สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลของตนผ่านระบบสารสนเทศ

ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จำกัด  ได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

 

sccl IT

ระบบสารสนเทศของสหกรณ์ออมทรัพย์ ยศ.ทอ.

Arrow forward  คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ ๓๘ ปีบัญชี ๒๕๖๓giphy
Arrow forward  ระเบียบ สอ.ยศ.ทอ.ว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.๒๕๖๓ giphy
Arrow forward  พระราชบัญญัติสหกรณ์พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒
Arrow forward  
พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
Arrow forward 
 พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

 

 "มาตรการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค โควิด - 19 "

 

 รายงานการประชุม คณก.ดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ ยศ.ทอ.

Arrow forward รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๒ สหกรณ์ออมทรัพย์ ยศ.ทอ.

 

เวลาปฏิบัติงาน  /  วันหยุด  /  การรับ – จ่ายเงิน

Arrow forwardเวลาปฏิบัติงาน

collapse   เปิดทำการทุกวันราชการ  เวลา  0800 – 1600 

collapse   เปิดบัญชีเงินฝาก,  ฝาก – ถอนเงิน,  ชำระค่าหุ้น, ชำระค่างวดเงินกู้  เวลา  0830 – 1400 (ไม่พักเที่ยง)

*** ทุกวันสิ้นเดือนและวันทำงานวันแรกของทุกเดือน  งดติดต่อเกี่ยวกับการขอกู้เงินทุกชนิด ***

Arrow forward วันหยุดของสหกรณ์

collapse   หยุดตามประกาศวันหยุดราชการของกองทัพอากาศ

collapse   หยุดวันก่อนประชุมใหญ่สามัญประจำปีเพื่อเตรียมการประชุม

 

 

 

spacer