คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ยศ.ทอ.
ท่านสามารถยื่นเรื่องร้องทุกข์ หรือร้องร้องเรียน ตามช่องทางต่อไปนี้         •  โดยตรงด้วยตนเอง   :   ณ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ (คณก.ปปท.ยศ.ทอ.) ถ.พหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ         •  ทางไปรษณีย์   :   171 ถ.พหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 (เรียน เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ)         •  ทาง e-Mail   :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Copyright © by Academic Resources Division | พัฒนาโดย... กองวิทยบริการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ