ศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายสรุป หัวข้อ "ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาห้วงอวกาศของชาติกับความมั่นคงของรัฐ "

2561 02 21 05 01น.อ.ศุภโชติ  ชัยวงษ์  รอง ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์และ นศ.วทอ.รุ่นที่ ๕๒ ไปศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายสรุป หัวข้อ "ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาห้วงอวกาศของชาติกับความมั่นคงของรัฐ " ณ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

ภาพกิจกรรม...

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร สังกัด ยศ.ทอ.

2561 02 15 01 01พลอากาศโท อนุชิต  แก้วประสพ  เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร สังกัด ยศ.ทอ. ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๒ คน เมื่อวันที่ ๑๔ ก.พ.๖๑ ณ ห้องพุทธสถาน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

ภาพพิธี...

ผบ.ทอ.บรรยายพิเศษที่ รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.

61 02 13

พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง ผบ.ทอ. บรรยายพิเศษ เรื่อง “ การใช้ประโยชน์ห้วงอากาศ และอวกาศ กับทิศทางอนาคตของชาติ ” ให้แก่ นทน.หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๒ โดยมี พล.อ.ท.อนุชิต แก้วประสพ จก.ยศ.ทอ. และ พล.อ.ต.เดชอุดม คงศรี ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. ให้การต้อนรับ เมื่อ ๑๓ ก.พ.๖๑, ๑๓๓๐ ณ ห้องบรรยาย รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.

ภาพกิจกรรม...

เสวนาวิชาการ เรื่อง "นวัตกรรมและเทคโนโลยีอวกาศกับความมั่นคงของชาติแห่งอนาคต"

2561 02 13 Aพล.อ.ต.เสน่ห์  บัวชื่น  ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. เป็นประธานในการจัดเสวนาวิชาการ เรื่อง "นวัตกรรมและเทคโนโลยีอวกาศกับความมั่นคงของชาติแห่งอนาคต" โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย

ภาพกิจกรรม...

อ่านเพิ่มเติม...

ผบ.รร.จอ.ยศ.ทอ.ตรวจเยี่ยม นจอ.ฝึกปฏิบัติงานตามสายวิทยาการ

2561 02 09 a 03 01นาวาอากาศเอก วรชาติ  ทองศิริ  ผู้บังคับการโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมนักเรียนจ่าอากาศเหล่าสารวัตรทหารฝึกงาน ณ กองบิน ๔๖ โดยมี นาวาอากาศเอก ภาณุวัตร  เรืองประยูร  รองผู้บังคับการกองบิน ๔๖ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๘ ก.พ.๖๑

ภาพกิจกรรม...

อ่านเพิ่มเติม...

ตัวแทนโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เข้าชมนิทรรศการ Singapore Airshow 2018

2561 02 09 01 01เรืออากาศเอกหญิง วรรษพร  แก้ววัฒนะ  อาจารย์แผนกวิชาช่างอากาศ กองการศึกษา โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ พร้อมนักเรียนจ่าอากาศ จำนวน ๘ คน เข้าร่วมชมนิทรรศการ Singapore Airshow 2018 ณ ศูนย์การแสดงนิทรรศการชางงี สาธารณรัฐสิงคโปร์ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ภาพกิจกรรม...

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ หลักสูตรครูทหารชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ ๔๗

2561 02 07น.ท.สหรัฐ  ศรีบุญเกิด  รอง ผอ.รร.คท.ยศ.ทอ. เป็นประธานเปิดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ หลักสูตรครูทหารชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ ๔๗ เมื่อวันพุธที่ ๗ ก.พ.๖๑

ภาพกิจกรรม...

 

Copyright © by Academic Resources Division | พัฒนาโดย... กองวิทยบริการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ