow forward  การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ ๓๙ ประจำปี ๒๕๖๔  giphy
Arrow forward  ระเบียบ สอ.ยศ.ทอ.ว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.๒๕๖๓
Arrow forward  พระราชบัญญัติสหกรณ์พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒
Arrow forward  
พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
Arrow forward 
 พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

 

 

 รายงานการประชุม คณก.ดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ ยศ.ทอ.

Arrow forward รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๒ สหกรณ์ออมทรัพย์ ยศ.ทอ.

 

 

เวลาปฏิบัติงาน  /  วันหยุด  /  การรับ – จ่ายเงิน

Arrow forwardเวลาปฏิบัติงาน

collapse   เปิดทำการทุกวันราชการ  เวลา  0800 – 1600 

collapse   เปิดบัญชีเงินฝาก,  ฝาก – ถอนเงิน,  ชำระค่าหุ้น, ชำระค่างวดเงินกู้  เวลา  0830 – 1400 (ไม่พักเที่ยง)

*** ทุกวันสิ้นเดือนและวันทำงานวันแรกของทุกเดือน  งดติดต่อเกี่ยวกับการขอกู้เงินทุกชนิด ***

Arrow forward วันหยุดของสหกรณ์

collapse   หยุดตามประกาศวันหยุดราชการของกองทัพอากาศ

collapse   หยุดวันก่อนประชุมใหญ่สามัญประจำปีเพื่อเตรียมการประชุม

 

 

 

spacer