ผบ.รร.จอ.ยศ.ทอ.ตรวจเยี่ยม นจอ.ฝึกปฏิบัติงานตามสายวิทยาการ

2561 02 09 a 03 01นาวาอากาศเอก วรชาติ  ทองศิริ  ผู้บังคับการโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมนักเรียนจ่าอากาศเหล่าสารวัตรทหารฝึกงาน ณ กองบิน ๔๖ โดยมี นาวาอากาศเอก ภาณุวัตร  เรืองประยูร  รองผู้บังคับการกองบิน ๔๖ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๘ ก.พ.๖๑

ภาพกิจกรรม...

(ขอบคุณภาพ/ข่าว จาก น.ส.สุพรรษา น.ส.วรรษชล น.ส.สุนันทา น.ส.ธัญญาลักษณ์ นักศึกษาฝึกงาน)

 

Copyright © by Academic Resources Division | พัฒนาโดย... กองวิทยบริการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ