ตัวแทนโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เข้าชมนิทรรศการ Singapore Airshow 2018

2561 02 09 01 01เรืออากาศเอกหญิง วรรษพร  แก้ววัฒนะ  อาจารย์แผนกวิชาช่างอากาศ กองการศึกษา โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ พร้อมนักเรียนจ่าอากาศ จำนวน ๘ คน เข้าร่วมชมนิทรรศการ Singapore Airshow 2018 ณ ศูนย์การแสดงนิทรรศการชางงี สาธารณรัฐสิงคโปร์ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ภาพกิจกรรม...

ซึ่งนิทรรศการดังกล่าวเป็นการแสดงการบินที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย จัดขึ้นครั้งแรกในปี ๒๐๐๘ และจัดต่อเนื่องทุกๆ ๒ ปี ครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๖ โดยภายในงานได้จัดแสดงอากาศยาน พร้อมเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสดงขีดความสามารถในการพัฒนาด้านการบิน

 

Copyright © by Academic Resources Division | พัฒนาโดย... กองวิทยบริการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ