RSS
ภาพกิจกรรมปี 61 - ศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายสรุป หัวข้อ

น.อ.ศุภโชติ  ชัยวงษ์  รอง ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์และ นศ.วทอ.รุ่นที่ ๕๒ ไปศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายสรุป หัวข้อ "ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาห้วงอวกาศของชาติกับความมั่นคงของรัฐ " ณ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด โดยมี คุณ สาริณี  อังศุสิงห์  กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ให้การต้อนรับ เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ ก.พ.๖๑, ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ ณ อาคาร ๖๐ ปี บริษัท วิทยุการบินฯ ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพฯ

 

Number of images in category: 7
Category Viewed: 9x
ภาพกิจกรรมปี 61 - พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร สังกัด ยศ.ทอ. (14 ก.พ.61)

พลอากาศโท อนุชิต  แก้วประสพ  เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร สังกัด ยศ.ทอ. ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๒ คน เมื่อวันที่ ๑๔ ก.พ.๖๑ ณ ห้องพุทธสถาน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

 

Number of images in category: 3
Category Viewed: 17x
ภาพกิจกรรมปี 61 - เสวนาวิชาการ เรื่อง

พล.อ.ต.เสน่ห์  บัวชื่น  ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. เป็นประธานในการจัดเสวนาวิชาการ เรื่อง "นวัตกรรมและเทคโนโลยีอวกาศกับความมั่นคงของชาติแห่งอนาคต" โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย พล.อ.ต.ผศ.ดร.พาห์รณ  สงวนโภคัย  ผอ.กกศ.รร.นนก., ศาสตราจารย์ ดร.เดวิด  รูฟโฟโล  อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, น.อ.ฐากูร  เกิดแก้ว  ผอ.กกอ.ศวอ.ทอ.และ น.อ.กฤษณัส  กาญจนกุล  ผู้แทน นศ.วทอ.รุ่นที่ ๕๒ โดยมี พ.ต.หญิงชลรัศมี  งาทวีสุข ผู้ประกาศข่าวและพิธีกรรายการ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ในโอกาสนี้ พล.อ.ต.น้อย  ภาคเพิ่ม  รอง จก.ยศ.ทอ.ได้ให้เกียรติเข้าร่วมฟังการเสวนาด้วย เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ ก.พ.๖๑,  ๐๘๓๐-๑๒๐๐ ณ ห้องบรรยาย วทอ.ยศ.ทอ.

 

Number of images in category: 12
Category Viewed: 16x
ภาพกิจกรรมปี 61 - ผบ.รร.จอ.ยศ.ทอ.ตรวจเยี่ยม นจอ.ฝึกปฏิบัติงานตามสายวิทยาการ (8 ก.พ.61)

นาวาอากาศเอก วรชาติ  ทองศิริ  ผู้บังคับการโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมนักเรียนจ่าอากาศเหล่าสารวัตรทหารฝึกงาน ณ กองบิน ๔๖ โดยมี นาวาอากาศเอก ภาณุวัตร  เรืองประยูร  รองผู้บังคับการกองบิน ๔๖ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๘ ก.พ.๖๑ (ขอบคุณภาพ/ข่าว จาก น.ส.สุพรรษา น.ส.วรรษชล น.ส.สุนันทา น.ส.ธัญญาลักษณ์ นักศึกษาฝึกงาน)

 

Number of images in category: 7
Category Viewed: 31x
ภาพกิจกรรมปี 61 - ตัวแทนโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เข้าชมนิทรรศการ Singapore Airshow 2018 (08 ก.พ.61)

เรืออากาศเอกหญิง วรรษพร  แก้ววัฒนะ  อาจารย์แผนกวิชาช่างอากาศ กองการศึกษา โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ พร้อมนักเรียนจ่าอากาศ จำนวน ๘ คน เข้าร่วมชมนิทรรศการ Singapore Airshow 2018 ณ ศูนย์การแสดงนิทรรศการชางงี สาธารณรัฐสิงคโปร์ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ซึ่งนิทรรศการดังกล่าวเป็นการแสดงการบินที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย จัดขึ้นครั้งแรกในปี ๒๐๐๘ และจัดต่อเนื่องทุกๆ ๒ ปี ครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๖ โดยภายในงานได้จัดแสดงอากาศยาน พร้อมเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสดงขีดความสามารถในการพัฒนาด้านการบิน

 

Number of images in category: 8
Category Viewed: 28x
ภาพกิจกรรมปี 61 - กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ หลักสูตรครูทหารชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ ๔๗ (7 ก.พ.61)

น.ท.สหรัฐ  ศรีบุญเกิด  รอง ผอ.รร.คท.ยศ.ทอ. เป็นประธานเปิดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ หลักสูตรครูทหารชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ ๔๗ เมื่อวันพุธที่ ๗ ก.พ.๖๑

 

Number of images in category: 12
Category Viewed: 37x
ภาพกิจกรรมปี 61 - นศ.วทอ.รุ่นที่ ๕๒ ศึกษาและดูงานภูมิประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2 ก.พ.61)

พล.อ.ต.เสน่ห์  บัวชื่น  ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์ และ นศ.วทอ.รุ่นที่ ๕๒ ไปศึกษาและดูงานภูมิประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๒๙ ม.ค.-๒ ก.พ.๖๑ ในโอกาสนี้ได้จัดกิจกรรมปันน้ำใจ "พี่ให้น้อง" ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา, มอบทุนการศึกษา, อุปกรณ์การศึกษา, อุปกรณ์การกีฬา, อาหารและเครื่องดื่ม ณ โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด ต.บ้านกลาง อ.เมืองนครพนม จว.นครพนม

 

Number of images in category: 17
Category Viewed: 50x
ภาพกิจกรรมปี 61 - นทน.หลักสูตรครูทหารชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ ๔๗ ศึกษาดูงานมูลนิธิชัยพัฒนา (2 ก.พ.61)

น.อ.จิราสินธุ์  เกษมธนเสถียร  ผอ.รร.คท.ยศ.ทอ. คณะอาจารย์ และนทน.หลักสูตรครูทหารชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ ๔๗ เดินทางไปศึกษาดูงานมูลนิธิชัยพัฒนา โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ เมื่อวันที่ ๒ ก.พ.๖๑

 

Number of images in category: 7
Category Viewed: 49x
ภาพกิจกรรมปี 61 - พิธีอัญเชิญพระพุทธปัญโญภาสอากาศมงคล ประดิษฐาน ณ พุทธสถาน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ (5 ก.พ.61)

พลอากาศตรี สำเริง  พูลเพิ่ม  รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานพิธีอัญเชิญพระพุทธปัญโญภาสอากาศมงคล ประดิษฐาน ณ พุทธสถาน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เพื่อจะทำการซ่อมแซมปรับปรุงหอพระพุทธปัญโญภาสอากาศมงคล เมื่อวันที่ ๕ ก.พ.๖๑ ณ หอพระพุทธปัญโญภาสอากาศมงคล

 

Number of images in category: 4
Category Viewed: 48x
ภาพกิจกรรมปี 61 - พิธีเททองหล่อองค์พระรูปหล่อจำลองจอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ (25 ม.ค.61)

พล.อ.ท.อนุชิต  แก้วประสพ  จก.ยศ.ทอ. เป็นประธานในพิธีเททองหล่อองค์พระรูปหล่อจำลองจอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ (พระบิดากองทัพอากาศ) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ม.ค.๖๑, ๑๐๕๙ ณ โรงหล่อนรสิงห์ จ.นครปฐม

 

Number of images in category: 12
Category Viewed: 93x
ภาพกิจกรรมปี 61 - นศ.วทอ.รุ่นที่ ๕๒ ศึกษาดูงานบริษัทหัวเหว่ยเทคโนโลยี(ประเทศไทย)จำกัด (24 ม.ค.61)

พล.อ.ต.เสน่ห์  บัวชื่น  ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์และ นศ.วทอ.รุ่นที่ ๕๒ ศึกษาดูงานบริษัทหัวเหว่ยเทคโนโลยี(ประเทศไทย)จำกัด และรับฟังการบรรยายสรุป หัวข้อ "นวัตกรรมเทคโนโลยี่ เพื่อสนับสนุนความมั่นคงแห่งชาติ" โดยมี คุณชาตพงศ์ ศรีอัศวประเสริฐ ผู้จัดการขายอาวุโส ให้การต้อนรับ เมื่อวันพุธที่ ๒๔ ม.ค.๖๑,  ๐๙๓๐ - ๑๒๐๐ ณ พระรามเก้า กรุงเทพมหานคร

 

Number of images in category: 4
Category Viewed: 44x
ภาพกิจกรรมปี 61 - กราบนมัสการสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (23 ม.ค.61)

พล.อ.ท.อนุชิต  แก้วประสพ   จก.ยศ.ทอ. นำคณะทำงานจัดสร้างองค์พระรูปหล่อจำลอง จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ กราบนมัสการสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ ม.ค.๖๑, ๐๘๓๐ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

 

Number of images in category: 6
Category Viewed: 53x
ภาพกิจกรรมปี 61 - พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารประทวน ชั้นพันจ่าอากาศ รุ่นที่ ๓๕ (22 ม.ค.61)

พลอากาศตรี น้อย  ภาคเพิ่ม  รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารประทวน ชั้นพันจ่าอากาศ รุ่นที่ ๓๕ ณ ห้องบรรยาย โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ ม.ค.๖๑

 

Number of images in category: 3
Category Viewed: 65x
ภาพกิจกรรมปี 61 - พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ ๘๑ (19 ม.ค.61)

พลอากาศตรี สำเริง  พูลเพิ่ม  รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ ๘๑ ณ ห้องบรรยาย โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ ม.ค.๖๑

 

Number of images in category: 3
Category Viewed: 53x
ภาพกิจกรรมปี 61 - รับฟังการสรุปผลการตรวจเยี่ยมสายวิทยาการสารบรรณ ประจำปีงบประมาณ ๖๑ (17 ม.ค.61)

พลอากาศตรี สำเริง  พูลเพิ่ม  รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานรับฟังการสรุปผลการตรวจเยี่ยมสายวิทยาการสารบรรณ ประจำปีงบประมาณ ๖๑ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ณ ห้องประชุม กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ(อาคารหอสมุด กองทัพอากาศ) เมื่อวันพุธที่ ๑๗ ม.ค.๖๑

 

Number of images in category: 4
Category Viewed: 45x
ภาพกิจกรรมปี 61 - งานเลี้ยงพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล (18 ม.ค.61)

พลอากาศเอก จอม  รุ่งสว่าง  ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในงานเลี้ยงพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เพื่อเป็นขวัญกำลังให้แก่กำลังพลสวนสนาม โรงเรียนจ่าอากาศฯ ซึ่งได้เข้าร่วมพิธี ณ โรงเลี้ยงอาหารนักเรียนจ่าอากาศ โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑

 

Number of images in category: 7
Category Viewed: 80x
ภาพกิจกรรมปี 61 - พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๑ (18 ม.ค.61)

พลอากาศเอก จอม  รุ่งสว่าง  ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัย เฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี นาวาอากาศเอก วรชาติ  ทองศิริ  ผู้บังคับการ โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ได้รับหน้าที่เป็น ผู้บังคับกองผสม โดยจัดนักเรียนจ่าอากาศ เข้าร่วมสวนสนาม ๑ กองพันสวนสนาม และนักเรียนจ่าอากาศ ร่วมแสดงกระบี่กระบอง-แฟนซีดริว ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทรกษัตริยาธิราช เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑

 

Number of images in category: 23
Category Viewed: 62x
ภาพกิจกรรมปี 61 - บรรยายพิเศษแก่ นศ.วทอ. หัวข้อ “หลักการบริหารเงินแบบองค์รวม” (15 ม.ค.61)

คุณวิรุณรัตน์  ตั้งสำเริงวงศ์  ผอ.ฝ่ายบริหารการตลาดกลุ่มลูกค้าทหาร ข้าราชการรัฐวิสาหกิจและองค์กรเอกชน ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) บรรยายพิเศษแก่ นศ.วทอ. หัวข้อ “หลักการบริหารเงินแบบองค์รวม” เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ ม.ค. ๖๑, ๑๓๐๐ - ๑๕๐๐ ณ ห้องบรรยาย วทอ.ยศ.ทอ.

 

Number of images in category: 5
Category Viewed: 37x
ภาพกิจกรรมปี 61 - โรงเรียนจ่าอากาศฯ เข้าร่วมกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ กองทัพอากาศ” (13 ม.ค.61)

นาวาอากาศเอก วรชาติ  ทองศิริ  ผู้บังคับการโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ นำข้าราชการ และนักเรียนจ่าอากาศ ร่วมกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ กองทัพอากาศ” เมื่อวันที่ ๑๓ ม.ค.๖๑ ซึ่งจัดขึ้น ณ ฝูงบิน ๖๐๑, พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ, สนามบินเล็ก ทุ่งสีกันและกองบิน ๗ โดยภายในงานได้จัดแสดงนิทรรศการแนะแนวการศึกษา การเล่นเกมแจกของรางวัล พร้อมทั้งสนับสนุนการแสดงจากชมรมกระบี่กระบอง, ชมรมแฟนซีดริวและนักเรียนจ่าอากาศประจำอากาศยาน

 

Number of images in category: 21
Category Viewed: 88x
ภาพกิจกรรมปี 61 - ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการสารบรรณ ประจำปีงบประมาณ ๖๑ (15 ม.ค.61)

พลอากาศตรี น้อย  ภาคเพิ่ม  รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ต้อนรับ พลอากาศตรี นฤพล  จักรกลม  เจ้ากรมสารบรรณทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการสารบรรณ ประจำปีงบประมาณ ๖๑ เมื่อ ๑๕ ม.ค.๖๑ ณ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

 

Number of images in category: 4
Category Viewed: 46x
ภาพกิจกรรมปี 61 - ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (12 ม.ค.61)

น.อ.จิราสินธุ์  เกษมธนเสถียร  ผอ.รร.คท.ยศ.ทอ. คณะอาจารย์ และนทน.หลักสูตรครูทหารชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ ๔๗ เดินทางไปศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในวันศุกร์ที่ ๑๒ ม.ค.๖๑

 

Number of images in category: 10
Category Viewed: 76x
ภาพกิจกรรมปี 61 - รับการอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด (12 ม.ค.61)

พล.อ.ต. น้อย  ภาคเพิ่ม  รอง จก.ยศ.ทอ. รับการอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด จาก น.อ. แมน  ปิยะอิศรากุล  รอง เสธ.ยศ.ทอ. พร้อมด้วยข้าราชการ ยศ.ทอ. เมื่อวันที่ ๑๒ ม.ค.๖๑ ณ สน.รอง จก.ยศ.ทอ.

 

Number of images in category: 1
Category Viewed: 50x
ภาพกิจกรรมปี 61 - บรรยายพิเศษแก่ นศ.วทอ.หัวข้อ “เทคโนโลยีอวกาศกับความมั่นคงของชาติ” (8 ม.ค.61)

พล.อ.ต.ผศ.ดร.พาห์รณ  สงวนโภคัย  ผอ.กกศ.รร.นนก. บรรยายพิเศษแก่ นศ.วทอ.หัวข้อ “เทคโนโลยีอวกาศกับความมั่นคงของชาติ” เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ ม.ค.๖๑,  ๑๐๐๐ - ๑๒๐๐ ณ ห้องบรรยาย วทอ.ยศ.ทอ.

 

Number of images in category: 2
Category Viewed: 42x
ภาพกิจกรรมปี 61 - จัดสร้างพระรูปหล่อจำลอง (9 ม.ค.61)

พล.อ.ต.เสน่ห์  บัวชื่น  ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. นำคณะทำงานจัดสร้างพระรูปหล่อจำลอง จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ กราบนมัสการพระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน) เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เมื่อวันอังคารที่ ๙ ม.ค.๖๑  ,๐๘๓๐ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

 

Number of images in category: 2
Category Viewed: 38x
ภาพกิจกรรมปี 61 - บันทึกเทปรายการ “เรื่องเล่าเช้านี้” เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ (13 ม.ค.61)

นาวาอากาศเอก ประการ  พรมโสภา  รองผู้บังคับการโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ นำนักเรียนจ่าอากาศ ชมรมแฟนซีดริว ร่วมบันทึกเทปรายการ “เรื่องเล่าเช้านี้” เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยกองทัพอากาศ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ สำหรับนักเรียนจ่าอากาศจะทำการแสดงภายในงานดังกล่าว จำนวน ๒ ชุดการแสดง ได้แก่ การแสดงแฟนซีดริว และ การแสดงกระบี่กระบอง

 

Number of images in category: 8
Category Viewed: 104x
ภาพกิจกรรมปี 61 - รับการอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๑ และรับมอบกระเช้าของขวัญจากคณะศิษย์เก่า วทอ.ยศ.ทอ.(8 ม.ค.61)

พล.อ.ต.เสน่ห์  บัวชื่น  ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. รับการอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๑ และรับมอบกระเช้าของขวัญจากคณะศิษย์เก่า วทอ.ยศ.ทอ. เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ ม.ค.๖๑,  ๐๙๐๐ ณ วทอ.ยศ.ทอ.

 

Number of images in category: 2
Category Viewed: 38x
ภาพกิจกรรมปี 61 - รับคณะตรวจติดตามความคืบหน้าผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรมจเรทหารอากาศ (8 ม.ค.61)

พลอากาศตรี สำเริง  พูลเพิ่ม  รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานรับคณะตรวจติดตามความคืบหน้าผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรมจเรทหารอากาศ เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ ม.ค.๖๑ ณ ห้องประชุม กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ(อาคารหอสมุด ทอ.)

 

Number of images in category: 3
Category Viewed: 51x
ภาพกิจกรรมปี 61 - พิธีโครงการรณรงค์และสาบานตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด (5 ม.ค.61)

พลอากาศโท อนุชิต  แก้วประสพ  เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีโครงการรณรงค์และสาบานตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ ม.ค.๖๑ ณ บริเวณลานหน้ากองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

 

Number of images in category: 3
Category Viewed: 59x
ภาพกิจกรรมปี 61 - พิธีวันคล้ายวันสถาปนากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ครบรอบ ๖๙ ปี  (5 ม.ค.61)

พลอากาศโท อนุชิต  แก้วประสพ  เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ครบรอบ ๖๙ ปี(๗ ม.ค.๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๕ ม.ค.๖๑ ณ กองบัญชาการกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

 

Number of images in category: 4
Category Viewed: 59x
ภาพกิจกรรมปี 61 - พิธีทำบุญตักบาตร วันขึ้นปีใหม่ ทอ.ประจำปี ๖๑ (4 ม.ค.61)

พล.อ.ต.เสน่ห์  บัวชื่น  ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. และน.อ.ศุภโชติ  ชัยวงษ์  รอง ผบ.วทอ.ฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร วันขึ้นปีใหม่ ทอ.ประจำปี ๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ ม.ค.๖๑,  ๐๗๐๐ ณ ลานเอนกประสงค์ สมส.ทอ.ชั้นประทวน

 

Number of images in category: 4
Category Viewed: 68x
ภาพกิจกรรมปี 61 - โรงเรียนจ่าอากาศฯ จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑ (4 ม.ค.61)

นาวาอากาศเอก วรชาติ  ทองศิริ  ผู้บังคับการโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และนักเรียนจ่าอากาศ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑ โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร รับบิณฑบาต จำนวน ๙ รูป ณ ด้านหน้าอาคาร กองบังคับการ โรงเรียนจ่าอากาศฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ ม.ค.๖๑

 

Number of images in category: 10
Category Viewed: 91x
ภาพกิจกรรมปี 61 - รร.จอ.ยศ.ทอ.จัดพิธีฟังสารอวยพรปีใหม่ของ ผบ.ทอ. (03 ม.ค.61)

นาวาอากาศเอก วรชาติ ทองศิริ ผู้บังคับการโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีอ่านสารอวยพรปีใหม่ของผู้บัญชาการทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และนักเรียนจ่าอากาศ เข้าร่วมพิธี พร้อมกันนี้ นาวาอากาศเอก ประการ พรมโสภา รองผู้บังคับการโรงเรียนจ่าอากาศฯ ได้เป็นผู้แทนมอบของขวัญปีใหม่ แด่ผู้บังคับการโรงเรียนจ่าอากาศฯ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนจ่าอากาศฯ เมื่อ ๓ มกราคม ๒๕๖๑

 

Number of images in category: 6
Category Viewed: 68x
ภาพกิจกรรมปี 60 - วทอ.ยศ.ทอ. ได้จัดกิจกรรม

 วทอ.ยศ.ทอ.ได้จัดกิจกรรม " วันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑ " ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และ นศ.วทอ.รุ่นที่ ๕๒ โดย น.อ. ศุภโชติ  ชัยวงษ์  รอง ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. เป็นผู้แทน มอบกระเช้าผลไม้และอวยพรปีใหม่แด่ พล.อ.ต.เสน่ห์  บัวชื่น  ผบ.วทอ.ฯ กิจกรรมประกอบด้วยการเลี้ยงสังสรรค์รับประทานอาหารร่วมกัน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ธ.ค.๖๐ , ๑๒๐๐ ณ วทอ.ยศ.ทอ.

 

Number of images in category: 11
Category Viewed: 69x
ภาพกิจกรรมปี 60 - พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร (28 ธ.ค.60)

พลอากาศโท อนุชิต  แก้วประสพ  เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร สังกัดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ธ.ค.๖๐ ณ พุทธสถาน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

 

Number of images in category: 1
Category Viewed: 77x
ภาพกิจกรรมปี 60 - รับการอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๑ และรับมอบกระเช้าของขวัญ (28 ธ.ค.61)

พลอากาศโท อนุชิต  แก้วประสพ  เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รับการอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๑ และรับมอบกระเช้าของขวัญจาก พลอากาศตรี สำเริง  พูลเพิ่ม  รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ณ บริเวณห้องโถง อาคารกองบัญชาการกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

 

Number of images in category: 3
Category Viewed: 84x
ภาพกิจกรรมปี 60 - พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลฯ (27 ธ.ค.60)

พลอากาศโท อนุชิต  แก้วประสพ  เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล เพื่อสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์หอพระพุทธปัญโญภาสอากาศมงคล เมื่อวันพุธที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ พุทธสถาน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

 

Number of images in category: 3
Category Viewed: 69x
ภาพกิจกรรมปี 60 - พิธีไหว้ครูหลักสูตรครูทหารชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ ๔๗ (28 ธ.ค.60)

พล.อ.ต.สมศักดิ์  ทองประเสริฐ  อดีต ผอ.รร.คท.ยศ.ทอ. เป็นประธานในพิธีไหว้ครูหลักสูตรครูทหารชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ ๔๗ โดยมี น.อ.จิราสินธุ์  เกษมธนเสถียร  ผอ.รร.คท.ยศ.ทอ. ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๘ ธ.ค.๖๐ ณ รร.คท.ยศ.ทอ.

 

Number of images in category: 15
Category Viewed: 90x
ภาพกิจกรรมปี 60 - งาน “จากพี่เพื่อน้อง” และฟังเสวนาวิชาการ (27 ธ.ค.60)

น.อ.ศุภโชติ  ชัยวงษ์   รอง ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์เข้าร่วมงาน “จากพี่เพื่อน้อง” และฟังเสวนาวิชาการ เรื่อง “ บทบาทของมหาอำนาจที่มีผลกระทบต่อการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ ” ในโอกาสนี้ น.อ.ศุภโชติ  ชัยวงษ์ ฯ ได้มอบของที่ระลึกในวันขึ้นปีใหม่ ให้แก่ พล.ร.ท.ช่อฉัตร  กระเทศ  จก.ยศ.ทร. เมื่อวันพุธที่ ๒๗ ธ.ค.๖๐ , ๑๒๐๐ ณ อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จ. นครปฐม

 

Number of images in category: 2
Category Viewed: 52x
ภาพกิจกรรมปี 60 - มอบกระเช้าของขวัญอวยพรปีใหม่ (27 ธ.ค.60)

พล.อ.ต.เสน่ห์  บัวชื่น  ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. และผู้แทนข้าราชการ วทอ.ฯ มอบกระเช้าของขวัญอวยพรปีใหม่ พล.อ.ท.อนุชิต  แก้วประสพ  จก.ยศ.ทอ. เมื่อวันพุธที่ ๒๗ ธ.ค.๖๐, ๐๘๓๐ ณ ยศ.ทอ.

 

Number of images in category: 1
Category Viewed: 48x
ภาพกิจกรรมปี 60 - การตรวจเยี่ยมสายวิทยาการศึกษาและการฝึก และอนุศาสนาจารย์ ณ กองบิน ๔ และ กองบิน ๒ (21-22 ธ.ค.60)

พลอากาศตรี น้อย  ภาคเพิ่ม  รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นหัวหน้าคณะฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านการศึกษาและการฝึก และอนุศาสนาจารย์ ประจำปี ๖๑ ณ กองบิน ๔ เพื่อรับทราบปัญหา ให้คำปรึกษา รวมทั้งชี้แจงแนวทางปฏิบัติต่างๆ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพ โดยมี นาวาอากาศเอก พูนศักดิ์  ปิยะรัตน์  ผู้บังคับการกองบิน ๔ ให้การต้อนรับ เมื่อ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ กองบิน ๔

พลอากาศตรี น้อย  ภาคเพิ่ม  รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นหัวหน้าคณะฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านการศึกษาและการฝึก และอนุศาสนาจารย์ ประจำปี ๖๑ ณ กองบิน ๒ เพื่อรับทราบปัญหา ให้คำปรึกษา รวมทั้งชี้แจงแนวทางปฏิบัติต่างๆ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพ โดยมี นาวาอากาศเอก ประภาส  เอี่ยมโมฬี  ผู้บังคับการกองบิน ๒ ให้การต้อนรับ เมื่อ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ กองบิน ๔

 

Number of images in category: 8
Category Viewed: 82x
ภาพกิจกรรมปี 60 - ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านการศึกษาและการฝึก และอนุศาสนาจารย์ กองบิน ๔๑ และกองบิน ๔๖ ประจำปี ๖๑ (27 พ.ย.60)

นาวาอากาศเอก เจษฎา  ถาวรฉันท์  รองผู้อำนวยการ สำนักบริหารการศึกษา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ และคณะฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านการศึกษาและการฝึก และอนุศาสนาจารย์ ประจำปี ๖๑ ณ กองบิน ๔๑ จว.เชียงใหม่ เพื่อรับทราบปัญหา ให้คำปรึกษา รวมทั้งชี้แจงแนวทางปฏิบัติต่างๆ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพ โดยมี นาวาอากาศเอก สุนทร ผ่องอำไพ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ กองบิน ๔๑ จว.เชียงใหม่

นาวาอากาศเอก เจษฎา  ถาวรฉันท์  รองผู้อำนวยการ สำนักบริหารการศึกษา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ และคณะฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านการศึกษาและการฝึก และอนุศาสนาจารย์ ประจำปี ๖๑ ณ กองบิน ๔๖ จว.พิษณุโลก เพื่อรับทราบปัญหา ให้คำปรึกษา รวมทั้งชี้แจงแนวทางปฏิบัติต่างๆ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพ โดยมี นาวาอากาศเอก นราธิป พุทธสีมา รองผู้บังคับการกองบิน ๔๖ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ กองบิน ๔๖ จว.พิษณุโลก

 

Number of images in category: 4
Category Viewed: 55x
ภาพกิจกรรมปี 60 - นศ.วทอ.รุ่นที่ ๕๒ ศึกษาดูงานภูมิประเทศภาคเหนือ (18-22 ธ.ค.60)

น.อ.ศุภโชติ  ชัยวงษ์  รอง ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์ และ นศ.วทอ.รุ่นที่ ๕๒ ศึกษาดูงานภูมิประเทศภาคเหนือ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาวิเคราะห์ ด้านการทหาร การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมจิตวิทยาของภูมิภาค ที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เช่น กองกำลังผาเมือง กองทัพภาคที่ ๓ และ กองบิน ๔๖ เป็นต้น ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๒ ธ.ค.๖๐

 

Number of images in category: 6
Category Viewed: 48x
ภาพกิจกรรมปี 60 - วันคล้ายวันสถาปนา ครบ ๖๕ ปี รร.จอ.ยศ.ทอ. (22 ธ.ค.60)

พล.อ.ต.สำเริง  พูลเพิ่ม  รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในการประกอบพิธีสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ครบรอบ ๖๕ ปี ซึ่งตรงวันที่ ๒๔ ธันวาคมของทุกปี ณ ห้องประชุม โรงเรียนจ่าอากาศฯ ซึ่งมีอดีตผู้บังคับการโรงเรียนจ่าอากาศฯ นายทหารชั้นผู้ใหญ่เข้าร่วมพิธี โดยมี น.อ.วรชาติ  ทองศิริ  ผู้บังคับการโรงเรียนจ่าอากาศฯ ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ในช่วงเช้าได้จัดให้มีพิธีบวงสรวงและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน เพื่อความเป็นสิริมงคลของข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และ นักเรียนจ่าอากาศ และในช่วงบ่ายได้จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ โล่รางวัล และทุนการศึกษาให้แก่ นักเรียนจ่าอากาศ และบุตรธิดาของบุคลากรภายในหน่วยงาน ซึ่งมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

 

Number of images in category: 14
Category Viewed: 86x
ภาพกิจกรรมปี 60 - พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรครูทหารชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ ๔๗ (18 ธ.ค.60)

พล.อ.ท.อนุชิต  แก้วประสพ  จก.ยศ.ทอ. เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรครูทหารชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ ๔๗ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องพิธีเปิด-ปิดการศึกษา โรงเรียนครูทหาร กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

 

Number of images in category: 10
Category Viewed: 99x
ภาพกิจกรรมปี 60 - สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาระบบการศึกษา เพื่อมุ่งเน้นการเสริมสร้างความร่วมมือทางการทหารในภูมิภาคอาเซียน (6-8 ธ.ค.60)

สำนักบริหารการศึกษา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาระบบการศึกษา เพื่อมุ่งเน้นการเสริมสร้างความร่วมมือทางการทหารในภูมิภาคอาเซียน ระหว่างวันที ๖-๘ ธ.ค.๖๐ ณ โรงแรมรอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จว.นครนายก โดยมี พล.อ.ต.น้อย  ภาคเพิ่ม   รอง จก.ยศ.ทอ.(สายงานการศึกษา) เป็นประธานในการสัมมนาฯ

 

Number of images in category: 5
Category Viewed: 61x
ภาพกิจกรรมปี 60 - ตรวจเยี่ยมหน่วยสายวิทยาการปลัดบัญชี ประจำปีงบประมาณ ๖๑ (19 ธ.ค.60)

พล.อ.ท.เสนาะ  พรรณพิกุล  ปลัดบัญชีทหารอากาศ เป็นหัวหน้าคณะ นำคณะตรวจเยี่ยมหน่วยสายวิทยาการปลัดบัญชี ประจำปีงบประมาณ ๖๑ หน่วยกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ โดยมี พล.อ.ต.อำนวย  สมวงศ์  เสธนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ กองบัญชาการกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

 

Number of images in category: 3
Category Viewed: 68x
ภาพกิจกรรมปี 60 - การนิเทศและติดตามผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (18 ธ.ค.60)

น.อ.จีระศักดิ์  คชศิริพงศ์  หก.กวบ.ยศ.ทอ. ให้การต้อนรับ อาจารย์นนทนันท์  แย้มวงษ์  อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการเดินทางมานิเทศและติดตามผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เมื่อวันที่ ๑๒ ธ.ค.๖๐ ณ หอสมุดกองทัพอากาศ

 

Number of images in category: 1
Category Viewed: 53x
ภาพกิจกรรมปี 60 - การซ้อมแผนการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย (15 ธ.ค.60)

น.ท.วราวุธ  บูรณะพลานามัย  ผู้ช่วยหัวหน้ารับผิดชอบป้องกันและระงับอัคคีภัย นำข้าราชการ นศ.วทอ. ลูกจ้างและพนักงานราชการ ร่วมการซ้อมแผนการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย ทั้งนี้ เพื่อให้ จนท.ในส่วนต่างๆ ตามคำสั่งแต่งตั้ง จนท.ป้องกันและระงับอัคคีภัยของ วทอ.ยศ.ทอ.ได้ฝึกปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ ธ.ค.๖๐,  ๑๑๐๐ ณ วทอ.ยศ.ทอ.

 

Number of images in category: 5
Category Viewed: 64x
ภาพกิจกรรมปี 60 - เข้าเยี่ยมคำนับ จก.ยศ.ทบ.และหารือร่วม พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานด้านการศึกษา (12 ธ.ค.60)

พล.อ.ต.น้อย  ภาคเพิ่ม  รอง จก.ยศ.ทอ. และ รอง จก.ยศ.ทร. นำคณะเข้าเยี่ยมคำนับ จก.ยศ.ทบ. และหารือร่วม พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานด้านการศึกษา ในหัวข้อ การประกันคุณภาพการศึกษา การกำหนดการบริหารระบบวิทยฐานะสำหรับข้าราชการทหารที่ทำหน้าที่สอน กระบวนการจัดทำ พัฒนาและอนุมัติใช้หลักสูตรการฝึกศึกษา รวมถึงการศึกษาดูงานต่างประเทศของ ทบ. เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ ธ.ค.๖๐ ณ บก.ยศ.ทบ.

 

Number of images in category: 3
Category Viewed: 107x
ภาพกิจกรรมปี 60 - โรงเรียนจ่าอากาศ ร่วมบันทึกเทปรายการ “ไลท์นิ่ง ทอล์ค กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง”  (12 ธ.ค.60)

นาวาอากาศเอก วรชาติ ทองศิริ  ผู้บังคับการโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ พร้อมด้วยข้าราชการ โรงเรียนจ่าอากาศฯ ร่วมบันทึกเทปรายการ “ไลท์นิ่ง ทอล์ค กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง” ตอน "โรงเรียนจ่าอากาศ อีกหนึ่งเส้นทางรับใช้ชาติในกองทัพอากาศอย่างภาคภูมิ" เพื่อประชาสัมพันธ์สถาบัน และแจ้งข่าวสารการเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนชายเข้าสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ ซึ่งได้ออกอากาศเมื่อวันที่ ๑๒ ธ.ค.๖๐ ที่ผ่านมา โดยสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=Ae0P0L5je4w&feature=youtu.be

 

Number of images in category: 3
Category Viewed: 68x
ภาพกิจกรรมปี 60 - เข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ (8 ธ.ค.60)

พล.อ.ต.เสน่ห์  บัวชื่น  ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. คณะอาจารย์ วทอ.ยศ.ทอ. และ นศ.วทอ.รุ่นที่ ๕๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ที่เข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ ธ.ค.๖๐ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต

 

Number of images in category: 1
Category Viewed: 84x
ภาพกิจกรรมปี 60 - นศ.วทอ.รุ่นที่ ๕๒ รับฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ “กระบวนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้” (8 ธ.ค.60)

พล.อ.อักษรา เกิดผล  ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี บรรยายพิเศษแก่ นศ.วทอ.รุ่นที่ ๕๒ หัวข้อ “กระบวนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้” เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ ธ.ค.๖๐, ๑๐๐๐-๑๒๐๐ ณ ห้องบรรยาย วทอ.ยศ.ทอ.

 

Number of images in category: 2
Category Viewed: 72x
ภาพกิจกรรมปี 60 - ทำประวัติเข้ารับการศึกษาหลักสูตรครูทหารชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ ๔๗ (7 ธ.ค.60)

นทน.หลักสูตรครูทหารชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ ๔๗ เข้าทำประวัติเข้ารับการศึกษา ณ ห้องประชุม รร.คท.ยศ.ทอ. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ ธ.ค.๖๐

 

Number of images in category: 12
Category Viewed: 132x
ภาพกิจกรรมปี 60 - พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๐ (7 ธ.ค.60)

พลอากาศโท อนุชิต แก้วประสพ  เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องบรรยาย โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

 

Number of images in category: 3
Category Viewed: 151x
ภาพกิจกรรมปี 60 - กิจกรรมเนื่องในวันเอดส์โลก (1 ธ.ค.60)

นาวาอากาศโทหญิง รัตนา ทองศิริ  หัวหน้าแผนกวิชาพยาบาล กองการศึกษา โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ พร้อมด้วยข้าราชการและนักเรียนจ่าอากาศ เข้าร่วมงานวันเอดส์โลก จัดขึ้นโดย กองทัพอากาศ ซึ่งในปีนี้โรงเรียนจ่าอากาศฯ ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์ พร้อมเชิญชวนให้ผู้ร่วมงานลงลายมือชื่อ เพื่อแสดงปณิธานจะไม่ตีตราผู้ติดเชื้อเอดส์ สำหรับวันเอดส์โลก ตรงกับวันที่ ๑ ธันวาคมของทุกปี

 

Number of images in category: 8
Category Viewed: 103x
ภาพกิจกรรมปี 60 - พิธีไหว้ครูหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๓๑ (30 พ.ย.60)

นาวาอากาศเอก วันชัย  พึ่งเจียม  ผู้อำนวยการโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีไหว้ครูหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๓๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐

 

Number of images in category: 4
Category Viewed: 116x
ภาพกิจกรรมปี 60 - พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ ๘๑ (29 พ.ย.60)

พล.อ.ต.สำเริง  พูลเพิ่ม  รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ ๘๑ เมื่อวันพุธที่ ๒๙ พ.ย.๖๐ ณ ห้องบรรยาย โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

 

Number of images in category: 2
Category Viewed: 124x
ภาพกิจกรรมปี 60 - พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวน (30 พ.ย.60)

น.อ.จีระศักดิ์ คชศิริพงศ์  หก.กวบ.ยศ.ทอ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวน ให้แก่ จ.ต.หญิง วิรัลพัชร เชื้อเกตุ เนื่องในโอกาสเลื่อนยศเป็น จ่าอากาศโทหญิง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พ.ย.๖๐ ณ กองวิทยบริการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

 

Number of images in category: 5
Category Viewed: 115x
ภาพกิจกรรมปี 60 - กิจกรรมปฏิบัติธรรมเพื่อถวายพระราชกุศลฯ ฯ วัดตาลเอน(24 พ.ย.60)

พลอากาศเอก พงศธร  ไชยเสน  ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ เป็นประธาน กิจกรรมปฏิบัติธรรมเพื่อถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเพื่อเพิ่มพูนบุญบารมี พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างความรู้ ทักษะของ ทอ. และส่งเสริมขวัญกำลังใจ ให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และครอบครัว ของ ทอ. ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ พ.ย.๖๐ รวมระยะเวลา ๓ วัน ๒ คืน ณ วัดตาลเอน อ.บางประหัน จว.พระนครศรีอยุธยา

 

Number of images in category: 11
Category Viewed: 132x
ภาพกิจกรรมปี 60 - พิธีเปิดโครงการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (22 พ.ย.60)

พลอากาศตรี น้อย ภาคเพิ่ม รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ประจำปี ๖๑ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๑ กองวิทยบริการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

 

Number of images in category: 3
Category Viewed: 111x
ภาพกิจกรรมปี 60 - พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ ๘๐ (21 พ.ย.60)

พลอากาศโท อนุชิต  แก้วประสพ  เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ ๘๐ ซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน ๒๔๙ คน เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องบรรยาย โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

 

Number of images in category: 3
Category Viewed: 213x
ภาพกิจกรรมปี 60 - พิธีปิดการอบรมและมอบหนังสือรับรอง (14 พ.ย.60)

พลอากาศโท อนุชิต แก้วประสพ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมและมอบหนังสือรับรองให้แก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร น.ประทวน เป็น น.สัญญาบัตร รุ่นที่ ๕๖  ในวันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  ณ ห้องบรรยายโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

 

Number of images in category: 8
Category Viewed: 140x
ภาพกิจกรรมปี 60 - พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๓๑ (15 พ.ย.60)

พลอากาศโท อนุชิต แก้วประสพ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๓๑ ณ ห้องบรรยายโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เมื่อวันพุธที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

 

Number of images in category: 5
Category Viewed: 171x
ภาพกิจกรรมปี 60 - พิธีวันคล้ายวันสถาปนา รร.คท.ยศ.ทอ. (14 พ.ย.60)

น.อ.จิราสินธุ์ เกษมธนเสถียร ผอ.รร.คท.ยศ.ทอ. เป็นประธานพิธีวันคล้ายวันสถาปนา รร.คท.ยศ.ทอ. ครบรอบปีที่ ๔๒ ณ วัดดอนเมือง พระอารามหลวง เมื่อ ๑๔ พ.ย.๖๐

 

Number of images in category: 22
Category Viewed: 146x
ภาพกิจกรรมปี 60 - พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวน (14 พ.ย.60)

น.อ.จีระศักดิ์ คชศิริพงศ์  หก.กวบ.ยศ.ทอ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวน ให้แก่ จ.ต.หญิง ธิดารัตน์ ยันประเวช เนื่องในโอกาสเลื่อนยศเป็น จ่าอากาศโทหญิง เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ พ.ย.๖๐ ณ กองวิทยบริการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

 

Number of images in category: 5
Category Viewed: 172x
ภาพกิจกรรมปี 60 - นายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๒ เยี่ยมชมหอสมุด ทอ.ฯ (7 พ.ย.60)

น.อ.จีระศักดิ์ คชศิริพงศ์  หก.กวบ.ยศ.ทอ. และคณะ ให้การต้อนรับนายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๒ ในการเยี่ยมชมหอสมุด ทอ.ฯ เมื่อวันอังคารที่ ๗ พ.ย.๖๐ เวลา ๐๘๐๐-๐๙๐๐ น.

 

Number of images in category: 6
Category Viewed: 142x
ภาพกิจกรรมปี 60 - ชมนิทรรศการและการแสดงอาวุธ Defense & security 2017 (6-9 พ.ย.60)

ข้าราชการ และนักเรียนจ่าอากาศ โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เข้าร่วมชมนิทรรศการและการแสดงอาวุธ Defense & security 2017 โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ งานวิจัยด้านเทคโนโลยีด้านการทหารและความปลอดภัย รวมไปถึงอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยของเหล่าทัพ ทั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการจัดงานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในระดับภูมิภาค ระหว่างวันที่ ๖ - ๙ พ.ย.๖๐ ณ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี

 

Number of images in category: 4
Category Viewed: 128x
ภาพกิจกรรมปี 60 - โรงเรียนจ่าอากาศ จัดอบรมการฝึกปฐมพยาบาลและช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (7 พ.ย.60)

นาวาอากาศโทหญิง รัตนา ทองศิริ หัวหน้าแผนกวิชาพยาบาล กองการศึกษา โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จัดโครงการฝึกอบรมปฐมพยาบาลและช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น ให้แก่ ครู อาจารย์ และข้าราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และหลักการปฏิบัติที่ถูกต้องหากมีกรณีฉุกเฉินขณะทำการฝึกวิชาทหารให้นักเรียนจ่าอากาศ และนายทหารนักเรียนทุกหลักสูตรที่โรงเรียนจ่าอากาศฯ ได้รับมอบหมาย โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชเป็นผู้ฝึกอบรมในครั้งนี้

 

Number of images in category: 7
Category Viewed: 158x
ภาพกิจกรรมปี 60 - พิธีประดับเครื่องหมายยศและให้โอวาท (8 พ.ย.60)

น.อ.จิราสินธุ์ เกษมธนเสถียร ผอ.รร.คท.ยศ.ทอ. ทำพิธีประดับเครื่องหมายยศและให้โอวาท แก่ จ.ท.หญิง กมลชนก พิกุล เนื่องในโอกาสเลื่อนยศเป็น จ่าอากาศโทหญิง ณ ห้อง ผอ.รร.คท.ยศ.ทอ. เมื่อ ๘ พ.ย.๖๐

 

Number of images in category: 11
Category Viewed: 134x
ภาพกิจกรรมปี 60 - บรรยายความรู้และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้านการ ฟัง พูด อ่าน และเขียน (30 พ.ย.60)

น.อ.วีระ เพชรอตุโล รอง ผอ.กทสธ.รร.สธ.ยศ.ทอ. ได้มาบรรยายความรู้และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้านการ ฟัง พูด อ่าน และเขียน ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ รร.คท.ยศ.ทอ. ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.ย.๖๐ - ๓๐ พ.ย.๖๐

 

Number of images in category: 19
Category Viewed: 127x
ภาพกิจกรรมปี 60 -

บริษัท สาระดี จำกัด ในเครือบริษัท กันตนา กรุ๊ปจำกัด(มหาชน) ผู้ผลิตสารคดีเชิงข่าว "เรื่องจริงผ่านจอ" ได้จัดทำโครงการปันน้ำใจสู่เลตองคุ กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเลตองคุ อ.อุ้มพาง จว.ตาก โดยกิจกรรมนี้ได้รับมอบ พระบรมรูปหล่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ฉลองพระองค์ชุดเครื่องแบบปกติขาวจอมพลอากาศ จาก นาวาอากาศโท ธีรัชย์ ชื่นใจ หน.ผสกศ.กวบ.ยศ.ทอ. เพื่อนำไปประดิษฐานที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเลตองคุฯ พร้อมบันทึกภาพข่าวและสัมภาษณ์เพื่อนำออกสื่อโซเชียลมีเดียและรายการทาง youtube เมื่อวันอังคารที่ ๓๑ ต.ค.๖๐ ณ กวบ.ยศ.ทอ.

 

Number of images in category: 10
Category Viewed: 122x
ภาพกิจกรรมปี 60 - รับมอบพระบรมรูปหล่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ (3 พ.ย.60)

ว่าที่ร้อยเอก ณัฏฐกิตติ์ ชัยเฉลิมมงคล  คณะทำงานประสานงานฝั่งประเทศไทย นำนายกาแกน มาลิค นักแสดงนำจากซีรีย์ " หนุมานสงครามมหาเทพ " และรองประธานสมาคมอาฮิลยาใบ ฮอลกา เข้ารับพระบรมรูปหล่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙ จาก น.ท.ธีรัชย์ ชื่นใจ  หน.ผสกศ.กวบ.ยศ.ทอ. เพื่อนำไปประดิษฐานพุทธอุทยาน เมืองนาคปุระ รัฐมหาราษฏร์ ประเทศอินเดีย พร้อมบันทึกภาพข่าวและสัมภาษณ์เพื่อออกอากาศทางช่อง ๘ เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ พ.ย.๖๐ ณ กวบ.ยศ.ทอ.

 

Number of images in category: 10
Category Viewed: 124x
ภาพกิจกรรมปี 60 - พิธีเปิดการอบรม หลักสูตรนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ ๕๖ (1 พ.ย.60)

พลอากาศตรี สำเริง พูลเพิ่ม  รอง จก.ยศ.ทอ. เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรนายทหารประทวน เป็นนายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ ๕๖ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องบรรยายโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

 

Number of images in category: 4
Category Viewed: 133x
ภาพกิจกรรมปี 60 - พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๒ (1 พ.ย.60)

พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง  ผบ.ทอ. เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องบรรยายเมนะรุจิ รร.นอส.ยศ.ทอ.

 

Number of images in category: 8
Category Viewed: 119x
ภาพกิจกรรมปี 60 - โครงการบรรพชาและอุปสมบท ๙๙ รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที่ ๙ (25 ต.ค.60)

พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีบรรพชาสามเณร ในโครงการบรรพชาและอุปสมบท ๙๙ รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีข้าราชการ และนักเรียนจ่าอากาศ โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เข้าร่วมโครงการ ๙๙ คน เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร

 

Number of images in category: 7
Category Viewed: 112x
ภาพกิจกรรมปี 60 - พิธีขอขมาและโกนผมนาค โครงการบรรพชาและอุปสมบท ๙๙ รูป (24 ต.ค.60)

พลอากาศโท อนุชิต แก้วประสพ  เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีขอขมาและโกนผมนาค ในโครงการบรรพชาและอุปสมบท ๙๙ รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีข้าราชการ และนักเรียนจ่าอากาศ โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เข้าร่วมโครงการ ๙๙ คน เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารโรงเลี้ยงอาหารนักเรียนจ่าอากาศ

 

Number of images in category: 6
Category Viewed: 118x
ภาพกิจกรรมปี 60 - พิธีไหว้พระสวดมนต์และเจริญจิตภาวนา ถวายพระราชกุศลฯ (25 ต.ค.60)

พลอากาศโท อนุชิต แก้วประสพ  เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานพิธีไหว้พระสวดมนต์และเจริญจิตภาวนา ถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ พุทธสถาน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

 

Number of images in category: 5
Category Viewed: 138x
ภาพกิจกรรมปี 60 - พิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนารร.นอส.ยศ.ทอ. ครบรอบ ๓๘ ปี (17 ต.ค.60)

พล.อ.ท.อนุชิต แก้วประสพ  จก.ยศ.ทอ. เป็นประธานพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา รร.นอส.ยศ.ทอ. ครบรอบ ๓๘ ปี โดยมี อดีตผู้บังคับบัญชา คณะผู้บังคับบัญชา นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ ๑๗ ต.ค.๖๐ ณ ห้องบรรยายเมนะรุจิ รร.นอส.ยศ.ทอ.

 

Number of images in category: 5
Category Viewed: 125x
ภาพกิจกรรมปี 60 - พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร (20 ต.ค.60)

พลอากาศโท อนุชิต แก้วประสพ จก.ยศ.ทอ. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร รวมทั้งสิ้นจำนวน ๒๓ คน เมื่อวันที่ ๒๐ ต.ค.๖๐ ณ พุทธสถาน กอศ.ยศ.ทอ.

 

Number of images in category: 12
Category Viewed: 191x
ภาพกิจกรรมปี 60 - พิธีปิดการอบรมหลักสูตรนายทหารประทวน เป็นนายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ ๕๕ (18 ต.ค.60)

พลอากาศโท อนุชิต แก้วประสพ  เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานพิธีปิดการอบรมหลักสูตรนายทหารประทวน เป็นนายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ ๕๕ มีผู้จบการอบรมหลักสูตร จำนวน ๑๒๔ คน เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องบรรยาย โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศพ

 

Number of images in category: 10
Category Viewed: 149x
ภาพกิจกรรมปี 60 - พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๒ ประจำปีการศึกษา ๖๑ (20 ต.ค.60)

พล.อ.อ.จอม  รุ่งสว่าง ผบ.ทอ. เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  ณ ห้องบรรยาย วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

 

Number of images in category: 9
Category Viewed: 162x
ภาพกิจกรรมปี 60 - พิธีปิดการอบรม หลักสูตรการอบรมหัวหน้าหน่วยก่อนไปดำรงตำแหน่ง ประจำปี ๖๑ (16 ต.ค.60)

พล.อ.อ.ชาญฤทธิ์ พลิกานนท์  ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรม หลักสูตรการอบรมหัวหน้าหน่วยก่อนไปดำรงตำแหน่ง ประจำปี ๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ ต.ค.๖๐ เวลา ๐๙๐๐ ณ ห้องบรรยาย วทอ.ยศ.ทอ.

 

Number of images in category: 9
Category Viewed: 167x
ภาพกิจกรรมปี 60 - พิธีเปิดการอบรม หลักสูตรการอบรมหัวหน้าหน่วยก่อนไปดำรงตำแหน่ง ประจำปี ๖๑ (9 ต.ค.60)

พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง  ผบ.ทอ. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม หลักสูตรการอบรมหัวหน้าหน่วยก่อนไปดำรงตำแหน่ง ประจำปี ๖๑ และบรรยายเรื่องนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ และประสบการณ์ในการบริหารงานของผู้บังคับบัญชาระดับสูง เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ ต.ค.๖๐, ๐๙๐๐ ณ ห้องบรรยาย วทอ.ยศ.ทอ.

 

Number of images in category: 10
Category Viewed: 247x
ภาพกิจกรรมปี 60 - พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ ๘๐ (5 ต.ค.60)

พลอากาศโท อนุชิต แก้วประสพ  เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ ๘๐ มีผู้เข้ารับการศึกษาจำนวน ๒๕๐ คน เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องบรรยาย โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

 

Number of images in category: 3
Category Viewed: 166x
ภาพกิจกรรมปี 60 - พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรนายทหารชั้นประทวน เป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ ๕๕ (4 ต.ค.60)

พลอากาศโท อนุชิต แก้วประสพ  เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรนายทหารชั้นประทวน เป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ ๕๕ มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๑๒๔ คน เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องบรรยาย โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

 

Number of images in category: 6
Category Viewed: 170x
ภาพกิจกรรมปี 60 - ส่งมอบหน้าที่ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ (3 ต.ค.60)

พลอากาศเอก ฉัตรชัย บุญญานุรักษ์  ส่งมอบหน้าที่ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ให้แก่ พลอากาศโท อนุชิต  แก้วประสพ  เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

 

Number of images in category: 9
Category Viewed: 240x
ภาพกิจกรรมปี 60 - บรรยายความรู้ เรื่องการเขียนรายงานประกันคุณภาพการศึกษา (3 ต.ค.60)

น.อ.หญิง ดามพวรรณ แช่มช้อย ได้มาบรรยายความรู้ เรื่องการเขียนรายงานประกันคุณภาพการศึกษา ให้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ รร.คท.ยศ.ทอ. ในวันที่ ๓ ต.ค.๖๐ ณ ห้องบรรยาย รร.คท.ยศ.ทอ.

 

Number of images in category: 16
Category Viewed: 144x
ภาพกิจกรรมปี 60 - พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวน (3 ต.ค.60)

น.อ.หญิง อัญชลี อนันตศิริ  หก.กวบ.ยศ.ทอ. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวน ให้แก่ จ.ต.หญิง วิรัลพัชร เชื้อเกตุ โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันพุธที่ ๓ ต.ค.๖๐, ๐๙๐๙ ณ กองวิทยบริการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

 

Number of images in category: 8
Category Viewed: 215x
ภาพกิจกรรมปี 60 - พิธีส่งมอบหน้าที่ (3 ต.ค.60)

น.อ.หญิง อัญชลี อนันตศิริ  ส่งมอบหน้าที่ หก.กวบ.ยศ.ทอ.ให้กับ น.อ.จีระศักดิ์ คชศิริพงศ์ ณ กองวิทยบริการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๓ ต.ค.๖๐

 

Number of images in category: 7
Category Viewed: 173x
ภาพกิจกรรมปี 60 - รับการแสดงมุทิตาจิต (28 ก.ย.60)

น.อ.หญิง อัญชลี อนันตศิริ หก.กวบ.ยศ.ทอ. รับการแสดงมุทิตาจิตจาก ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กวบ.ยศ.ทอ. เมื่อวันที่ ๒๙ ก.ย.๖๐, ๑๐๐๐ ณ อาคารหอสมุดกองทัพอากาศ กวบ.ยศ.ทอ.

 

Number of images in category: 10
Category Viewed: 154x
ภาพกิจกรรมปี 60 - พิธีวันฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย (28 ก.ย.60)

พลอากาศโท ฉัตรชัย บุญญานุรักษ์  เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีวันฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย และร่วมร้องเพลงชาติไทยโดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศโดยมี นาวาอากาศเอก วรชาติ ทองศิริ  ผู้บังคับการโรงเรียนจ่าอากาศ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ และนักเรียนจ่าอากาศ เข้าร่วมพิธี ณ โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐

 

Number of images in category: 15
Category Viewed: 184x
ภาพกิจกรรมปี 60 - เยี่ยมชมกิจการและรับฟังการบรรยายสรุป (27 ก.ย.60)

น.อ.หญิง อรุณี ยามาน  รอง ผอ.ศภษ.ยศ.ทอ. เป็นผู้แทน ผอ.ศภษ.ยศ.ทอ. ให้การต้อนรับ Maj.Gen. Hoang Van Minh ผบ.รร.สธ.ทบ. และคณะพร้อมด้วย รอง ผชท.ทหารเวียดนาม/กรุงเทพฯ เพื่อเยี่ยมชมกิจการและรับฟังการบรรยายสรุป เมื่อวันที่ ๒๗ ก.ย.๖๐ ณ ห้องประชุม ศภษ.ยศ.ทอ.

 

Number of images in category: 4
Category Viewed: 112x
ภาพกิจกรรมปี 60 - พลอากาศเอก ทวิเดนศ อังศุสิงห์ รองผู้บัญชาการทหารอากาศ  รับการแสดงมุทิตาจิต (28 ก.ย.60)

พลอากาศเอก ทวิเดนศ อังศุสิงห์  รองผู้บัญชาการทหารอากาศ รับการแสดงมุทิตาจิต จาก พลอากาศโท ฉัตรชัย บุญญานุรักษ์  เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ พร้อมด้วยข้าราชการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องทำงาน รองผู้บัญชาการทหารอากาศ

 

Number of images in category: 3
Category Viewed: 128x
ภาพกิจกรรมปี 60 - ประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการทัพอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (25 ก.ย.60)

พล.อ.ต.น้อย ภาคเพิ่ม  ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์ ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการทัพอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ ก.ย.๖๐ ณ โรงแรมรอยัลฮิลล์ จว.นครนายก ในโอกาสนี้ได้แสดงความยินดีกับ พล.อ.ต.นพดล บุญมั่น  รอง จก.ยศ.ทอ. ได้เลื่อนยศและตำแหน่งขึ้นเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ, พล.อ.ต.น้อย ภาคเพิ่ม ได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็น รอง จก.ยศ.ทอ., น.อ. เสน่ห์ บัวชื่น รอง ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. ได้เลื่อนยศและตำแหน่งขึ้นเป็น ผบ.วทอ.ยศ.ทอ., น.อ.เจษฎา ถาวรฉันท์ ได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็น รอง ผอ.สบศ.บก.ยศ.ทอ., น.อ.คมกริช นันทวิสุทธิ์ ได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็น รอง จก.จร.ทอ., น.อ.อัมพร เพ็ชราช ได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็น ผอ.กวผ.วทอ.ยศ.ทอ., น.อ.สมาน จันทร์ทะธรรม, น.อ.ปรเมศวร์ ปรมาพร, น.อ.นภัทร์ แก้วนาค, น.อ.เสริมสกุล โทณะวณิก, น.อ.หญิงอนงค์นาฏ ระหงษ์ และน.อ.หญิงธนธร ศิลาเขตต์ ได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็น นายทหารปฏิบัติการประจำ กพ.ทอ. พร้อมทั้งได้ร่วมทำบุญถวายสังฆทาน ณ วัดพราหมณี(หลวงพ่อปากแดง)

 

Number of images in category: 16
Category Viewed: 88x
ภาพกิจกรรมปี 60 - พิธีกราบขอขมา จากคณะข้าราชการและนักเรียนจ่าอากาศ (26 ก.ย.60)

พลอากาศเอก เผด็จ วงษ์ปิ่นแก้ว  ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ  เป็นประธานพิธีกราบขอขมา จากคณะข้าราชการและนักเรียนจ่าอากาศ จำนวน ๙๙ คน ที่จะบรรพชาอุปสมบท เนื่องในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งจะเป็นการปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาล ที่ ๙ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรอง กองทัพอากาศ

 

Number of images in category: 8
Category Viewed: 95x
ภาพกิจกรรมปี 60 - พิธีปิดการศึกษาและแถลงยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (22 ก.ย.60)

พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง  ผบ.ทอ. เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาและแถลงยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของ นศ.วทอ.รุ่นที่ ๕๑ โดยมี พล.อ.ต.น้อย ภาคเพิ่ม  ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. ให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้คณะผู้แทน นศ.วทอ. ประกอบด้วย น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย, น.อ.วุฒิ น้อยเชี่ยวกาญจน์ และ น.อ.อมร ชมเชย เป็นผู้แถลงยุทธศาสตร์ ทอ. ฉบับนักศึกษา มีการมอบโล่ “ โรจนนิล ” ผลงานเอกสารวิจัยดีเด่น ให้แก่ น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย เรื่อง “ แนวทางรองรับผลกระทบของการดำเนินนโยบายของสหรัฐอเมริกาต่อการพัฒนาขีดความ สามารถกำลังทางอากาศ ” และ การมอบโล่ “ นภยาธิปัตย์ ” นศ.วทอ. ดีเด่น ให้แก่ น.อ.ปฏิยุทธ์ พุ่มเกาะ พร้อมกันนี้ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ น.อ.เบโจ ซูปรับโต นักศึกษาจากประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ ก.ย.๖๐, ๑๔๐๐-๑๖๐๐ ณ ห้องบรรยาย วทอ.ยศ.ทอ.

 

Number of images in category: 16
Category Viewed: 83x
ภาพกิจกรรมปี 60 - ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ รับการแสดงมุทิตาจิต (26 ก.ย.60)

พลอากาศเอก เผด็จ วงษ์ปิ่นแก้ว  ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ รับการแสดงมุทิตาจิตจาก พลอากาศโท ฉัตรชัย บุญญานุรักษ์  เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ พร้อมด้วยข้าราชการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม สำนักงานที่ปรึกษากองทัพอากาศ

 

Number of images in category: 2
Category Viewed: 85x
ภาพกิจกรรมปี 60 - พิธีปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนจ่าอากาศ ประจำปี ๒๕๖๐ (15 ก.ย.60)

น.อ.วรชาติ ทองศิริ  ผู้บังคับการโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนจ่าอากาศ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนจ่าอากาศฯ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนจ่าอากาศมีสุขภาพแข็งแรง เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยในครั้งนี้ได้มีการแข่งขันฟุตบอลคู่ชิงชนะเลิศ ระหว่างทีมกองพันที่ ๑ และ กองพันที่ ๒ ผลปรากฏว่า กองพันที่ ๑ ชนะไป ๔–๑ นอกจากนี้ยังได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้แต่ละกองพัน เพื่อนำไปฝึกซ้อมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนจ่าอากาศในด้านกีฬาต่อไป

 

Number of images in category: 6
Category Viewed: 124x
ภาพกิจกรรมปี 60 -

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน " การแถลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี " ของ นศ.วปอ. รุ่นที่ ๕๙ โดยมี พล.อ.ต.น้อย ภาคเพิ่ม  ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. และน.อ.เสน่ห์ บัวชื่น  รอง ผบ.วทอ.ฯ นำคณะอาจารย์ นศ.วทอ. รุ่นที่ ๕๑ เข้าร่วมฟังการแถลงฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ก.ย.๖๐, ๑๓๐๐-๑๖๐๐ ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก วิภาวดี ถนนวิภาวดีรังสิต

 

Number of images in category: 7
Category Viewed: 134x
ภาพกิจกรรมปี 60 - ฝึกซ้อมการปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ ณ อาคาร รร.คท.ยศ.ทอ. (13 ก.ย.60)

น.อ.จิราสินธุ์ เกษมธนเสถียร  ผอ.รร.คท.ยศ.ทอ. ได้นำ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ฝึกซ้อมการปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ ณ อาคาร รร.คท.ยศ.ทอ. ในวันพุธที่ ๑๓ ก.ย.๖๐ ณ โรงเรียนครูทหาร กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

 

Number of images in category: 32
Category Viewed: 136x
ภาพกิจกรรมปี 60 - พิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนา กองวิทยบริการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ (13 ก.ย.60)

น.อ.หญิง อัญชลี อนันตศิริ  หก.กวบ.ยศ.ทอ. เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนา กองวิทยบริการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ พร้อมทั้งข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เข้าร่วมพิธีและร่วมรับประทานอาหารกลางวัน เมื่อวันที่ ๑๓ ก.ย.๖๐ ณ กองวิทยบริการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

 

Number of images in category: 18
Category Viewed: 158x
ภาพกิจกรรมปี 60 - พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร สังกัด ยศ.ทอ. (12 ก.ย.60)

พล.อ.ท.ฉัตรชัย บุญญานุรักษ์ จก.ยศ.ทอ. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร สังกัด ยศ.ทอ. เมื่อ ๑๒ ก.ย.๖๐ ณ ห้องพุทธสถาน ยศ.ทอ.

 

Number of images in category: 4
Category Viewed: 171x
ภาพกิจกรรมปี 60 - การประชุม เรื่องการพัฒนาหลักสูตรครูทหารครั้งที่ ๑ (12 ก.ย.60)

น.อ.จิราสินธุ์ เกษมธนเสถียร ผอ.รร.คท.ยศ.ทอ.ได้กำหนดให้มีการประชุม เรื่องการพัฒนาหลักสูตรครูทหารครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑๒ ก.ย.๖๐ ณ ห้องประชุม รร.คท.ยศ.ทอ.

 

Number of images in category: 7
Category Viewed: 113x
ภาพกิจกรรมปี 60 - นศ.วทอ.ฯ รับฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ ประสบการณ์การทำงานของผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการ ” (11 ก.ย.60)

พล.อ.ต.น้อย ภาคเพิ่ม  ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. ให้การต้อนรับ พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง  ผบ.ทอ. ที่ให้เกียรติบรรยายพิเศษ ให้แก่ นศ.วทอ. รุ่นที่ ๕๑ หัวข้อ “ ประสบการณ์การทำงานของผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการ ” เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ ก.ย.๖๐, ๑๐๐๐-๑๒๐๐ ณ ห้องบรรยาย วทอ.ยศ.ทอ.

 

Number of images in category: 11
Category Viewed: 80x
ภาพกิจกรรมปี 60 - บรรยายพิเศษ ให้แก่ นศ.วทอ.รุ่นที่ ๕๑ หัวข้อ

พล.อ.ต.น้อย ภาคเพิ่ม  ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. ให้การต้อนรับ พล.อ.ต.ภูมิพิชญ์ชากรณ์ จรรยาวิจักษณ์ ผอ.รพ.จันทรุเบกษา บรรยายพิเศษ ให้แก่ นศ.วทอ.รุ่นที่ ๕๑ หัวข้อ " การสร้างเสริมสุขภาพในยุค 4.0 " เมื่อวันพุธที่ ๖ ก.ย.๖๐, ๑๐๐๐-๑๒๐๐ ณ ห้องบรรยาย วทอ.ยศ.ทอ.

 

Number of images in category: 3
Category Viewed: 198x
ภาพกิจกรรมปี 60 - พิธีปิดการศึกษาหลักสูตร นายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๓๐ (7 ก.ย.60)

พล.อ.ท.ฉัตรชัย บุญญานุรักษ์  จก.ยศ.ทอ. เป็นประธานพิธีปิดการศึกษาหลักสูตร นายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๓๐ ณ ห้องบรรยายโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐

 

Number of images in category: 5
Category Viewed: 164x
ภาพกิจกรรมปี 60 - พิธีปิดการศึกษา หลักสูตรภาษาไทยสำหรับนายทหารต่างประเทศ รุ่นที่ ๓๗ (7 ก.ย.60)

พล.อ.ท.ฉัตรชัย บุญญานุรักษ์  จก.ยศ.ทอ. เป็นประธานพิธีปิดการศึกษา หลักสูตรภาษาไทยสำหรับนายทหารต่างประเทศ รุ่นที่ ๓๗ และหลักสูตรภาษาไทยสำหรับนายทหารจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำปี ๖๐ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องบรรยาย ศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

 

Number of images in category: 4
Category Viewed: 112x
ภาพกิจกรรมปี 60 - พิธีทำบุญอาคารใหม่ แผนกช่างโยธา กรก.ยศ.ทอ. (7 ก.ย.60)

พล.อ.ท.ฉัตรชัย บุญญานุรักษ์  จก.ยศ.ทอ. เป็นประธานพิธีทำบุญอาคารใหม่ แผนกช่างโยธา กรก.ยศ.ทอ. เมื่อวันที่ ๖ ก.ย.๖๐ ณ อาคาร ผชย. กรก.ยศ.ทอ.(หลังใหม่)

 

Number of images in category: 5
Category Viewed: 127x
ภาพกิจกรรมปี 60 - มอบรางวัลบุคคลดีเด่น ยศ.ทอ. ประจำปี ๖๐ (4 ก.ย.60)

พล.อ.ท.ฉัตรชัย บุญญานุรักษ์  จก.ยศ.ทอ. มอบรางวัลให้แก่กำลังพลของ ยศ.ทอ. ที่ได้รับเลือกเป็นบุคคลดีเด่น ยศ.ทอ. ประจำปี ๖๐ ได้แก่ น.ต.ศิวภูมิ ทรัพย์ศรีศุภชัย, พ.อ.อ.อุดมศักดิ์ รุ่งแสง และน.ส.มธุรส เงินเทศ เมื่อวันที่ ๔ ก.ย.๖๐ ณ ห้องประชุม ยศ.ทอ.

 

Number of images in category: 3
Category Viewed: 104x
ภาพกิจกรรมปี 60 - พิธีประดับเครื่องหมายยศและให้โอวาท (31 ส.ค.60)

น.อ.จิราสินธุ์ เกษมธนเสถียร  ผอ.รร.คท.ยศ.ทอ. ทำพิธีประดับเครื่องหมายยศและให้โอวาท แก่ จ.ต.หญิง กมลชนก พิกุล เนื่องในโอกาสเลื่อนยศเป็น จ่าอากาศตรี ณ ห้อง ผอ.รร.คท.ยศ.ทอ. เมื่อวันพุธที่ ๓๐ ส.ค.๖๐

 

Number of images in category: 12
Category Viewed: 237x
ภาพกิจกรรมปี 60 - ตรวจเยี่ยมการฝึกการบริหารสถานการณ์วิกฤติในระดับยุทธศาสต (29 ส.ค.60)

พล.อ.ต.น้อย ภาคเพิ่ม  ผบ.วทอ.ยศ.ทอ., น.อ. เสน่ห์ บัวชื่น รอง ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. และคณะอาจารย์ ให้การต้อนรับ พล.อ.ต.นพดล บุญมั่น  รอง จก.ยศ.ทอ. และคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกการบริหารสถานการณ์วิกฤติในระดับยุทธศาสตร์ ของ นศ.วทอ. รุ่นที่ ๕๑ เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ ส.ค.๖๐, ๑๐๓๐-๑๓๐๐ โดยกำหนดการฝึกฯ ระหว่างวันที่ ๒๘ ส.ค.-๑ ก.ย.๖๐ ณ อาคารฝึกร่วม กองบิน ๑ จว.นครราชสีมา

 

Number of images in category: 17
Category Viewed: 162x
ภาพกิจกรรมปี 60 - พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวน (30 ส.ค.60)

น.อ.หญิง อัญชลี อนันตศิริ  หก.กวบ.ยศ.ทอ. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวน ให้แก่ จ.ต.หญิง ธิดารัตน์ ยันประเวช โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันพุธที่ ๓๐ ส.ค.๖๐, ๐๙๐๙ ณ กองวิทยบริการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

 

Number of images in category: 8
Category Viewed: 187x
ภาพกิจกรรมปี 60 - โรงเรียนจ่าอากาศ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาภายในกองทัพอากาศ (28 ส.ค.60)

นาวาอากาศเอก วรชาติ ทองศิริ  ผู้บังคับการ โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ต้อนรับคณะกรรมการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาภายในกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมี พลอากาศตรี นพดล บุญมั่น  รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานการตรวจประเมินในครั้งนี้ ซึ่งโรงเรียนจ่าอากาศฯ เข้ารับการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาภายในกองทัพอากาศในระดับสถานศึกษา ต่ำกว่าปริญญาตรี ใช้เกณฑ์การประเมิน ๑๐ มาตรฐาน ๓๒ ตัวบ่งชี้ ทั้งนี้เมื่อปี ๒๕๕๙ โรงเรียนจ่าอากาศฯ ได้รับการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก คะแนนเฉลี่ย ๓.๘๘

 

Number of images in category: 14
Category Viewed: 122x
ภาพกิจกรรมปี 60 - พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร สังกัด ยศ.ทอ. (24 ส.ค.60)

พล.อ.ท.ฉัตรชัย บุญญานุรักษ์  จก.ยศ.ทอ. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร สังกัด ยศ.ทอ. เมื่อวันที่ ๒๔ ส.ค.๖๐ ณ พุทธสถาน ยศ.ทอ.

 

Number of images in category: 9
Category Viewed: 185x
ภาพกิจกรรมปี 60 - นศ.วทอ. ฝึกปฏิบัติการบริหารจัดการกับสื่อ (24 ส.ค.60)

วทอ.ยศ.ทอ. ได้รับเกียรติจาก ดร.เจษฎา ศาลาทอง  ผู้ประกาศข่าวค่ำสำนักข่าวไทย, อาจารย์ประวีณมัย บ่ายคล้อย  ผู้ประกาศข่าวช่อง ๓, รศ.น.อ.ดร.ประสงค์ ปราณีตพลกรัง  คณะกรรมการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์บนสื่อสังคมออนไลน์ และอาจารย์จิตติมา บ้านสร้าง  ผู้ชำนาญการอาวุโสฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ข่าว ไทยพีบีเอส ในการให้คำแนะนำการฝึกปฏิบัติการบริหารจัดการกับสื่อที่เกี่ยวกับ วิทยุ, โทรทัศน์, สังคมออนไลน์ และหนังสือพิมพ์ เพื่อให้ นศ.วทอ. รุ่นที่ ๕๑ มีความรู้เข้าใจและเกิดประสบการณ์เพื่อการวางแผน และจัดดำเนินงานการใช้สื่อกับความมั่นคงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ ส.ค.๖๐,๐๘๐๐-๑๐๐๐ ณ ห้องบรรยาย วทอ.ยศ.ทอ.

 

Number of images in category: 13
Category Viewed: 116x
ภาพกิจกรรมปี 60 - มอบรางวัลให้แก่ผู้แทน นศ.วทอ. รุ่นที่ ๕๑ (24 ส.ค.60)

พล.อ.ต.น้อย ภาคเพิ่ม  ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. มอบรางวัลให้แก่ผู้แทน นศ.วทอ. รุ่นที่ ๕๑ สัมมนาที่ฝึกปฏิบัติการบริหารจัดการกับสื่อที่เกี่ยวกับ วิทยุ, โทรทัศน์, สังคมออนไลน์ และหนังสือพิมพ์ดีเด่น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ส.ค.๖๐,๑๔๓๐ ณ ห้องบรรยาย วทอ.ยศ.ทอ.

 

Number of images in category: 5
Category Viewed: 68x
ภาพกิจกรรมปี 60 - กิจกรรมทัศนศึกษาโครงการ “ธรรมสัญจร กราบสักการะองค์พระปฐมเจดีย์” (23 ส.ค.60)

นาวาอากาศเอก อำนวย สมวงศ์ รองเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ในฐานะรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกิจการชุมนุม กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นหัวหน้าคณะ นำข้าราชการนายทหารชั้นประทวน ลูกจ้าง และพนักงานราชการของ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาโครงการ “ธรรมสัญจร กราบสักการะองค์พระปฐมเจดีย์” เพื่อเป็นสวัสดิการ และร่วมทำบุญกุศลชมศาสนสถานและศาสนวัตถุ เมื่อ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ องค์พระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

 

Number of images in category: 12
Category Viewed: 103x
ภาพกิจกรรมปี 60 - พิธีปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวนชั้นพันจ่าอากาศ รุ่นที่ ๓๔ (23 ส.ค.60)

พลอากาศโท ฉัตรชัย บุญญานุรักษ์  เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานพิธีปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวนชั้นพันจ่าอากาศ รุ่นที่ ๓๔ ซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน ๒๑๐ คน เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องบรรยาย โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

 

Number of images in category: 4
Category Viewed: 108x
ภาพกิจกรรมปี 60 - ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปี งป.๖๐

พล.อ.ต.นพดล บุญมั่น รอง จก.ยศ.ทอ. เป็นประธาน คณก.ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รร.จอ.ยศ.ทอ. ประจำปีงบประมาณ ๖๐  เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ ส.ค.๖๐, ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม กกศ.รร.จอ.ยศ.ทอ. โดยมี น.อ.วรชาติ ทองศิริ ผบ.รร.จอ.ยศ.ทอ.ให้การต้อนรับ

 

Number of images in category: 18
Category Viewed: 117x
ภาพกิจกรรมปี 60 - นศ.วทอ. รุ่นที่ ๕๑ รับฟังบรรยายการบริหารจัดการกับสื่อ หัวข้อ “วาทกรรมว่าด้วยสื่อของผู้นำ” (22 ส.ค.60)

พล.อ.ต.น้อย ภาคเพิ่ม  ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. ให้การต้อนรับ คุณวาสนา นาน่วม  ผู้สื่อข่าวอาวุโส หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ที่มาบรรยายการบริหารจัดการกับสื่อ ให้แก่ นศ.วทอ. รุ่นที่ ๕๑ หัวข้อ “วาทกรรมว่าด้วยสื่อของผู้นำ ” เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ ส.ค.๖๐, ๑๐๐๐ - ๑๒๐๐ ณ ห้องบรรยาย วทอ.ยศ.ทอ.

 

Number of images in category: 4
Category Viewed: 77x
ภาพกิจกรรมปี 60 - พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรเจ้าหน้าที่การศึกษาและการฝึก รุ่นที่ ๗ (21 ส.ค.60)

พล.อ.ต.นพดล บุญมั่น  รอง จก.ยศ.ทอ. เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรเจ้าหน้าที่การศึกษาและการฝึก รุ่นที่ ๗ โดยมีผู้รับการอบรมจำนวน ๓๓ คน ในวันจันทร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนครูทหาร กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

 

Number of images in category: 6
Category Viewed: 108x
ภาพกิจกรรมปี 60 - คณะอาจารย์และ นศ.วทอ. รุ่นที่ ๕๑  ไปฝึกการพัฒนาจิตตปัญญาของผู้นำ (18 ส.ค.60)

น.อ.เสน่ห์ บัวชื่น รอง ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์และ นศ.วทอ. รุ่นที่ ๕๑ ไปฝึกการพัฒนาจิตตปัญญาของผู้นำ โดยมีพระปัญญานันทมุนี เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง ให้การต้อนรับคณะฯ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ ส.ค.๖๐, ๐๙๐๐ - ๑๕๓๐ ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ จว.นนทบุรี

 

Number of images in category: 10
Category Viewed: 87x
ภาพกิจกรรมปี 60 - การฟังแถลงบ่งการพิเศษ ของ นศ.วทอ. รุ่นที่ ๕๑ หัวข้อ

พล.อ.ต.น้อย ภาคเพิ่ม ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. ให้เกียรติต้อนรับ คุณสาริณี อังศุสิงห์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ในการฟังแถลงบ่งการพิเศษ ของ นศ.วทอ. รุ่นที่ ๕๑ หัวข้อ " ห้วงอากาศ... ปัจจัยสำคัญของกำลังอำนาจแห่งชาติ " เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ ส.ค.๖๐, ๑๐๐๐ - ๑๒๐๐ ณ ห้องบรรยาย วทอ.ยศ.ทอ.

 

Number of images in category: 9
Category Viewed: 78x
ภาพกิจกรรมปี 60 - อวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (18 ส.ค.60)

พล.อ.ท.ฉัตรชัย บุญญานุรักษ์  จก.ยศ.ทอ. รับการอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด จาก พล.อ.ต.ธนบดี อุตะมะ  รอง จก.ยศ.ทอ. ซึ่งเป็นผู้แทน ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กล่าวอวยพรพร้อมมอบกระเช้าของขวัญ เมื่อวันที่ ๑๘ ส.ค.๖๐ ณ อาคาร บก.ยศ.ทอ.

 

Number of images in category: 8
Category Viewed: 101x
ภาพกิจกรรมปี 60 - พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารการศึกษาและการฝึก รุ่นที่ ๘ (15 ส.ค.60)

พล.อ.ต.นพดล บุญมั่น  รอง จก.ยศ.ทอ. เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารการศึกษาและการฝึก รุ่นที่ ๘ โดยมีผู้รับการอบรมจำนวน ๓๐ คน เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ ส.ค.๖๐ ณ หอสมุดกองทัพอากาศ

 

Number of images in category: 8
Category Viewed: 139x
ภาพกิจกรรมปี 60 - พิธีเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ (9 ส.ค.60)

พลอากาศเอก เผด็จ วงษ์ปิ่นแก้ว  ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ เป็นประธานในพิธีเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมกานตรัตน์

 

Number of images in category: 4
Category Viewed: 82x
ภาพกิจกรรมปี 60 - วทอ.ฯ เข้าร่วมฟังการแสดงปาฐกถา สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ครั้งที่ ๘ (11 ส.ค.60)

น.อ.เสน่ห์ บัวชื่น  รอง ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. นำ คณะอาจารย์ และผู้แทน นศ.วทอ. รุ่นที่ ๕๑ เข้าร่วมฟังการแสดงปาฐกถา " สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร " ครั้งที่ ๘ เกี่ยวกับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ในหัวข้อ " The Role of Women in Securing Peace, Justice and Well-being " บรรยายโดย Ms.Elisabeth Rehn  อดีตรองเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ ส.ค.๖๐, ๐๘๐๐ - ๑๒๐๐ ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ ถนน ศรีอยุธยา กรุงเทพฯ

 

Number of images in category: 3
Category Viewed: 70x
ภาพกิจกรรมปี 60 - พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรครูทหารชั้นประทวน รุ่นที่ ๓๘

พล.อ.ต.ธนบดี อุตะมะ  รอง จก.ยศ.ทอ. เป็นประธาน พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรครูทหารชั้นประทวน รุ่นที่ ๓๘  เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องพิธีเปิด-ปิดการศึกษา โรงเรียนครูทหาร กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

 

Number of images in category: 13
Category Viewed: 110x
ภาพกิจกรรมปี 60 - นศ.วทอ. รุ่นที่ ๕๑ ไปดูงานและศึกษาภูมิประเทศภาคใต้ (3-7 ส.ค.60)

น.อ.เสน่ห์  บัวชื่น รอง ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์ และนศ.วทอ. รุ่นที่ ๕๑ ไปดูงานและศึกษาภูมิประเทศภาคใต้ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ตรงที่ได้รับมาวิเคราะห์ ด้านการทหาร การเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยาของภูมิภาคที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติและการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน เช่น  ทัพภาคเรือที่ ๓, กองทัพภาคที่ ๔, หอการค้าจังหวัดภูเก็ต, อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา และ กองบิน ๗ ระหว่าง ๓  - ๗ ส.ค.๖๐

 

Number of images in category: 15
Category Viewed: 80x
ภาพกิจกรรมปี 60 - วทอ.ฯ ศึกษาดูงาน ประเทศมาเลเซีย (8 ส.ค.60)

พล.อ.ต.น้อย  ภาคเพิ่ม ผบ.วทอ.ยศ.ทอ.เป็นหัวหน้าคณะ นำอาจารย์และ นศ.วทอ.ไปดูงานและศึกษาภูมิประเทศระยะใกล้ ประเทศมาเลเซีย เพื่อให้ นศ.วทอ.ได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ตรงจากการศึกษาสภาพแวดล้อมต่างๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์ ประเมินและจัดทำยุทธศาสตร์ทหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการขยายโลกทรรศน์ นศ.วทอ.ให้กว้างยิ่งขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก คุณดำรง  ใคร่ครวญ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรไทยประจำมาเลเซีย ให้การต้อนรับ และรับฟังการบรรยายสรุปจาก น.อ.สมพร  ร่มพะยอม ผู้ช่วยทูตทหารอากาศ ประจำกรุงกัวลาลัมเปอร์ ระหว่างวันที่ ๓๑ ก.ค.- ๒ ส.ค.๖๐ ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย ประเทศมาเลเซีย

 

Number of images in category: 11
Category Viewed: 107x
ภาพกิจกรรมปี 60 - โรงเรียนครูทหาร ร่วมกันปลูกดอกดาวเรือง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ (8 ส.ค.60)

ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ โรงเรียนครูทหาร และ นทน.หลักสูตรครูทหารชั้นประทวน รุ่นที่ ๓๘ ร่วมกันปลูกดอกดาวเรือง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ รร.คท.ยศ.ทอ. เมื่อวันที่วันที่ ๘ ส.ค.๖๐

 

Number of images in category: 18
Category Viewed: 97x
ภาพกิจกรรมปี 60 - โรงเรียนจ่าอากาศ จัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (4 ส.ค.60)

นาวาอากาศเอก วรชาติ  ทองศิริ ผู้บังคับการโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการและนักเรียนจ่าอากาศ จัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) เพื่อถวายความอาลัย พร้อมแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อีกทั้งยังใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ จำนวน ๑,๐๐๐ ดอก ซึ่งจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ ๒ ส.ค. - ๑๓ ก.ย.๖๐ ณ ห้องรับรองโรงเรียนจ่าอากาศฯ

 

Number of images in category: 10
Category Viewed: 109x
ภาพกิจกรรมปี 60 - พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนักเรียนนายทหารประทวน รุ่นที่ ๗๙ (2 ส.๕.60)

พลอากาศตรี ธนบดี  อุตะมะ รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนักเรียนนายทหารประทวน รุ่นที่ ๗๙ มีผู้เข้ารับการศึกษาจำนวน ๒๕๐ คน ณ ห้องบรรยาย โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

 

Number of images in category: 4
Category Viewed: 133x
ภาพกิจกรรมปี 60 - หลักสูตรครูทหารชั้นประทวน รุ่นที่ ๓๘ เดินทางไปศึกษาดูงานระยะไกล (19-21 ก.ค.60)

น.อ.จิราสินธุ์ เกษมธนเสถียร ผอ.รร.คท.ยศ.ทอ. คณะอาจารย์ และนทน.หลักสูตรครูทหารชั้นประทวน รุ่นที่ ๓๘ เดินทางไปศึกษาดูงานโรงเรียนนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ และฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ณ โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ ๑๙ - ๒๑ ก.ค.๖๐

 

Number of images in category: 11
Category Viewed: 112x
ภาพกิจกรรมปี 60 - พิธีปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๗๙ (1 ส.ค.60)

พลอากาศตรี ธนบดี  อุตะมะ รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานพิธีปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๗๙ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องบรรยาย โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

 

Number of images in category: 5
Category Viewed: 160x
ภาพกิจกรรมปี 60 - เยี่ยมชมนิทรรศการ

น.อ.หญิง อัญชลี อนันตศิริ  หก.กวบ.ยศ.ทอ. นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กวบ.ยศ.ทอ. เดินทางเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ "จักรพงษ์นิทรรศน์" และ "ร้อยปีสยามกับสงครามโลกครั้งที่ ๑" ซึ่งเป็นนิทรรศการที่จัดขึ้นเพื่อแสดงพระประวัติและผลงานสะสมของ สมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ  ณ ตำหนักจิตรลดา พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน กรุงเทพมหานคร"เมื่อวันที่ ๒๗ ก.ค. ๖๐ 

 

Number of images in category: 8
Category Viewed: 143x
ภาพกิจกรรมปี 60 - นจอ.ชั้นปีที่๑ ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ (28 ก.ค.60)

นักเรียนจ่าอากาศ ชั้นปีที่ ๑ จำนวน ๑๗๙ คน พร้อมคณะครู อาจารย์ เข้าปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ระหว่างวันที่ ๒๘ กรกฎาคม - ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ วัดตาลเอน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

Number of images in category: 5
Category Viewed: 88x
ภาพกิจกรรมปี 60 - วทอ.ฯ ศึกษาดูงาน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (27 ก.ค.60)

พล.อ.ต. น้อย  ภาคเพิ่ม ผบ.วทอ.ยศ.ทอ.และ น.อ.เสน่ห์  บัวชื่น รอง ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์และ นศ.วทอ. รุ่นที่ ๕๑ ไปศึกษาดูงาน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  และรับฟังการบรรยายสรุป หัวข้อ "แผนพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  เพื่อรองรับการเจริญเติบโตด้านธุรกิจการบิน " โดยมี ดร.เอนก  ธีระวิวัฒน์ชัย รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่(สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง) ให้การต้อนรับ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ก.ค.๖๐,๑๐๐๐ - ๑๒๐๐ ณ สำนักงานบริหารโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 

Number of images in category: 7
Category Viewed: 124x
ภาพกิจกรรมปี 60 - การประชุมเพื่อพิจารณาจัดลำดับความสำคัญโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ ยศ.ทอ. (27 ก.ค.60)

พล.อ.ต.คุณทร  มณีเขียว เสธ.ยศ.ทอ. เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาจัดลำดับความสำคัญโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ ยศ.ทอ. เมื่อวันที่ ๒๗ ก.ค.๖๐ ณ ห้องประชุม ยศ.ทอ.

 

Number of images in category: 4
Category Viewed: 109x
ภาพกิจกรรมปี 60 - ร่วมบริจาค ข้าวสาร อาหารแห้ง ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.สกลนคร (30 ก.ค.60)

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย,กองทัพอากาศ,มูลนิธิครอบครัวข่าว 3 และสิงห์อาสา เปิดครัวประทานเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก เพื่อประกอบอาหารสดช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดสกลนคร

โดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย จัดตั้งครัวประทานเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก ณ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร เพื่อดำเนินการปรุงอาหารสดใหม่ทุกวัน จำนวน 2 หมื่นกล่องต่อมื้อ หรือ 6 หมื่นกล่องต่อวัน ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม ถึง 3 สิงหาคม 2560 ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคข้าวสารอาหารแห้งและของสด ได้ที่ศาลากลางจังหวัดสกลนคร เพื่อนำไปประกอบอาหารเลี้ยงผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดสกลนครและใกล้เคียง

นอกจากนี้ ที่สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อาคารมาลีนนท์ ถนนพระราม 4 ในวันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม เป็นต้นไป ได้เปิดศูนย์รับความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดสกลนครและภาคอีสาน ผู้มีจิตศรัทธาสามารถนำสิ่งของจำเป็น ข้าวสารอาหารแห้ง เครื่องนอน และสิ่งดำรงชีพ มาร่วมบริจาคได้ที่อาคารมาลีนนท์ ตั้งแต่เวลา 9.00 น.เป็นต้นไป

 

Number of images in category: 1
Category Viewed: 108x
ภาพกิจกรรมปี 60 - การเผยแพร่และแนะแนวการศึกษาของ ทอ.ประจำปี ๖๐ ครั้งที่ ๔ (16 ก.ค.60)

การเผยแพร่และแนะแนวการศึกษาของ ทอ.ประจำปี ๖๐ ครั้งที่ ๔ ณ จว.นครพนม และ จว.มุกดาหาร ระหว่าง วันที่ ๑๖–๒๑ ก.ค.๖๐ โดยมี พลอากาศตรี คุณทร  มณีเขียว ประธานกรรมการเผยแพร่และแนะแนวการศึกษาของ ทอ.เป็นหัวหน้าชุด

 

Number of images in category: 14
Category Viewed: 79x
ภาพกิจกรรมปี 60 - กิจกรรม International Day ประจำปี ๖๐ (24 ก.ค.60)

พลอากาศโท ฉัตรชัย บุญญานุรักษ์  เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานการจัดกิจกรรม International Day ประจำปี ๖๐ เพื่อให้นายทหารนักเรียนมิตรประเทศ และนายทหารนักเรียนประเทศอาเซียนที่เข้ารับการศึกษาในสถาบันการศึกษาของ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ได้มีกิจกรรมในการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๖๐    ณ ห้องบุษราคัม (อาคาร ๘๐ ปี ทอ.)

 

Number of images in category: 12
Category Viewed: 101x
ภาพกิจกรรมปี 60 - พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารประทวนชั้นพันจ่าอากาศ รุ่นที่ ๓๔ (20 ก.ค.60)

พลอากาศโท ฉัตรชัย บุญญานุรักษ์  เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารประทวนชั้นพันจ่าอากาศ รุ่นที่ ๓๔ ซึ่งมีผู้เข้ารับการศึกษาจำนวน ๒๑๐ คน เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องบรรยาย โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

 

Number of images in category: 5
Category Viewed: 117x
ภาพกิจกรรมปี 60 - รับการอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (19 ก.ค.60)

น.อ.วันชัย บุญภักดี  รอง เสธ.ยศ.ทอ. รับการอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด จากข้าราชการ ยศ.ทอ. เมื่อ ๑๙ ก.ค.๖๐ ณ อาคาร บก.ยศ.ทอ.

 

Number of images in category: 5
Category Viewed: 148x
ภาพกิจกรรมปี 60 - โรงเรียนจ่าอากาศจัดกิจกรรม “นักเรียนจ่าอากาศห่วงใย ปันน้ำใจสู่น้องบ้านกุ่ม” (18 ก.ค.60)

นาวาอากาศเอก ผดุง โกมุทฉาย  หัวหน้ากองการศึกษา โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ พร้อมด้วยคณะครู อาจารย์ และนักเรียนจ่าอากาศ จำนวน ๒๐๕ คน ทำกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนในโครงการ “นักเรียนจ่าอากาศห่วงใย ปันน้ำใจสู่น้องบ้านกุ่ม” ซึ่งเป็นไปตามดำริของผู้บัญชาการทหารอากาศที่กล่าว่า “ทหารอากาศออกไปช่วยประชาชน อย่าไปแต่ตัว ให้เอาหัวใจ และจิตวิญญาณไปด้วย เราไม่ได้ช่วยประชาชนเพื่อสร้างภาพ แต่ไปช่วยประชาชนด้วยหัวใจ” ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านกุ่ม ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขมเจียม จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยทำการมอบอุปกรณ์การศึกษาให้กับโรงเรียน การมอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุ กิจกรรมการแสดงของนักเรียนจ่าอากาศ การแนะแนวการศึกษา เป็นต้น ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.เคนหวัง บุญเพศ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓ ให้การต้อนรับ

 

Number of images in category: 14
Category Viewed: 129x
ภาพกิจกรรมปี 60 - ร่วมใจปลูกดอกดาวเรือง เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (19 ก.ค.60)

พลอากาศตรี นพดล บุญมั่น  รอง จก.ยศ.ทอ. นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กวบ.ยศ.ทอ., ศทบ.ยศ.ทอ. และ สนง.หนังสือข่าว ทอ. ร่วมใจปลูกดอกดาวเรือง เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณหน้าอาคารหอสมุด ทอ. เมื่อวันที่ ๑๙ ก.ค.๖๐

 

Number of images in category: 12
Category Viewed: 159x
ภาพกิจกรรมปี 60 - พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ ๗๘ (19 ก.ค.60)

พลอากาศตรี นพดล บุญมั่น  รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ ๗๘ ซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน ๒๕๐ คน เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องบรรยาย โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

 

Number of images in category: 8
Category Viewed: 171x
ภาพกิจกรรมปี 60 - วันคล้ายวันสถาปนา รร.นฝ.ยศ.ทอ.

พล.อ.ท.ฉัตรชัย บุญญานุรักษ์ จก.ยศ.ทอ. เป็นประธานในพิธีสงฆ์เนื่องใน วันคล้ายวันสถาปนา รร.นฝ.ยศ.ทอ. ประจำปี ๖๐ ณ ห้องบรรยาย รร.นฝ.ยศ.ทอ. เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ค.๖๐

 

Number of images in category: 10
Category Viewed: 113x
ภาพกิจกรรมปี 60 - บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (13 ก.ค.60)

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ โดย โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งมีข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการและนักเรียนนายทหารชั้นประทวน  โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ร่วมบริจาคโลหิต กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ โดย โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งมีข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการและนักเรียนนายทหารชั้นประทวน  โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ร่วมบริจาคโลหิต เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฏาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องบรรยาย โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

 

Number of images in category: 7
Category Viewed: 181x
ภาพกิจกรรมปี 60 - แนะแนวการศึกษาของ ทอ. ประจำปี ๖๐

น.อ.ยุทธศักดิ์  พูลสุวรรณ ตัวแทนกองทัพอากาศ นำคณะชุดทำงานเผยแพร่และแนะแนวการศึกษาของ ทอ. ประจำปี ๖๐  ไปยังโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ณ จว.ลำปาง และ จว.ลำพูน ระหว่าง ๒ - ๘ ก.ค.๖๐

 

Number of images in category: 23
Category Viewed: 100x
ภาพกิจกรรมปี 60 - พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร (12 ก.ค.60)

พลอากาศโท ฉัตรชัย บุญญานุรักษ์  เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร สังกัด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐  ณ ห้องพุทธสถาน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

 

Number of images in category: 8
Category Viewed: 204x
ภาพกิจกรรมปี 60 - ผบ.ทอ. มอบรางวัลให้กับผู้เข้าแข่งขัน Cyber Operations Contest 2017 (12 ก.ค.60)

พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง  ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธาน มอบรางวัลให้กับผู้เข้าแข่งขัน Cyber Operations Contest 2017 ได้แก่ ทีมกรมแพทย์ทหารอากาศ (รางวัลชนะเลิศ) ทีมกรมข่าวทหารอากาศ (รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑) ทีมกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ (รางวัลชนะเลิศ อันดับ ๒) ณ ห้องรับรอง ทอ. ๒ เมื่อวันที่ 12 ก.ค.60  พร้อมนี้ ได้กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมแก่ทีมที่ได้รับรางวัลด้วย

 

Number of images in category: 6
Category Viewed: 184x
ภาพกิจกรรมปี 60 - การแข่งขันกีฬา วิทยาลัยการทัพสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒/๖๐ (11 ก.ค.60)

พล.อ.ต.น้อย ภาคเพิ่ม  ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์ และ นศ.วทอ. รุ่นที่ ๕๑ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา วิทยาลัยการทัพสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒/๖๐  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ ก.ค.๖๐, ๐๘๐๐ – ๑๗๓๐ ณ อาคารพลศึกษา ๑ โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ ในโอกาสนี้ทีมกีฬา นศ.วทอ. ชนะเลิศประเภทกีฬาฟุตบอล กีฬาฮาเฮ และคะแนนรวม

 

Number of images in category: 16
Category Viewed: 153x
ภาพกิจกรรมปี 60 - คณะอาจารย์ และ นศ.วทอ. รุ่นที่ ๕๑ เข้าร่วมฟังความร่วมมือทางวิชาการฯ วิทยาลัยการทัพสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒/๖๐ (5 ก.ค.60)

พล.อ.ต.น้อย ภาคเพิ่ม  ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์ และ นศ.วทอ. รุ่นที่ ๕๑ เข้าร่วมฟังความร่วมมือทางวิชาการ “ สถานการณ์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับการกำหนดยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงของประเทศไทย ” วิทยาลัยการทัพสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒/๖๐ และรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง ๑. "ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลังการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน" โดย ดร.สุรินทร์  พิศสุวรรณ  ๒.  “ ผู้นำกับการสื่อสารให้ประสบความสำเร็จ ” โดย อาจารย์วสันต์ พงศ์สุประดิษฐ์ และ  เสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ ประเทศไทยกับมุมมองด้านความมั่นคงในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ”โดยผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย พล.ต.ดร.นเรศน์ วงศ์สุวรรณ  ผศ.สุรัตน์  โหราชัยกุล และ พล.ต.ต.อภิชาติ  สุริบุญญา เมื่อวันพุธที่ ๕ ก.ค.๖๐, ๐๘๔๕ - ๑๓๐๐ ณ หอประชุมกองทัพอากาศ

 

Number of images in category: 15
Category Viewed: 142x
ภาพกิจกรรมปี 60 - เผยแพร่และแนะแนวการศึกษาของ ทอ. ประจำปี ๖๐ (1 ก.ค.60)

พล.อ.ต.คุณทร มณีเขียว  เสธ.ยศ.ทอ. ตัวแทนกองทัพอากาศนำคณะชุดทำงานเผยแพร่และแนะแนวการศึกษาของ ทอ. ประจำปี ๖๐ ไปยังโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ณ จว.จันทบุรี และ จว.ตราด ระหว่าง ๒๕ มิ.ย. - ๑ ก.ค.๖๐

 

Number of images in category: 22
Category Viewed: 115x
ภาพกิจกรรมปี 60 - บรรยายพิเศษ ห้วงอากาศ... ปัจจัยสำคัญของกำลังอำนาจแห่งชาติ (4 ก.ค.60)

คุณสาริณี อังศุสิงห์  กรรมการผู้อำนวยการใหญ่  บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด และ คณะ ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษ แก่ นศ.วทอ. รุ่นที่ ๕๑ หัวข้อ " ห้วงอากาศ... ปัจจัยสำคัญของกำลังอำนาจแห่งชาติ " เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ ก.ค.๖๐, ๐๙๐๐ - ๑๕๐๐  ณ ห้องบรรยาย วทอ.ยศ.ทอ.

 

Number of images in category: 11
Category Viewed: 89x
ภาพกิจกรรมปี 60 - นักเรียนจ่าอากาศ ชั้นปีที่ ๑ เข้าฝึกอบรมพัฒนาจิตและชุมชน (27มิ.ย.-3ก.ค.60)

นักเรียนจ่าอากาศ ชั้นปีที่ ๑ โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เข้ารับการฝึกอบรมจิต และพัฒนาชุมชน ณ วัดอัมพวัน จังหวัด สิงห์บุรี ระหว่างวันที่ ๒๗ มิถุนายน – ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักพุทธธรรมพื้นฐาน และนำหลักธรรมมาปฏิบัติพัฒนาตนเองในการศึกษา การใช้ชีวิตประจำวัน อีกทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกให้รู้จักความเสียสละ การให้เพื่อสังคมเพิ่มมากขึ้น โดยมีนักเรียนจ่าอากาศเข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ จำนวน ๒๔๔ คน

 

Number of images in category: 7
Category Viewed: 129x
ภาพกิจกรรมปี 60 - การสัมมนาผู้นำทางทหารระดับยุทธศาสตร์ในอดีต (29 มิ.ย.60)

น.อ.เสน่ห์  บัวชื่น  รอง ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. และ  น.อ.ปิยะศักดิ์ เสาร์แก้ว  ผอ.กกศ.ฯ  พร้อมคณะอาจารย์ วทอ.ฯ เข้าร่วมฟังการแถลงผลการสัมมนาบ่งการ ๓/๒ " ผู้นำทางทหารระดับยุทธศาสตร์ในอดีต " ของ นศ.วทอ. เป็นภาษาอังกฤษ  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มิ.ย.๖๐, ๑๓๐๐ - ๑๕๐๐ ณ ห้องบรรยาย วทอ.ฯ

 

Number of images in category: 4
Category Viewed: 143x
ภาพกิจกรรมปี 60 - กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ หลักสูตรครูทหารชั้นประทวน รุ่นที่ ๓๘ (29 มิ.ย. 60)

น.อ.จิราสินธุ์ เกษมธนเสถียร  ผอ.รร.คท.ยศ.ทอ. เป็นประธานเปิดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ หลักสูตรครูทหารชั้นประทวน รุ่นที่ ๓๘ เมื่อวันที่ ๒๘ มิ.ย.๖๐

 

Number of images in category: 8
Category Viewed: 123x
ภาพกิจกรรมปี 60 - ครูทหารชั้นประทวน รุ่นที่ ๓๘ เดินทางไปศึกษาดูงาน จังหวัดชลบุรี (29 มิ.ย.60)

น.อ.จิราสินธุ์ เกษมธนเสถียร  ผอ.รร.คท.ยศ.ทอ. คณะอาจารย์ และนทน.หลักสูตรครูทหารชั้นประทวน รุ่นที่ ๓๘ เดินทางไปศึกษาดูงานโรงเรียนชลราษฎรอำรุง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๓ มิ.ย.๖๐

 

Number of images in category: 11
Category Viewed: 104x
ภาพกิจกรรมปี 60 - ประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติในการตรวจสอบการเบิกเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการ ยศ.ทอ. (28มิ.ย.60)

น.อ.อำนวย สมวงศ์  รอง เสธ.ยศ.ทอ. ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบการเบิกเงินค่าเช่าบ้าน เป็นประธานการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติในการตรวจสอบการเบิกเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการ ยศ.ทอ. โดยมี น.อ.หญิง สุชาดา ศิริอ่อน  ประจำ ยศ.ทอ. และ รรก.หน.นกง.ผกง.ยศ.ทอ. เป็นผู้ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติฯ ให้กับ คณก. การตรวจสอบการเบิกเงินค่าเช่าบ้าน ยศ.ทอ. เมื่อ ๒๘ มิ.ย.๖๐ ณ ห้องประชุม ยศ.ทอ.

 

Number of images in category: 6
Category Viewed: 102x
ภาพกิจกรรมปี 60 - พิธีเปิดอบรมปฏิบัติธรรมนำสู่สุข ณ พุทธสถาน ยศ.ทอ. (27มิ.ย.60)

พล.อ.ท.ฉัตรชัย บุญญานุรักษ์  จก.ยศ.ทอ. เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมปฏิบัติธรรมนำสู่สุข ณ พุทธสถาน ยศ.ทอ. ในวันที่ ๒๗ มิ.ย.๖๐

 

Number of images in category: 7
Category Viewed: 99x
ภาพกิจกรรมปี 60 - พิธีเปิดโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยจราจร (27 มิ.ย.60)

พลอากาศตรี นพดล บุญมั่น  รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยจราจร กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ (ก่อนเทศกาลเข้าพรรษา ก.ค.๖๐) เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม หอสมุดกองทัพอากาศ

 

Number of images in category: 4
Category Viewed: 132x
ภาพกิจกรรมปี 60 - อดีต ผบ.ทอ.บรรยายผู้นำทางยุทธศาสตร์ให้แก่ นศ.วทอ. รุ่นที่ ๕๑ (26 มิ.ย.60)

พล.อ.อ.อมร แนวมาลี  อดีต ผบ.ทอ. ให้เกียรติมาบรรยายแก่ นศ.วทอ. รุ่นที่ ๕๑ หัวข้อ "ผู้นำทางยุทธศาสตร์" เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ มิ.ย.๖๐, ๐๘๐๐ - ๑๒๐๐ ณ ห้องบรรยาย วทอ.ยศ.ทอ.

 

Number of images in category: 5
Category Viewed: 112x
ภาพกิจกรรมปี 60 - อวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด เสธ.ยศ.ทอ. (23 มิ.ย.60)

พล.อ.ต.คุณทร มณีเขียว  เสธ.ยศ.ทอ. รับการอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด โดยมี น.อ.อำนวย สมวงศ์ รอง  เสธ.ยศ.ทอ. เป็นผู้แทน ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ กล่าวอวยพรและมอบกระเช้าของขวัญ เมื่อ ๒๓ มิ.ย.๖๐ ณ บก.ยศ.ทอ.

 

Number of images in category: 5
Category Viewed: 190x
ภาพกิจกรรมปี 60 - ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านการศึกษา และการฝึก ประจำปี ๖๐ (22 มิ.ย.60)

พล.อ.ท.ฉัตรชัย บุญญานุรักษ์  จก.ยศ.ทอ. พร้อมคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านการศึกษา และการฝึก ประจำปี ๖๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มิ.ย.๖๐ ณ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน โดยมี พล.อ.ต.มนัส ฤทธิรงค์  ผบ.ศทย.อย. ให้การต้อนรับ

 

Number of images in category: 17
Category Viewed: 206x
ภาพกิจกรรมปี 60 - นศ.วทอ. รุ่นที่ ๕๑ ศึกษาดูงาน(20 มิ.ย.60)

พล.อ.ต.น้อย  ภาคเพิ่ม ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์ และ นศ.วทอ. รุ่นที่ ๕๑ ไปศึกษาดูงานบริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด และรับฟังการบรรยายสรุป หัวข้อ " วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การบริหารการจัดการ " โดยมี คุณเกรียงศักดิ์  เทพผดุงพร กรรมการผู้จัดการฯ ให้การต้อนรับ  เมื่อวันอังคารที่  ๒๐ มิ.ย.๖๐, ๐๘๐๐ - ๑๒๐๐ ณ บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ถนนพุทธมณฑลสาย ๔ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

 

Number of images in category: 5
Category Viewed: 106x
ภาพกิจกรรมปี 60 - แนะแนวการศึกษาของ ทอ.ประจำปี 60 (18-24 มิ.ย.60)

น.อ.ประการ พรมโสภา  รอง ผอ.กผค.สบศ.บก.ยศ.ทอ. ตัวแทนกองทัพอากาศนำคณะชุดทำงานเผยแพร่และแนะแนวการศึกษาของ ทอ. ประจำปี 60 ไปยังโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ณ จว.ชุมพร, จว.ระนอง และ จว.สุราษฎร์ธานี ระหว่าง ๑๘ - ๒๔ มิ.ย.๖๐

 

Number of images in category: 8
Category Viewed: 123x
ภาพกิจกรรมปี 60 - การประชุมเชิงปฏิบัติการ (13-15 มิ.ย.60)

กวช.สบศ.บก.ยศ.ทอ. ได้ดำเนินการจัดโครงการ การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง จัดทำและพัฒนาทำเนียบนักวิชาการ เพื่อสร้างชุมชนนักวิชาการของ ทอ.ระหว่าง 13-15 มิ.ย. 60 ณ ห้องประชุมชั้น 1 หอสมุด ทอ.โดยมี นขต.ทอ. จำนวน 60คนมีการฟังบรรยายเกี่ยวกับกลยุทธ์และการสรรหาวิทยากร และแนวทางการจัดทำทำเนียนักวิชาการ จาก น.ต.ผศ. สัญชัย พัฒนสิทธิ์ และ อาจารย์ ดร. ไพฑูรย์ ศรีฟ้า จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเด็นสำคัญที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯคือ 1. การพิจารณาร่างเกณฑ์การคัดสรรผู้บรรยาย ทอ. 2. ร่างคู่มือคัดสรรผู้บรรยาย ทอ. และ 3. แนวทางการจัดทำทำเนียบนักวิชาการของ ทอ.

 

Number of images in category: 6
Category Viewed: 117x
ภาพกิจกรรมปี 60 - สบศ.บก.ยศ.ทอ.จัดสัมมนาทางวิชาการ (19-21 มิ.ย.60)

สำนักบริหารการศึกษา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ได้จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาระบบการศึกษาของ ทอ.ให้มีประสิทธิภาพตามยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศ ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๑ มิ.ย.๖๐ ณ หอสมุดกองทัพอากาศ โดยมี พล.อ.ต.นพดล บุญมั่น  รอง จก.ยศ.ทอ.(สายงานการศึกษา) เป็นประธานในการสัมมนาฯ

 

Number of images in category: 17
Category Viewed: 138x
ภาพกิจกรรมปี 60 - ยศ.ทอ.เข้าร่วมการแข่งขัน Cyber Operations Contest 2017 รอบชิงชนะเลิศ

ยศ.ทอ.ได้ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน Cyber Operation Contest 2017 จำนวน ๒ ทีม ได้แก่ทีม IT Warriors (กวบ.ฯ และ ศภษ.ฯ) และทีม Back Doors (รร.จอ.ฯ) โดยได้ผ่านเข้ารอบ ๘ ทีมสุดท้ายทั้งสองทีม และในวันที่ ๒๐ มิ.ย.๖๐ ได้มีการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ ตึกสำนักงานที่ปรึกษากองทัพอากาศ ผลปรากฏว่าทีม IT Warriors ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  และ ทีม Back Doors ได้รับรางวัลชมเชย

 

Number of images in category: 5
Category Viewed: 122x
ภาพกิจกรรมปี 60 - จก.กร.ทอ. บรรยายผู้นำระดับยุทธศาสตร์ ให้แก่ นศ.วทอ. รุ่นที่ ๕๑ (19 มิ.ย.60)

พล.อ.ต.น้อย ภาคเพิ่ม  ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. ให้การต้อนรับ พล.อ.ท.ณัฐพงษ์ วิริยะคุปต์  จก.กร.ทอ. ได้ให้เกียรติมาบรรยาย หัวข้อ " ผู้นำระดับยุทธศาสตร์ " ให้แก่ นศ.วทอ. รุ่นที่ ๕๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ มิ.ย.๖๐, ๐๘๐๐ - ๑๐๐๐ ณ ห้องบรรยาย วทอ.ยศ.ทอ.

 

Number of images in category: 6
Category Viewed: 109x
ภาพกิจกรรมปี 60 - รองนายกรัฐมนตรี บรรยายผู้นำในสถานการณ์วิกฤติ ให้แก่ นศ.วทอ. รุ่นที่ ๕๑ (16 มิ.ย.60)

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง  รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติมาบรรยายให้แก่ นศ.วทอ. รุ่นที่  ๕๑ หัวข้อ " ผู้นำในสถานการณ์วิกฤติ " เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ มิ.ย.๖๐, ๑๐๐๐ - ๑๒๐๐ ณ ห้องบรรยาย วทอ.ยศ.ทอ.

 

Number of images in category: 10
Category Viewed: 104x
ภาพกิจกรรมปี 60 - พิธีประดับยศนายทหารประทวนฯ (13 มิ.ย.60)

น.อ.ศุภโชติ ชัยวงษ์  ผอ.รร.นอส.ยศ.ทอ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ผู้ได้รับการเลื่อนยศเป็นจ่าอากาศโท จำนวน ๒ คน ดังนี้ ๑. จ.ต.สิทธิ์ศุกดิ์ ปิติมานนท์  ๒. จ.ต.หญิง เกษมศรี คำรักษ์ ในวันที่ ๑๓ มิ.ย.๖๐ ณ ห้อง ผอ.รร.นอส.ยศ.ทอ.

 

Number of images in category: 10
Category Viewed: 145x
ภาพกิจกรรมปี 60 - การทบทวนการฝึกการวางแผนทางทหารของ นศ.วทอ. รุ่นที่ ๕๑ (13-15 มิ.ย.60)

วทอ.ยศ.ทอ.ได้จัดการทบทวนการฝึกการวางแผนทางทหารของ นศ.วทอ. รุ่นที่ ๕๑ โดยมี น.อ.ปิยะศักดิ์ เสาร์แก้ว  ผอ.กกศ.วทอ.ฯ เป็นผู้ควบคุมการฝึกฯ และได้รับเกียรติจากคณะอาจารย์ภายใน วทอ.ฯ และ ยศ.ทอ. ร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์การฝึกฯ ระหว่าง ๑๓ – ๑๕ มิ.ย.๖๐ ณ ห้องสัมมนาชั้น ๒ วทอ.ยศ.ทอ.

 

Number of images in category: 7
Category Viewed: 86x
ภาพกิจกรรมปี 60 - โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จัดพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ “พระบิดากองทัพอากาศ” (13 มิ.ย.60)

พลอากาศโท ฉัตรชัย บุญญานุรักษ์ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จทิวงคต ๑๓ มิถุนายน ๒๔๖๓


พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และนักเรียนจ่าอากาศ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ด้านหน้าอาคารกองบังคับการ โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

 

Number of images in category: 7
Category Viewed: 146x
ภาพกิจกรรมปี 60 - พิธีรำลึกวันคล้ายวันเสด็จทิวงคต จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถฯ (13 มิ.ย.60)

พล.อ.ต.น้อย ภาคเพิ่ม  ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. นำคณะข้าราชการ นศ.วทอ. ลูกจ้าง และพนักงานราชการกระทำพิธีรำลึกถึงวันคล้ายวันเสด็จทิวงคต จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ พระองค์ทรงมีพระกรุณาคุณอันใหญ่หลวงต่อกองทัพอากาศ  ทรงเป็นผู้วางรากฐานการบินในประเทศไทย จนได้รับพระสมัญญานามว่า "พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ" เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ มิ.ย.๖๐, ๐๘๐๐ ณ วทอ.ยศ.ทอ.

 

Number of images in category: 6
Category Viewed: 121x
ภาพกิจกรรมปี 60 - พิธีประดับยศนายทหารประทวนฯ (12 มิ.ย.60)

พล.อ.ต.น้อย ภาคเพิ่ม  ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. เป็นประธานประดับเครื่องหมายยศให้แก่ พ.อ.อ.ศุภกร ถิระโชติ, พ.อ.อ.วรวุธ เมืองจั่น และ จ.ท.หญิง เบญจวรรณ แสงมา โดยมี รอง ผบ.วทอ.ฯ, ผอ.กองฯ, และข้าราชการ วทอ.ฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ มิ.ย.๖๐, ๐๘๓๐ ณ วทอ.ยศ.ทอ.

 

Number of images in category: 6
Category Viewed: 143x
ภาพกิจกรรมปี 60 - จก.ยศ.ทอ.กล่าวให้โอวาทพร้อมอวยพร ให้แก่นายทหารสัญญาบัตร (8 มิ.ย.60)

พลอากาศโท ฉัตรชัย บุญญานุรักษ์ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กล่าวให้โอวาทพร้อมอวยพร ให้แก่นายทหารสัญญาบัตร สังกัด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ที่จะไปเข้ารับการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนการบิน เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องทำงาน เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

 

Number of images in category: 2
Category Viewed: 144x
ภาพกิจกรรมปี 60 - การแถลงผลงานเอกสารวิจัยส่วนบุคคลของ นศ.วทอ. รุ่นที่ ๕๑

วทอ.ยศ.ทอ. ได้จัด การแถลงผลงานเอกสารวิจัยส่วนบุคคลของ นศ.วทอ. รุ่นที่ ๕๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ นศ.วทอ. สามารถสังเคราะห์องค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาองค์กรหรือกองทัพได้อย่างมีประสิทธิภาพ การแถลงผลงานฯ ประกอบด้วย คณก.ประเมินผลการแถลงผลภายในและภายนอก วทอ.ฯ ทำหน้าที่ รับฟังการแถลงผลงานฯ  พร้อมให้คำแนะนำทางวิชาการและประเมินผลการแถลงผลงานฯ ให้แก่ นศ.วทอ. ระหว่าง ๕ – ๙ มิ.ย.๖๐ ณ ห้องสัมมนาชั้น ๒ วทอ.ยศ.ทอ.

 

Number of images in category: 11
Category Viewed: 130x
ภาพกิจกรรมปี 60 - รร.จอ.ฯ รับรางวัลเกียรติคุณสถาบันการศึกษาส่งเสริมการบูรณาการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ดีเด่น ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (3-4 มิ.ย.60)

ร.ต.กิตติคุณ ธนศักดิ์นันท์  อจ.ผวสพ.กกศ.รร.จอ.ยศ.ทอ. พร้อมด้วย นจอ.จำนวน ๓ คน ได้แก่ นจอ.กันต์พัฒน์  พงค์พัชรรักษ์, นจอ.ชัยญา  ลูไธสง และ นจอ.ภัทรพล  นุริตมนต์  เป็นผู้แทน รร.จอ.ฯ เดินทางไปรับรางวัลเกียรติคุณสถานศึกษาส่งเสริมการบูรณาการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ดีเด่น ประจำปี 2017 สาขา ผู้สนับสนุนการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและ เอกลักษณ์ความเป็นไทย พร้อมนำการแสดงโขน ไปจัดแสดงเพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นไทย ในงานอเมซิ่ง ไทยแลนด์ ดอร์ทมุนด์ 2017 (AMAZING THAILAND DORTMUND 2017) ณ สหพันธรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ ๓ - ๔  มิ.ย.๖๐

 

Number of images in category: 5
Category Viewed: 86x
ภาพกิจกรรมปี 60 - ศึกษาดูงานศูนย์ศิลปาชีพบางไทร (2 มิ.ย.60)

น.อ.จิราสินธุ์ เกษมธนเสถียร  ผอ.รร.คท.ยศ.ทอ. คณะอาจารย์ และ นทน.หลักสูตรครูทหารชั้นประทวน รุ่นที่ ๓๘ เดินทางไปศึกษาดูงานศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ ๒ มิ.ย.๖๐

 

Number of images in category: 10
Category Viewed: 134x
ภาพกิจกรรมปี 60 - รร.คท.ฯ ฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างวินัยทหาร (22พ.ค.-2มิ.ย.60)

ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ โรงเรียนครูทหาร กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ได้ฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างวินัยทหาร เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ค. – ๒ มิ.ย.๖๐ ณ รร.คท.ยศ.ทอ.

 

Number of images in category: 8
Category Viewed: 201x
ภาพกิจกรรมปี 60 - การประชุมคณะอาจารย์ การฝึกวางแผนทางทหาร ครั้งที่ ๒ (2 มิ.ย.60)

น.อ.เสน่ห์ บัวชื่น  รอง ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. เป็นประธานการประชุมคณะอาจารย์ วทอ.ฯ , ผู้แทนจาก สบศ.ยศ.ทอ. , รร.นอส.ยศ.ฯ และ นศ.วทอ. รุ่นที่ ๕๑ เกี่ยวกับการสัมมนาแบบฝึกหัด ๒/๘ การฝึกวางแผนทางทหาร  ครั้งที่ ๒  เมื่อวันศุกร์ที่ ๒มิ.ย.๖๐, ๐๙๐๐ - ๑๑๓๐ ณ ห้องประชุมนภยาธิปัตย์

 

Number of images in category: 5
Category Viewed: 155x
ภาพกิจกรรมปี 60 - พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ ๗๘

พลอากาศตรี ธนบดี อุตะมะ รอง จก.ยศ.ทอ. เป็นประธาน พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ ๗๘  มีผู้เข้ารับการศึกษาจำนวน ๒๕๐ คน เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องบรรยาย รร.นม.ยศ.ทอ.

 

Number of images in category: 4
Category Viewed: 135x
ภาพกิจกรรมปี 60 - ปษ.สปท. บรรยายผู้นำระดับยุทธศาสตร์ ให้แก่ นศ.วทอ. รุ่นที่ ๕๑

วทอ.ยศ.ทอ. ได้รับเกียรติจาก พล.อ.อ.ยรรยง คันธสร  ปษ.สปท. มาบรรยายหัวข้อ " ผู้นำระดับยุทธศาสตร์ " ให้แก่ นศ.วทอ. รุ่นที่ ๕๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ มิ.ย.๖๐ ,๐๘๐๐ - ๑๒๐๐ ณ ห้องบรรยาย วทอ.ยศ.ทอ.

 

Number of images in category: 4
Category Viewed: 89x
ภาพกิจกรรมปี 60 - การประชุมคณะทำงานการฝึกการบริหารสถานการณ์วิกฤติในระดับยุทธศาสตร์ (SCM) ครั้งที่ ๑ (1 มิ.ย.60)

น.อ.เสน่ห์  บัวชื่น  รอง ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการฝึกการบริหารสถานการณ์วิกฤติในระดับยุทธศาสตร์ (SCM) ครั้งที่ ๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ มิ.ย.๖๐, ๐๘๓๐ ณ ห้องประชุมนภยาธิปัตย์

 

Number of images in category: 4
Category Viewed: 93x
ภาพกิจกรรมปี 60 - พิธีไหว้ครู หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๓๐ (1 มิ.ย.60)

นาวาอากาศเอก วันชัย พึ่งเจียม  ผู้อำนวยการโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๓๐ เมื่อวันที่ ๑ มิ.ย.๖๐

 

Number of images in category: 4
Category Viewed: 136x
ภาพกิจกรรมปี 60 - พิธีเจิมป้ายห้องบรรยายและเปิดใช้ห้องบรรยายทองประเสริฐ (25 พ.ค.60)

พล.อ.ต.สมศักดิ์ ทองประเสริฐ  อดีต ผอ.รร.คท.ยศ.ทอ. ได้เป็นประธานในพิธีเจิมป้ายห้องบรรยาย และเปิดใช้ห้องบรรยายทองประเสริฐ เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ค.๖๐ ณ รร.คท.ยศ.ทอ.

 

Number of images in category: 4
Category Viewed: 131x
ภาพกิจกรรมปี 60 - พิธีไหว้ครูหลักสูตรครูทหารชั้นประทวน รุ่นที่ ๓๘ (25 พ.ค.60)

พล.อ.ต.สมศักดิ์ ทองประเสริฐ  อดีต ผอ.รร.คท.ยศ.ทอ. เป็นประธานในพิธีไหว้ครูหลักสูตรครูทหารชั้นประทวน รุ่นที่ ๓๘ โดยมี น.อ.จิราสินธุ์ เกษมธนเสถียร  ผอ.รร.คท.ยศ.ทอ. ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ค. ๖๐ ณ รร.คท.ยศ.ทอ.

 

Number of images in category: 13
Category Viewed: 123x
ภาพกิจกรรมปี 60 - ฟังการบรรยายสรุป และชมกิจการ  ณ ศูนย์เรียนรู้วิถีพอเพียงฯ (26 พ.ค.60)

น.อ.ศิรพงศ์ ศรีตุลานุกค์  ผอ.รร.นม.ยศ.ทอ. เป็นหัวหน้าคณะ นำคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นทน. หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๗๙ เข้ารับฟังการบรรยายสรุป และชมกิจการ  ณ ศูนย์เรียนรู้วิถีพอเพียง เครือเบทาโกรร่วมแบ่งปัน เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ค.๖๐

 

Number of images in category: 7
Category Viewed: 127x
ภาพกิจกรรมปี 60 - พิธีประดับเลขชั้นการศึกษาให้แก่ นจอ. ชั้นปีที่ ๒ (26 พ.ค.60)

น.อ.วรชาติ ทองศิริ  ผบ.รร.จอ.ยศ.ทอ. เป็นประธานในพิธีประดับเลขชั้นการศึกษา และเครื่องหมายหัวหน้าตอน ให้แก่ นจอ. ชั้นปีที่ ๒ พร้อมนายทหารชั้นผู้ใหญ่ รร.จอ.ฯ ณ โรงเลี้ยงอาหาร นจอ. รร.จอ.ฯ โดยมี นจอ. เข้าร่วมพิธีจำนวน ๓๘๒ คน เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ค.๖๐

 

Number of images in category: 6
Category Viewed: 204x
ภาพกิจกรรมปี 60 - รับชมการแสดงพร้อมให้โอวาท แก่ นจอ. (29 พ.ค.60)

น.อ.วรชาติ ทองศิริ  ผบ.รร.จอ.ยศ.ทอ. รับชมการแสดงพร้อมให้โอวาท แก่ นจอ. ในการฝึกซ้อมโขน ชมรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม รร.จอ.ฯ ก่อนเดินทางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศเยอรมัน ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ มิ.ย.๖๐ ในงาน Amazing Thailand โดยร่วมกับศูนย์พัฒนาคุณธรรม ๓ ดี เพื่อบูรณาการ การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมเข้าด้วยกัน

 

Number of images in category: 4
Category Viewed: 134x
ภาพกิจกรรมปี 60 - วทอ.ฯ ดูงานและศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออก (22-26 พ.ค.60)

พล.อ.ต.น้อย ภาคเพิ่ม  ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. น.อ.เสน่ห์ บัวชื่น  รอง ผบ.วทอ.ฯ นำคณะอาจารย์และ นศ.วทอ. รุ่นที่ ๕๑ ไปดูงานและศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออก ระหว่าง ๒๒  – ๒๖ พ.ค.๖๐ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาวิเคราะห์ด้านการทหาร การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมจิตวิทยาของภูมิภาคที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เช่น กองเรือยุทธการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ท่าเรือแหลมฉบัง และ สถาบันวิทยสิริเมธี

 

Number of images in category: 11
Category Viewed: 378x
ภาพกิจกรรมปี 60 - การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รร.คท.ยศ.ทอ. ประจำปีงบประมาณ ๖๐ (23-25 พ.ค.60)

พล.อ.ต.นพดล บุญมั่น  รอง จก.ยศ.ทอ. เป็นประธานกรรมการ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รร.คท.ยศ.ทอ. ประจำปีงบประมาณ ๖๐ ณ ห้องประชุม รร.คท.ยศ.ทอ. ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ พ.ค.๖๐

 

Number of images in category: 10
Category Viewed: 138x
ภาพกิจกรรมปี 60 - พิธีปิดการศึกษาหลักสูตร ประเพณีพิธีกรรมชั้นต้น (24 พ.ค.60)

พล.อ.ต.คุณทร มณีเขียว  เสธ.ยศ.ทอ. เป็นประธานพิธีปิดการศึกษาหลักสูตร ประเพณีพิธีกรรมชั้นต้น เมื่อ ๒๔ พ.ค. ๖๐ , ๐๙๓๐ ณ พุทธสถาน ยศ.ทอ.

 

Number of images in category: 9
Category Viewed: 124x
ภาพกิจกรรมปี 60 - พิธีปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ ๗๗ (22 พ.ค.60)

พลอากาศโท ฉัตรชัย บุญญานุรักษ์  เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ ๗๗ มีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน ๒๕๐ คน เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องบรรยาย โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

 

Number of images in category: 6
Category Viewed: 150x
ภาพกิจกรรมปี 60 - ประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้ วทอ.ฯ (19 พ.ค.60)

น.อ.คมกริช นันทวิสุทธิ์  ผอ.กวผ.วทอ.ยศ.ทอ. เป็นประธาน คณก.ดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้ วทอ.ฯ ประชุมข้าราชการ วทอ.ฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมี น.อ.เสน่ห์ บัวชื่น  รอง ผบ.วทอ.ฯ เป็นที่ปรึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ พ.ค.๖๐,๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ ณ ห้องประชุมนภยาธิปัตย์

 

Number of images in category: 3
Category Viewed: 96x
ภาพกิจกรรมปี 60 - เยี่ยมชมกิจการจัดการศึกษา หลักสูตรนายทหารอาวุโส (3 พ.ค.60)

น.อ.ธรรมนูญ วงศ์สวรรค์  รอง ผอ.รร.นอส.ฯ ในฐานะผู้แทน ผอ.รร.นอส.ฯ นำคณาจารย์เยี่ยมชมกิจการจัดการศึกษาหลักสูตรนายทหารอาวุโส รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. เมื่อวันที่ ๓ พ.ค.๖๐ ณ รร.สธ.ทร.ยศ.ทร.

 

Number of images in category: 13
Category Viewed: 164x
ภาพกิจกรรมปี 60 - รร.นอส.ยศ.ทอ. นำเสนอผลงานกิจกรรมคุณภาพของกลุ่มดาวเงิน (4 พ.ค.60)

น.อ.หญิงสุนทรี ตุ้มทรัพย์  ในฐานะผู้แทน ยศ.ทอ. นำเสนอผลงานกิจกรรมคุณภาพของกลุ่มดาวเงิน เรื่องการพัฒนาระบบการสร้างและจัดเก็บองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอนของ รร.นอส.ยศ.ทอ. สู่มาตรฐานการปฏิบัติงานแบบมืออาชีพต่อ คณอก.ตัดสินผลงานที่เสริมสร้าง ทอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ทอ.รอบที่ ๑ เมื่อวันที่ ๔ พ.ค.๖๐ ณ ห้องประชุมยศ.ทอ.

 

Number of images in category: 7
Category Viewed: 135x
ภาพกิจกรรมปี 60 - พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร สังกัด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ (18 พ.ค.60)

พลอากาศโท ฉัตรชัย บุญญานุรักษ์  เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร สังกัด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องพุทธสถาน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

 

Number of images in category: 6
Category Viewed: 225x
ภาพกิจกรรมปี 60 - พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรครูทหารชั้นประทวน รุ่นที่ ๓๘ (๑๗ พ.ค.๖๐)

พลอากาศโท ฉัตรชัย บุญญานุรักษ์  เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรครูทหารชั้นประทวน รุ่นที่ ๓๘ มีผู้เข้ารับการศึกษาจำนวน ๓๐ คน  เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องพิธีเปิด-ปิดการศึกษา โรงเรียนครูทหาร กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

 

Number of images in category: 5
Category Viewed: 157x
ภาพกิจกรรมปี 60 - รร.คท.ยศ.ทอ. กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ (9 พ.ค.60)

น.อ.จิราสินธุ์ เกษมธนเสถียร  ผอ.รร.คท.ยศ.ทอ. ได้นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ รร.คท.ยศ.ทอ. ร่วมกันจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ ด้วยการร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณหน่วยงาน เมื่อวันที่ ๙ พ.ค.๖๐ ณ รร.คท.ยศ.ทอ.

 

Number of images in category: 11
Category Viewed: 134x
ภาพกิจกรรมปี 60 - พิธีประดับเครื่องหมายยศ (9 พ.ค.60)
Number of images in category: 5
Category Viewed: 145x
ภาพกิจกรรมปี 60 - นศ.วทอ.ฯ ศึกษาดูงาน อนุสรณ์สถานแห่งชาติ (5 พ.ค.60)

พล.อ.ต.น้อย  ภาคเพิ่ม ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์ และ นศ.วทอ. ไปศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายสรุปที่ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ  โดยมี พ.อ.กิตติภัค  ทองธีรธรรม ผอ.กองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ให้การต้อนรับ เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ พ.ค.๖๐, ๑๐๐๐ – ๑๒๐๐ จังหวัดปทุมธานี

 

Number of images in category: 8
Category Viewed: 147x
ภาพกิจกรรมปี 60 - ประชุม KM ยศ.ทอ. (4 พ.ค.60)

พลอากาศตรี คุณทร มณีเขียว  เสนาธิการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในการประชุม KM ของ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

 

Number of images in category: 4
Category Viewed: 153x
ภาพกิจกรรมปี 60 - พิธีประดับยศนายทหารประทวนฯ (4 พ.ค.60)

น.อ.หญิง อัญชลี อนันตศิริ  หน.กวบ.ยศ.ทอ. ทำพิธีประดับเครื่องหมายยศและให้โอวาท แก่ พันจ่าอากาศตรีหญิง นงนุช ทองฤทธิ์ เนื่องในโอกาศเลื่อนยศเป็น พันจ่าอากาศตรี พร้อมข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กองวิทยบริการฯ ร่วมแสดงความยินดี เมื่อวัน ศุกร์ ที่ ๔ พ.ค.๖๐,๐๘๒๙ ณ กองวิทยบริการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

 

Number of images in category: 9
Category Viewed: 269x
ภาพกิจกรรมปี 60 - พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและครู อาจารย์ทางทหาร (24 เม.ย.60)

พล.อ.ท.ฉัตรชัย บุญญานุรักษ์  จก.ยศ.ทอ. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและครู อาจารย์ทางทหาร เมื่อวันที่ ๒๔ เม.ย.๖๐ ณ ห้องบรรยาย รร.คท.ยศ.ทอ.

 

Number of images in category: 5
Category Viewed: 148x
ภาพกิจกรรมปี 60 - พิธีปิดการอบรม หลักสูตรอบรมก่อนแต่งตั้งยศว่าที่เรืออากาศตรี (28 เม.ย.60)

พล.อ.ท.ฉัตรชัย บุญญานุรักษ์  จก.ยศ.ทอ. เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรอบรมก่อนแต่งตั้งยศว่าที่เรืออากาศตรี สำหรับผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร รุ่นที่ ๗ เมื่อวันที่ ๒๘ เม.ย.๖๐ ณ หอสมุดกองทัพอากาศ กวบ.ยศ.ทอ.

 

Number of images in category: 18
Category Viewed: 134x
ภาพกิจกรรมปี 60 - พิธีประดับเครื่องหมายยศ (26 เม.ย.60)

น.อ.จิราสินธุ์ เกษมธนเสถียร  ผอ.รร.คท.ยศ.ทอ. ทำพิธีประดับเครื่องหมายยศและให้โอวาท แก่ จ.ท.หญิง ปุณฑริก สาราบรรณ์ เนื่องในโอกาสเลื่อนยศเป็น จ่าอากาศโทหญิง และ จ.ต.ชนาวีร์ ศรีหนู เลื่อนยศเป็น จ่าอากาศตรี ณ ห้อง ผอ.รร.คท.ยศ.ทอ. เมื่อวันที่ ๒๖ เม.ย.๖๐

 

Number of images in category: 8
Category Viewed: 163x
ภาพกิจกรรมปี 60 - ข้าราชการเข้ารับการทดสอบภาควิชาการ (25 เม.ย.60)

โรงเรียนครูทหาร กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ได้จัดสถานที่ทดสอบภาควิชาการ เพื่อรับทุนศึกษาประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ ๒๕ เม.ย.๖๐ ณ ห้องประชุม รร.คท.ยศ.ทอ.

 

Number of images in category: 4
Category Viewed: 106x
ภาพกิจกรรมปี 60 - ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านการศึกษาและการฝึก และอนุศาสนาจารย์ (25 เม.ย.60)

พลอากาศตรี คุณทร มณีเขียว  เสนาธิการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านการศึกษาและการฝึก และอนุศาสนาจารย์ ณ กองบิน ๗ จว.สุราษฎร์ธานี และกองบิน ๕๖ จว.สงขลา เพื่อรับทราบปัญหา ให้คำปรึกษา  ด้านการศึกษาและการฝึก และอนุศาสนาจารย์ รวมทั้งเสนอแนะและแนะนำ แนวทางการปฏิบัติต่างๆ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพ  โดยมี นาวาอากาศเอก สมใจ ชัยวงษ์  ผู้บังคับการกองบิน ๗ ให้การต้อนรับ ในวันที่  ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐  ณ กองบิน ๗ จว.สุราษฎร์ธานี และ นาวาอากาศเอก พฤทธิ์ ตึกสุอินทร์  ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ ในวันที่  ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ ณ กองบิน ๕๖ จว.สงขลา

 

Number of images in category: 9
Category Viewed: 136x
ภาพกิจกรรมปี 60 - ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการการเงิน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (25 เม.ย.60)

พลอากาศตรีเสนาะ พรรณพิกุล  เจ้ากรมการเงินทหารอากาศ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมสายวิทยาการการเงิน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อชี้แจงแนะนำและติดตามผลการปฏิบัติงาน โดยมี พลอากาศตรีธนบดี อุตะมะ  รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ ณ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

 

Number of images in category: 4
Category Viewed: 148x
ภาพกิจกรรมปี 60 - การฝึกวางแผนทางทหาร (24-28 เม.ย.60)

กกศ.วทอ.ยศ.ทอ.กำหนดการฝึกวางแผนทางทหาร และได้รับเกียรติจาก พล.อ.ต.นพดล บุญมั่น  รอง จก.ยศ.ทอ.(สายงานการศึกษา) เป็นอาจารย์ควบคุมการสัมมนาการฝึกฯ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ นศ.วทอ. รุ่นที่ ๕๑ เข้าใจขั้นตอนแผนแบบทางยุทธการและการวางแผนปฏิบัติการร่วม  บทบาทพลังอำนาจแห่งชาติด้านการทหารในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์วิกฤติของชาติ  บทบาทหน้าที่ของผู้บังคับบัญชา  ฝ่ายเสนาธิการระดับสูงและระดับยุทธการในกระบวนการวางแผนทางทหาร ระหว่าง ๒๔  – ๒๘ เม.ย.๖๐ ณ วทอ.ยศ.ทอ.

 

Number of images in category: 10
Category Viewed: 113x
ภาพกิจกรรมปี 60 - พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร ประเพณีพิธีกรรมชั้นต้น (24 เม.ย.60)

พล.อ.ท.ฉัตรชัย บุญญานุรักษ์  จก.ยศ.ทอ. เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร ประเพณีพิธีกรรมชั้นต้น เมื่อ ๒๔ เม.ย. ๖๐ , ๐๘๓๐ ณ พุทธสถาน ยศ.ทอ.

 

Number of images in category: 5
Category Viewed: 106x
ภาพกิจกรรมปี 60 - พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร (21 เม.ย.60)

พล.อ.ท.ฉัตรชัย บุญญานุรักษ์  จก.ยศ.ทอ. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร สังกัด ยศ.ทอ. ณ ห้องพุทธสถาน ยศ.ทอ. เมื่อวันที่ ๒๑ เม.ย.๖๐

 

Number of images in category: 4
Category Viewed: 156x
ภาพกิจกรรมปี 60 - พิธีเปิดหลักสูตรอบรมก่อนแต่งตั้งยศฯ รด.รุ่น ๗ (24 เม.ย.60)

พล.อ.ท.ฉัตรชัย บุญญานุรักษ์  จก.ยศ.ทอ. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรอบรมก่อนแต่งตั้งยศว่าที่เรืออากาศตรี สำหรับผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร รุ่นที่ ๗ เมื่อวันที่ ๒๔ เม.ย.๖๐ ณ หอสมุดกองทัพอากาศ กวบ.ยศ.ทอ.

 

Number of images in category: 10
Category Viewed: 140x
ภาพกิจกรรมปี 60 - มอบรางวัลให้แก่ นศ.วทอ. รุ่นที่ ๕๑ (24 เม.ย.60)

น.อ.เสน่ห์ บัวชื่น  รอง ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. มอบรางวัลให้แก่ นศ.วทอ. รุ่นที่ ๕๑ ที่ได้คะแนนยอดเยี่ยม หมวดวิชาที่ ๑ ความมั่นคงแห่งชาติและยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง คือ น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย และคะแนนรวมประเภทสัมมนาได้แก่ สัมมนาที่ ๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ เม.ย.๒๕๖๐, ๐๘๓๐ ณ ห้องบรรยาย วทอ.ยศ.ทอ.

 

Number of images in category: 4
Category Viewed: 178x
ภาพกิจกรรมปี 60 - การตรวจประเมินฯ รร.นอส.ฯ ปี ๖๐ (21 เม.ย.60)

คณก.ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันการศึกษาของ ทอ. ประกอบด้วย พล.อ.ท.ฉัตรชัย บุญญานุรักษ์  จก.ยศ.ทอ. ประธานกรรมการตรวจประเมินฯ และผู้แทนจาก ยศ.ทอ. ,รร.นนก. และ พอ. เป็นกรรมการได้ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รร.นอส.ยศ.ทอ. ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ เม.ย.๖๐ มีการบรรยายสรุป และแถลงผลการตรวจประเมินฯ ณ ห้องประชุม ยศ.ทอ. อาคารหอสมุด ทอ.ชั้น ๓ โดยมี น.อ.ศุภโชติ ชัยวงษ์  ผอ.รร.นอส.ยศ.ทอ. ให้การต้อนรับ

 

Number of images in category: 4
Category Viewed: 130x
ภาพกิจกรรมปี 60 - พิธีประดับเครื่องหมายยศ นจอ. ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (18 เม.ย.60)

พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง  ผบ.ทอ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นจอ. ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ ณ อาคารโรงเลี้ยงอาหาร นักเรียนจ่าอากาศ

 

Number of images in category: 5
Category Viewed: 156x
ภาพกิจกรรมปี 60 - การบรรยาย “ประวัติและบทเรียนจากอุบัติเหตุด้านการบินของ กกล.ป้องกันตนเองทางอากาศญี่ปุ่น” (21 เม.ย.60)

น.อ.Hiroyuki WATANABE  ตำแหน่ง Director ,Aircraft Accident Investigation Division และคณะเข้าเยี่ยมคำนับ พล.อ.ต.น้อย ภาคเพิ่ม  ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. ทั้งนี้ได้บรรยาย “ประวัติและบทเรียนจากอุบัติเหตุด้านการบินของ กกล.ป้องกันตนเองทางอากาศญี่ปุ่น” ให้แก่ นศ.วทอ.รุ่นที่ ๕๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ เม.ย.๒๕๖๐, ๑๐๐๐ – ๑๒๐๐ ณ ห้องบรรยาย วทอ.ยศ.ทอ.

 

Number of images in category: 8
Category Viewed: 124x
ภาพกิจกรรมปี 60 - พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารประทวนชั้นพันจ่าอากาศ รุ่นที่ ๓๓ (20 เม.ย.60)

พล.อ.ท.ฉัตรชัย บุญญานุรักษ์ จก.ยศ.ทอ. เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารประทวนชั้นพันจ่าอากาศ รุ่นที่ ๓๓ เมื่อวันที่ ๒๐ เม.ย.๖๐ ณ ห้องบรรยาย รร.นป.ยศ.ทอ.

 

Number of images in category: 9
Category Viewed: 162x
ภาพกิจกรรมปี 60 - อวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (20 เม.ย.60)

น.อ.อำนวย สมวงศ์  รอง เสธ. ยศ.ทอ. รับการอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด จากข้าราชการ ยศ.ทอ. ณ อาคาร บก.ยศ.ทอ. เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐

 

Number of images in category: 2
Category Viewed: 142x
ภาพกิจกรรมปี 60 - ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการกำลังพล (20 เม.ย.60)

พลอากาศโทสุทธิพันธุ์ ต่ายทอง  เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ เป็นหัวหน้าคณะ พร้อมกับผู้แทน กรมกำลังพลทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการกำลังพล ประจำปีงบประมาณ ๖๐  โดยมี  พลอากาศตรีธนบดี อุตะมะ  รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ (อาคารหอสมุด กองทัพอากาศ) เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐

 

Number of images in category: 4
Category Viewed: 160x
ภาพกิจกรรมปี 60 - การประชุมคณะอาจารย์ เพื่อเตรียมการสัมมนาหมวดวิชาที่ ๒ การทหาร บ่งการ ๒/๘ ฯ (20 เม.ย.60)

พล.อ.ต.นพดล บุญมั่น  รอง จก.ยศ.ทอ.(สายงานการศึกษา) เป็นประธานในการประชุมคณะอาจารย์ เพื่อเตรียมการสัมมนาหมวดวิชาที่ ๒ การทหาร บ่งการ ๒/๘ การฝึกการวางแผนทางทหาร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ เม.ย.๖๐, ๐๙๓๐ - ๑๒๐๐ ณ ห้องประชุมนภยาธิปัตย์

 

Number of images in category: 4
Category Viewed: 108x
ภาพกิจกรรมปี 60 - การประชุมการจัดทำผลงานวิชาการยุทธศาสตร์ทหาร (19 เม.ย.60)

พ.อ.ศุภธัช นรินทรภักดี  รอง เสธ.วสท.สปท. เป็นประธานการประชุมอาจารย์และผู้แทน นศ. ๔ สถาบัน เข้าร่วมประชุมการจัดทำผลงานวิชาการยุทธศาสตร์ทหาร เมื่อวันพุธที่ ๑๙ เม.ย.๖๐,๐๘๓๐ - ๑๕๓๐ ณ ห้องประชุมนภยาธิปัตย์

 

Number of images in category: 6
Category Viewed: 137x
ภาพกิจกรรมปี 60 - พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๗๙ (18 เม.ย.60)

พลอากาศโทฉัตรชัย บุญญานุรักษ์  เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๗๙ ณ ห้องบรรยาย โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐

 

Number of images in category: 4
Category Viewed: 133x
ภาพกิจกรรมปี 60 - พิธีสงฆ์และเปิดงานเสวนาวิชาการเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา วทอ.ฯ ครบรอบ ๕๐ ปี (11 เม.ย.60)

พล.อ.ท.ฉัตรชัย บุญญานุรักษ์  จก.ยศ.ทอ. เป็นประธานในพิธีสงฆ์และเปิดงานเสวนาวิชาการเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา วทอ.ฯ ครบรอบ ๕๐ ปี หัวข้อ "เหลียวหลัง แลหน้า ๕๐ ปี วิทยาลัยการทัพอากาศ" โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน ๓ ท่าน ได้แก่ ๑. พล.อ.อ.ชนัท รัตนอุบล  อดีต ผช.ผบ.ทอ. ๒. พล.อ.ท.ณัฐพงษ์ วิริยะคุปต์  จก.กร.ทอ. ๓. พล.อ.ต.น้อย ภาคเพิ่ม  ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. และผู้ดำเนินการเสวนาคือ น.อ.ปฏิยุทธ์ พุ่มเกาะ  นศ.วทอ.ปัจจุบัน รุ่นที่ ๕๑  ในโอกาสนี้  จก.ยศ.ทอ. ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้สนับสนุนในการจัดทำหนังสือ “๕๐ ปี วิทยาลัยการทัพอากาศ” ด้วย  เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ เม.ย.๖๐, ๐๘๐๐ - ๑๒๐๐  ณ ห้องบรรยาย วทอ.ฯ

 

Number of images in category: 15
Category Viewed: 145x
ภาพกิจกรรมปี 60 - พิธีวันคล้ายวันสถาปนา วทอ.ฯ ครบรอบ ๕๐ (11 เม.ย.60)

พล.อ.ต.น้อย ภาคเพิ่ม  ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนา วทอ.ฯ ครบรอบ ๕๐ ปี โดยมีการจัดกิจกรรมพิธีบวงสรวง-วางพวงมาลัย พิธีมอบโล่บุคคลดีเด่นและมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการ วทอ.ฯ และกิจกรรมวันสงกรานต์ เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ เม.ย.๖๐ ณ วทอ.ยศ.ทอ.

 

Number of images in category: 15
Category Viewed: 133x
ภาพกิจกรรมปี 60 - วทอ.ฯ Big Cleaning Day (11 เม.ย.60)

พล.อ.ต.น้อย ภาคเพิ่ม  ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. นำข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการปฏิบัติกิจกรรม Big Cleaning Day และ ปลูกต้นไม้ เมื่อวันศุกร์ที่ ๗  เม.ย.๖๐, ๐๙๐๐ - ๑๑๓๐ เพื่อเป็นการเตรียมสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา วทอ.ฯ ครบรอบ ๕๐ ปี ๑๑ เม.ย.๖๐

 

Number of images in category: 11
Category Viewed: 128x
ภาพกิจกรรมปี 60 - งานสงกรานต์ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ประจำปี ๖๐ (12 เม.ย.60)

พลอากาศโท ฉัตรชัย บุญญานุรักษ์  เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานพิธี งานสงกรานต์ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ประจำปี ๖๐ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เมื่อวันพุธที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐

 

Number of images in category: 30
Category Viewed: 184x
ภาพกิจกรรมปี 60 - กิจกรรมการประกวดบอร์ดนิทรรศการ

พลอากาศเอกสุรศักดิ์ ทุ่งทอง เสนาธิการทหารอากาศ เป็นประธานเปิดงานรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๖๐ ณ หอประชุม ทอ.(อาคารทองใหญ่) เมื่อ ๕ เม.ย.๖๐ โดย ยศ.ทอ. ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดบอร์ดนิทรรศการภายใต้หัวข้อ "นิรภัยการจราจร" เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน ซึ่งได้รับรางวัลชมเชยในการประกวด

 

Number of images in category: 4
Category Viewed: 206x
ภาพกิจกรรมปี 60 - อ่านสารของ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เนื่องในวันกองทัพอากาศ (7 เม.ย.60)

พลอากาศโทฉัตรชัย บุญญานุรักษ์  เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ อ่านสารของ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เนื่องในวันกองทัพอากาศ ณ โรงอาหาร โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐

 

Number of images in category: 4
Category Viewed: 216x
ภาพกิจกรรมปี 60 - รร.คท.ยศ.ทอ. ร่วมบริจาคเลือด เนื่องในวันที่ระลึกกองทัพอากาศและวันกองทัพอากาศ ประจำปี ๖๐ (3 เม.ย.60)

น.อ.จิราสินธุ์ เกษมธนเสถียร  ผอ.รร.คท.ยศ.ทอ. ได้นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ รร.คท.ยศ.ทอ. มาร่วมบริจาคเลือด เนื่องในวันที่ระลึกกองทัพอากาศและวันกองทัพอากาศ ประจำปี ๖๐ ณ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ ๓ เม.ย.๖๐

 

Number of images in category: 11
Category Viewed: 153x
ภาพกิจกรรมปี 60 - วทอ.ฯ ศึกษาดูงาน บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (5 เม.ย.60)

พล.อ.ต.น้อย ภาคเพิ่ม  ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์ และ นศ.วทอ. รุ่นที่ ๕๑ ไปศึกษาดูงานบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ได้รับการต้อนรับจาก คุณสมพร ว่องวุฒิพรชัย  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และรับฟังการบรรยายสรุป หัวข้อ " อนาคตพลังงานของไทยกับความมั่นคงของรัฐ " จาก คุณมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล  รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ ณ ห้อง Auditorium ชั้น ๖ ศูนย์เอ็นเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร A เมื่อวันอังคารที่ ๔ เม.ย.๖๐

 

Number of images in category: 6
Category Viewed: 135x
ภาพกิจกรรมปี 60 - พิธีมอบรางวัลการประกวด KM ของ ยศ.ทอ. (24 ก.พ.60)

พล.อ.ต.คุณทร มณีเขียว  เสธยศ.ทอ. เป็นประธานในการมอบรางวัลในการประกวดการจัดการความรู้ของ ยศ.ทอ. เมื่อวันที่ 24 ก.พ.60. ณ ห้องประชุม ยศ.ทอ. (หอสมุด ทอ.ชั้น 3)

 

Number of images in category: 21
Category Viewed: 522x
ภาพกิจกรรมปี 60 - พิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มนภาภิวุฒิแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่๗๑ (24 มี.ค.60)

พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง  ผบ.ทอ. เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มนภาภิวุฒิแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่๗๑
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรอง ทอ.

 

Number of images in category: 11
Category Viewed: 230x
ภาพกิจกรรมปี 60 - ยศ.ทอ. จัดอบรมเพื่อสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยจราจร (22 มี.ค.60)

ยศ.ทอ. จัดอบรมเพื่อสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยจราจร เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุภาคพื้นก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้แก่กำลังพล ยศ.ทอ. ณ ห้องประชุม หอสมุด ทอ. โดยมีวิทยากรจาก สนภ.ทอ. มาให้ความรู้แก่ข้าราชการฯ เมื่อวันที่ ๒๒ มี.ค.๖๐ เวลา ๑๓๓๐ - ๑๕๐๐ น

 

Number of images in category: 1
Category Viewed: 131x
ภาพกิจกรรมปี 60 - ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านการศึกษาและการฝึก และอนุศาสนาจารย์ ณ กองบิน ๕ (23 มี.ค.60)

พลอากาศตรี นพดล บุญมั่น  รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านการศึกษาและการฝึก และอนุศาสนาจารย์ ณ กองบิน ๕ จว.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อรับทราบปัญหา ให้คำปรึกษา  ด้านการศึกษาและการฝึก และอนุศาสนาจารย์ รวมทั้งเสนอแนะและแนะนำ แนวทางการปฏิบัติต่างๆ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพ  โดยมีนาวาอากาศเอก สืบสกุล  จงรักษ์  รองผู้บังคับการกองบิน ๕ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่  ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ กองบิน ๕  จว.ประจวบคีรีขันธ์

 

Number of images in category: 9
Category Viewed: 152x
ภาพกิจกรรมปี 60 - ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ ยศ.ทอ. (21 มี.ค.60)

พล.อ.ต.นพดล  บุญมั่น  รอง จก.ยศ.ทอ. เป็นหัวหน้าคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ ด้านการศึกษาและการฝึก และอนุศาสนาจารย์ ณ โรงเรียนการบิน อ.กำแพงแสน จว.นครปฐม เพื่อรับทราบปัญหา ให้คำปรึกษา ด้านการศึกษาและการฝึก และอนุศาสนาจารย์ รวมทั้งเสนอแนะและแนะนำ แนวทางการปฏิบัติต่างๆ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพ โดยมีนาวาอากาศเอก พิเศษศักดิ์  บุญรัตน์  รองผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน และคณะ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม กองบังคับการโรงเรียนการบิน

 

Number of images in category: 9
Category Viewed: 143x
ภาพกิจกรรมปี 60 - พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ ๗๖ (20มี.ค.60)

พลอากาศโท ฉัตรชัย บุญญานุรักษ์  เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ ๗๖ ณ ห้องบรรยายโรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เมื่อ ๒๐ มี.ค.๖๐

 

Number of images in category: 3
Category Viewed: 122x
ภาพกิจกรรมปี 60 - วทอ.ฯดูงานและศึกษาภูมิประเทศต่างประเทศ สาย ๒ สาธารณรัฐประชาชนจีน - ประเทศญี่ปุ่น (5 มี.ค.60)

พล.อ.ท.ฉัตรชัย บุญญานุรักษ์  จก.ยศ.ทอ. เป็นหัวหน้าคณะ นำคณะอาจารย์ และ นศ.วทอ.รุ่นที่ ๕๑ เดินทางไปดูงานและศึกษาภูมิประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (ปักกิ่ง) - ประเทศญี่ปุ่น(เกาะฮอกไกโด) ระหว่าง ๕ - ๑๔ มี.ค.๖๐ ทั้งนี้ได้เข้าดูงานและรับฟังการบรรยายสรุปที่บริษัท NORINCO โดยมีผู้แทนบริษัทให้การต้อนรับ เมื่อวันอังคารที่ ๗ มี.ค.๖๐ ณ กรุงปักกิ่ง

 

Number of images in category: 3
Category Viewed: 114x
ภาพกิจกรรมปี 60 - วทอ.ฯดูงานและศึกษาภูมิประเทศต่างประเทศ สาย ๓ สาธารณรัฐเกาหลี - ประเทศญี่ปุ่น (8 มี.ค.60)

น.อ.เสน่ห์  บัวชื่น  รอง ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. เป็นหัวหน้าคณะ นำคณะอาจารย์ และ นศ.วทอ.รุ่นที่ ๕๑ เดินทางไปดูงานและศึกษาภูมิประเทศสาธารณรัฐเกาหลี - ประเทศญี่ปุ่น (นครโอซาก้า) ระหว่าง ๖-๑๔ มี.ค.๖๐ ทั้งนี้ได้เข้าเยี่ยมชมกองบัญชาการ United Nations Command และรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านความมั่นคงบนคาบสมุทรเกาหลี โดย พลตรี Robert F. Hedelund  ผู้ช่วยเสนาธิการฝ่ายนโยบายและแผน ประจำกองบัญชาการ United Nations Command ให้การต้อนรับ เมื่อวันพุธที่ ๘ มี.ค.๖๐, ๐๙๐๐-๑๑๐๐ ณ อาคารกองบัญชาการ United Nations Command ประจำกรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

 

Number of images in category: 2
Category Viewed: 110x
ภาพกิจกรรมปี 60 - วทอ.ฯดูงานและศึกษาภูมิประเทศต่างประเทศ สาย ๑ สาธารณรัฐประชาชนจีน - ประเทศญี่ปุ่น (10 มี.ค.60)

พล.อ.ต.น้อย ภาคเพิ่ม  ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. เป็นหัวหน้าคณะ นำคณะอาจารย์ และ นศ.วทอ.รุ่นที่ ๕๑ เดินทางไปดูงานและศึกษาภูมิประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (มหานครเซี่ยงไฮ้) - ประเทศญี่ปุ่น(โตเกียว) ระหว่าง ๕ - ๑๔ มี.ค.๖๐ ทั้งนี้ได้เข้าดูงานและรับฟังการบรรรยายสรุปหัวข้อ " Nuclear North Korea, Rising China, and Japan's Response " จาก Narushige Michishita, Ph.D. ตำแหน่ง Professor,National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ มี.ค.๖๐, ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ ณ National Graduate Institute, Japan

 

Number of images in category: 4
Category Viewed: 100x
ภาพกิจกรรมปี 60 - พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวนชั้นพันจ่าอากาศ รุ่นที่ ๓๓ (15 มี.ค.60)

พลอากาศโท ฉัตรชัย บุญญานุรักษ์  เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวนชั้นพันจ่าอากาศ รุ่นที่ ๓๓ ณ ห้องบรรยายโรงเรียนนายทหารชั้นประทวน  กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐

 

Number of images in category: 2
Category Viewed: 138x
ภาพกิจกรรมปี 60 - พิธีปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๗๘ (15 มี.ค.60)

พลอากาศโท ฉัตรชัย บุญญานุรักษ์  เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานพิธีปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๗๘ ณ ห้องบรรยาย โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐

 

Number of images in category: 8
Category Viewed: 153x
ภาพกิจกรรมปี 60 - พิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ระดับนายทหารสัญญาบัตร (13 มี.ค.60)

พล.อ.ต.นพดล บุญมั่น  รองจก.ยศ.ทอ. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรเป็นเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษาของ ทอ.ระดับนายทหารประทวน เมื่อ ๑๓ มี.ค.๖๐, ๐๙๐๐  ณ รร.คท.ยศ.ทอ. ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ ผู้แทนโรงเรียนเหล่าสายวิทยาการ และหน่วยจัดฝึกอบรมของ  นขต.ทอ. จำนวน ๔๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเป็นแนวทางในการดำเนินการประกันคุณภาพการฝึกอบรม โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก สปท.,  ยศ.ทร., ยศ.ทอ., พอ. และ รร.นนก.

 

Number of images in category: 4
Category Viewed: 135x
ภาพกิจกรรมปี 60 - พิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ (6 มี.ค.60)

พล.อ.ต.นพดล บุญมั่น  รอง จก.ยศ.ทอ. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรเป็นเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษาของ ทอ.ระดับนายทหารสัญญาบัตร เมื่อ ๖ มี.ค.๖๐, ๐๙๐๐  ณ รร.คท.ยศ.ทอ. ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ ผู้แทน โรงเรียนเหล่าสายวิทยาการ และหน่วยจัดฝึกอบรมของ  นขต.ทอ. จำนวน ๔๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเป็นแนวทางในการดำเนินการประกันคุณภาพการฝึกอบรม โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก สปท.,  ยศ.ทร., ยศ.ทอ., พอ. และ รร.นนก.

 

Number of images in category: 3
Category Viewed: 116x
ภาพกิจกรรมปี 60 - สรุปผลการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ. (10 มี.ค.60)

พล.อ.ต.คุณทร มณีเขียว  เสธ.ยศ.ทอ. เป็นประธานสรุปผลการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ. ณ ห้องบรรยาย รร.นม.ยศ.ทอ.  เมื่อ ๑๐ มี.ค.๖๐

 

Number of images in category: 4
Category Viewed: 122x
ภาพกิจกรรมปี 60 - เข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรี (1 มี.ค.60)

พล.อ.ต.น้อย ภาคเพิ่ม  ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. นำผู้แทน นศ.วทอ. รุ่นที่ ๕๑ เป็นคณะทำงานการจัดทำหนังสือ " ครบรอบ ๕๐ ปี วิทยาลัยการทัพอากาศ " เข้าเยี่ยมคารวะ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง  รองนายกรัฐมนตรี เมื่อวันพุธที่ ๑ มี.ค.๖๐ ,๑๐๓๐-๑๑๓๐ ณ ทำเนียบรัฐบาล

 

Number of images in category: 2
Category Viewed: 129x
ภาพกิจกรรมปี 60 - คณะจเรทหารอากาศ ทำการตรวจการปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ. (2-10 มี.ค.60)

พลอากาศตรี ธนบดี อุตะมะ  รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ให้การต้อนรับ พลอากาศตรีภูวเดช สว่างแสง  เจ้ากรมจเรทหารอากาศ เป็นหัวหน้าคณะจเรทหารอากาศและคณะ ทำการตรวจการปฏิบัติราชการ ณ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ระหว่างวันที่ ๒-๑๐ มี.ค.๖๐

 

Number of images in category: 5
Category Viewed: 184x
ภาพกิจกรรมปี 60 - พิธีปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวนชั้นพันจ่าอากาศ รุ่นที่ ๓๒ (1 มี.ค.60)

พลอากาศโทฉัตรชัย บุญญานุรักษ์  เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานพิธีปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวนชั้นพันจ่าอากาศ รุ่นที่ ๓๒ ณ ห้องบรรยาย โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เมื่อวันพุธที่ ๑ มี.ค.๖๐

 

Number of images in category: 6
Category Viewed: 195x
ภาพกิจกรรมปี 60 - พิธีปิดการศึกษา หลักสูตรครูทหารชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ ๔๖ (27 ก.พ.60)

พล.อ.ท.ฉัตรชัย บุญญานุรักษ์  จก.ยศ.ทอ. เป็นประธานพิธีปิดการศึกษา หลักสูตรครูทหารชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ ๔๖ สำหรับการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี น.อ.จิราสินธุ์ เกษมธนเสถียร  ผอ.รร.คท.ยศ.ทอ. เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ รร.คท.ยศ.ทอ. วันที่ ๒๗ ก.พ. ๖๐

 

Number of images in category: 10
Category Viewed: 222x
ภาพกิจกรรมปี 60 - วทอ.ศึกษาดูงานสำนักงาน กสทช (23 ก.พ.60)

พล.อ.ต.น้อย ภาคเพิ่ม  ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. และ น.อ.เสน่ห์ บัวชื่น  รอง ผบ.วทอ.ฯ นำคณะอาจารย์ นศ.วทอ.ไปศึกษาดูงานสำนักงาน กสทช. ได้รับการต้อนรับจาก พล.อ.อ.ธเรศ ปุณศรี  ประธานกรรมการ กสทช.


และรับฟังการบรรยายสรุป หัวข้อ " วิสัยทัศน์และภารกิจของสำนักงาน กสทช. ต่อความมั่นคงของรัฐ " จาก พล.อ.ต. ดร. ธนพันธุ์  หร่ายเจริญ รองเลขาธิการ กสทช. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ก.พ.๖๐ ณ อาคารหอประชุม ชั้น ๒ สำนักงาน กสทช.

 

Number of images in category: 11
Category Viewed: 200x
ภาพกิจกรรมปี 60 - ประชุม คณก.บริหารนิรภัยภาคพื้น ยศ.ทอ.ครั้งที่ ๑/๖๐ (28 ก.พ.60)

ยศ.ทอ.จัดประชุม คณก.บริหารนิรภัยภาคพื้น ยศ.ทอ.ครั้งที่ ๑/๖๐ เมื่อวันที่ ๒๘ ก.พ.๖๐ ณ ห้องประชุม ยศ.ทอ. โดยมี รอง จก.ยศ.ทอ.(สายงานการศึกษา) เป็นประธานการประชุม

 

Number of images in category: 4
Category Viewed: 171x
ภาพกิจกรรมปี 60 - การประชุมทฤษฎีและการปฏิบัติการทางทหาร (22 ก.พ.60)

พล.อ.ต.นพดล บุญมั่น  รอง จก.ยศ.ทอ.(สายการศึกษา) ได้ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมกับคณะอาจารย์ หมวดวิชาที่ ๒ บ่งการตอนวิชาที่ ๑ ทฤษฏีและการปฏิบัติการทางทหาร เมื่อวันพุธที่ ๒๒ ก.พ.๖๐ ,๐๙๓๐-๑๐๓๐ ณ ห้องอำนวยการศึกษา กกศ.วทอ.ฯ

 

Number of images in category: 2
Category Viewed: 149x
ภาพกิจกรรมปี 60 - วทอ.ยศ.ทอ. เสวนาวิชาการ (20ก.พ.60)

วทอ.ยศ.ทอ. จัดเสวนาวิชาการโดย กกศ.วทอ.ฯ เรื่อง " ๓ ขั้วมหาอำนาจ ณ ภูมิภาคอาเซียน " ด้วยคณะวิทยากรที่ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ศจ.ดร.จุลชีพ  ชินวรรโณ อาจารย์พิเศษ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, รศ.ดร.สิริพรรณ  นกสวน สวัสดี หัวหน้าภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ดร.กฤษฎา  พรหมเวค นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์ , น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้แทน นศ.วทอ. รุ่นที่ ๕๑ และ ร.ท.หญิงปริยา เนตรวิเชียร ผู้ดำเนินการเสวนา เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ ก.พ.๖๐, ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐  ณ ห้องบรรยาย วทอ.ยศ.ทอ.

 

Number of images in category: 9
Category Viewed: 102x
ภาพกิจกรรมปี 60 - ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านการศึกษา การฝึก และอนุศาสนาจารย์ กองบิน ๒๓ ( 20 ก.พ.60 )

พลอากาศตรี ธนบดี อุตะมะ  รองเจ้ากรมกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ และคณะฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านการศึกษา การฝึก และอนุศาสนาจารย์ กองบิน ๒๓ เพื่อให้หน่วยได้รับนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และร่วมพิจารณาแก้ไขข้อขัดข้องของหน่วย ในสายวิทยาการ การศึกษาและการฝึก และรอนุศาสนาจารย์ รวมทั้งเสนอแนะ และแนะนำ แนวทางการปฏิบัติต่างๆ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพ โดยมี นาวาอากาศเอก นิทัศน์ ยูประพัฒน์  ผู้บังคับการกองบิน ๒๓ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธุ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม กองบังคับการกองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี

 

Number of images in category: 9
Category Viewed: 206x
ภาพกิจกรรมปี 60 - วทอ.ยศ.ทอ. จัดเสวนาวิชาการ (20 ก.พ.60)

วทอ.ยศ.ทอ. จัดเสวนาวิชาการโดย กกศ.วทอ.ฯ เรื่อง " ๓ ขั้วมหาอำนาจ ณ ภูมิภาคอาเซียน " ด้วยคณะวิทยากรที่ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ศจ.ดร.จุลชีพ ชินวรรโณ  อาจารย์พิเศษ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,รศ.ดร.สิริพรรณ นกสวนสวัสดี  หัวหน้าภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


,ดร.กฤษฎา พรหมเวค  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์,น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย  ผู้แทน นศ.วทอ. รุ่นที่ ๕๑ และ ร.ท.หญิงปริยา เนตรวิเชียร  ผู้ดำเนินการเสวนา เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ ก.พ.๖๐ ,๐๙๐๐-๑๒๐๐ ณ ห้องบรรยาย วทอ.ยศ.ทอ.

 

Number of images in category: 8
Category Viewed: 229x
ภาพกิจกรรมปี 60 - รร.คท.ยศ.ทอ. ศึกษาดูงาน (8-10ก.พ.60)

น.อ.จิราสินธุ์ เกษมธนเสถียร  ผอ.รร.คท.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์และผู้เข้ารับการศึกษา หลักสูตรครูทหารชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ ๔๖ สำหรับการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ศึกษาดูงาน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและออกปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน ณ โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๘-๑๐ กุมภาพันธ์ ๖๐

 

Number of images in category: 11
Category Viewed: 277x
ภาพกิจกรรมปี 60 - Big Cleaning Day ( 15ก.พ.60 )

พลอากาศโทฉัตรชัย บุญญานุรักษ์  เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) อาคารกองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ณ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

 

Number of images in category: 5
Category Viewed: 220x
ภาพกิจกรรมปี 60 - พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร ยศ.ทอ. (14ก.พ.60)

พล.อ.ท.ฉัตรชัย บุญญานุรักษ์  จก.ยศ.ทอ. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร สังกัด ยศ.ทอ. ณ ห้องพุทธสถาน ยศ.ทอ. เมื่อวันที่ ๑๔ ก.พ.๖๐

 

Number of images in category: 7
Category Viewed: 271x
ภาพกิจกรรมปี 60 - สัมมนาวิชาการวิทยาลัยการทัพสัมพันธ์  ครั้งที่ ๑/๖๐ (9 ก.พ.60)

พล.อ.ต.น้อย ภาคเพิ่ม  ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์  นศ.วทอ.รุ่นที่ ๕๑ เข้าร่วมสัมมนาวิชาการวิทยาลัยการทัพสัมพันธ์  ครั้งที่ ๑/๖๐  เรื่อง " บทบาทของชาติมหาอำนาจ ที่มีผลกระทบต่อการกำหนดยุทธศาสตร์ของประเทศไทย " โดยมี หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้เกียรติมาบรรยาย


ร่วมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ เข้าร่วมการสัมมนา ประกอบด้วย รศ.ดร.ปณิธาน วัฒนายากร ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี , พ.อ.ดร. เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ , นายสุรพงษ์ ชัยนาม   อดีตเอกอัครราชทูต ๕ ประเทศ   และ พ.ต.หญิง ชลรัศมี  งาทวีสุข พิธีกร เมื่อวันพุธที่ ๘ ก.พ.๖๐, ๐๘๐๐ - ๑๓๐๐ ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต  ปีนี้ วทอ.ยศ.ทอ. เป็นเจ้าภาพในการจัดแข่งขันกีฬาและได้ถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมการแข่งขันกีฬาฯ ประกอบด้วย กอล์ฟ  วอลเลย์บอล ฟุตบอล และแบดมินตัน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ ก.พ.๖๐ ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

 

Number of images in category: 17
Category Viewed: 200x
ภาพกิจกรรมปี 60 - ผบ.ทอ. ตรวจเยี่ยม ยศ.ทอ. (10 ก.พ.60)

พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง  ผบ.ทอ. พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยม ยศ.ทอ. เมื่อวันที่ ๑๐ ก.พ.๖๐ โดยมี่ พลอากาศโทฉัตรชัย บุญญานุรักษ์  เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ให้การต้อนรับ

 

Number of images in category: 18
Category Viewed: 307x
ภาพกิจกรรมปี 60 - ประชุมการพิจารณาที่นั่งเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ( 9 ก.พ.60)

พลอากาศโทฉัตรชัย บุญญานุรักษ์  เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในการประชุมการพิจารณาที่นั่งเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบริเวณรอบดอนเมืองต่างๆ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  เมื่อ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

 

Number of images in category: 3
Category Viewed: 171x
ภาพกิจกรรมปี 60 - โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ(8-10ก.พ.60)

สบศ.ยศ.ทอ. ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ผลประโยชน์แห่งชาติทางอากาศในบริบทประชาคมอาเซียน มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน ๗๐ คน จาก ๑๖ นกข.
โดยมี พล.อ.ต.นพดล บุญมั่น  รอง เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ(สายงานการศึกษา) เป็นประธานการสัมมนาฯ


กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยาย เรื่อง บทเรียนของ ทอ. ที่ได้รับจากการแก้ปัญหาด้านการบินพลเรือน โดย พล.อ.อ.ปรีชา ประดับมุข เลขานุการ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการบินพลเรือน และการเสวนาวิชาการ เรื่อง บทบาทของ ทอ. ในการพิทักษ์ผลประโยชน์แห่งชาติทางอากาศ ในบริบทประชาคมอาเซียน โดย น.อ.ไพบูลย์ สิทธิลภ  ผู้อำนวยการกองวิทยาการ กรมควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศ, น.อ.ปิยะศักดิ์ เสาร์แก้ว  ผู้อำนวยการ กองการศึกษา วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ และ น.อ.ยุทธศักดิ์ พูลสุวรรณ ผู้อำนวยการกองแผนและโครงการ สำนักบริหารการศึกษา กองบัญชาการกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ ก.พ.๖๐

 

Number of images in category: 8
Category Viewed: 656x
ภาพกิจกรรมปี 60 - การประชุมแลกเปลี่ยนระบบการศึกษา หลักสูตรวิชาชีพทางทหาร(PME) (30ม.ค.-3ก.พ.60)

พล.อ.ต.นพดล บุญมั่น  รอง จก.ยศ.ทอ. หัวหน้าคณะพร้อมข้าราชการ ยศ.ทอ. จำนวน ๖ ท่าน เดินทางไปประชุมแลกเปลี่ยนระบบการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพทางทหาร(PME) ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๓๐ ม.ค.-๓ ก.พ.๖๐

 

Number of images in category: 3
Category Viewed: 821x
ภาพกิจกรรมปี 60 - วทอ.ฯ ดูงานและศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (30ม.ค.-3ก.พ.60)

พล.อ.ต.น้อย ภาคเพิ่ม  ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. และ น.อ.เสน่ห์ บัวชื่น  รอง ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์และ นศ.วทอ.ไปดูงานและศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๓๐ ม.ค.-๓ ก.พ.๖๐ ในโอกาสนี้ได้จัดกิจกรรม " ปันน้ำใจให้สังคม " ณ โรงเรียนบ้านเซประชาอุทิศ ตำบลหนองขอนกว้าง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี   

 

Number of images in category: 2
Category Viewed: 177x
ภาพกิจกรรมปี 60 - พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ ๗๖ (1 ก.พ.60)

พลอากาศโทฉัตรชัย บุญญานุรักษ์  เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ ๗๖ ณ ห้องบรรยาย โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

พลอากาศโทฉัตรชัย บุญญานุรักษ์  เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ ๗๖ ณ ห้องบรรยาย โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

 

Number of images in category: 4
Category Viewed: 303x
ภาพกิจกรรมปี 60 - พิธีเปิดงาน สีกันฯนิทรรศ 2016 “สืบสานงานพ่อหลวง” ปีการศึกษา ๒๕๕๙(20 ม.ค.60)

พลอากาศโทฉัตรชัย บุญญานุรักษ์  เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานพิธีเปิดงาน สีกันฯนิทรรศ 2016 “สืบสานงานพ่อหลวง” ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) เมื่อ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐

 

Number of images in category: 9
Category Viewed: 227x
ภาพกิจกรรมปี 60 - โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ยศ.ทอ.(1ก.พ.60)

น.อ.อำนวย สมวงศ์  รอง เสธ.ยศ.ทอ. เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการกีฬาต้านยาเสพติด ยศ.ทอ. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ๙๘๔ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๑ ก.พ.๖๐

 

Number of images in category: 11
Category Viewed: 717x
ภาพกิจกรรมปี 60 - สม.ทอ. จำหน่ายดอกไม้ที่ระลึก (30ม.ค.60)

พล.อ.ท.ฉัตรชัย บุญญานุรักษ์  เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ให้การต้อนรับ น.อ.หญิง กรนันท์ รุ่งสว่าง  นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศและคณะฯ ในการนำดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก ประจำปี ๖๐  มาจำหน่าย ณ กองบัญชาการกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๓๐ ม.ค.๖๐

 

Number of images in category: 5
Category Viewed: 633x
ภาพกิจกรรมปี 60 - วทอ.ฯ ดูงาน บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด(26 ม.ค.60)

พล.อ.ต.น้อย ภาคเพิ่ม  ผบ.วทอ.ยศ.ทอ.  ,น.อ.เสน่ห์ บัวชื่น  รอง ผบ.วทอ.ฯ นำคณะอาจารย์  นศ.วทอ. รุ่นที่ ๕๑ ไปศึกษาดูงาน บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด และรับฟังการบรรยายสรุป หัวข้อ " ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาห้วงอวกาศชาติกับความมั่นคงของรัฐ " โดยมี คุณ สาริณี  อังศุสิงห์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ให้การต้อนรับ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ม.ค.๖๐, ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ ณ อาคาร ๖๐ ปี บริษัท วิทยุการบินฯ

 

Number of images in category: 7
Category Viewed: 599x
ภาพกิจกรรมปี 60 - บรรยายพิเศษเรื่อง

วทอ.ฯ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์นลินา สุตกุล  อาจารย์พิเศษจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาบรรยายพิเศษเรื่อง " ทักษะการสัมมนาวิชาการ " ให้แก่ นศ.วทอ.ฯ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ ม.ค.๖๐, ๑๓๐๐ - ๑๕๐๐น. ณ ห้องบรรยาย วทอ.ยศ.ทอ.

 

Number of images in category: 5
Category Viewed: 256x
ภาพกิจกรรมปี 60 - พิธีปิดหลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ ๗๕ (23-01-60)

พล.อ.ท.ฉัตรชัย บุญญานุรักษ์  เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานพิธีปิดหลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ ๗๕ ณ ห้องบรรยาย โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐

 

Number of images in category: 10
Category Viewed: 289x
ภาพกิจกรรมปี 60 - ตรวจเยี่ยมสายวิทยการด้านการศึกษาและการฝึก และอนุศาสนาจารย์ (23 ม.ค.60)

น.อ.ขวัญกล้า นกเอี้ยงทอง  รอง ผอ.สบศ.บก.ยศ.ทอ. ผู้แทน จก.ยศ.ทอ. พร้อมคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมสายวิทยการด้านการศึกษาและการฝึก และอนุศาสนาจารย์ ณ บน.๑ ในวันที่ ๒๓ ม.ค.๖๐โดยมี น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ

 

Number of images in category: 8
Category Viewed: 757x
ภาพกิจกรรมปี 60 - วทอ.ฯ ดูงานและศึกษาภูมิประเทศภาคเหนือ (9ม.ค.60)

พล.อ.ต.น้อย ภาคเพิ่ม  ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. ,น.อ.เสน่ห์ บัวชื่น  รอง ผบ.วทอ.ฯ นำคณะอาจารย์และ นศ.วทอ.ไปดูงานและศึกษาภูมิประเทศภาคเหนือ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาวิเคราะห์ด้านการทหาร  การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมจิตวิทยาของภูมิภาคที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติและการเข้า สู่ประชาคมอาเซียน  เช่น กองกำลังผาเมือง กองทัพภาคที่ ๓ และ กองบิน ๔๖ เป็นต้น ระหว่าง ๙ - ๑๓ ม.ค.๖๐

 

Number of images in category: 13
Category Viewed: 594x
ภาพกิจกรรมปี 60 - ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการและการฝึก และการอนุศาสนาจารย์ ณ บน.๒ และ บน.๔(10/01/60)

พล.อ.ต.นพดล บุญมั่น  รอง จก.ยศ.ทอ.สายการศึกษา พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมสายวิทยาการและการฝึก และการอนุศาสนาจารย์ ณ บน.๒ และ บน.๔ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ ม.ค.๖๐ โดยมี น.อ.เจษฎา แท่งทองคำ  ผู้บังคับการกองบิน๒และ น.อ.พูนศักดิ์ ปิยะรัตน์  ผู้บังคับการกองบิน๔ ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมกิจการด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กิจการอนุศาสนาจารย์ และกิจการด้านภาษาต่างประเทศ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

Number of images in category: 7
Category Viewed: 299x
ภาพกิจกรรมปี 60 - พิธีปิดการอบรมและมอบหนังสือรับรอง (14 พ.ย.60)

พลอากาศโท อนุชิต แก้วประสพ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมและมอบหนังสือรับรองให้แก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร น.ประทวน เป็น น.สัญญาบัตร รุ่นที่ ๕๖  ในวันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  ณ ห้องบรรยายโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

 

Number of images in category: 8
Category Viewed: 40x
ภาพกิจกรรมปี 60 - วันคล้ายวันสถาปนา กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ครบ ๖๘ ปี(06/01/60)

พล.อ.ท.ฉัตรชัย บุญญานุรักษ์  จก.ยศ.ทอ. เป็นประธานพิธีวันคล้ายวันสถาปนา กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ครบ ๖๘ ปี ณ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๖ ม.ค.๖๐

 

Number of images in category: 24
Category Viewed: 313x
ภาพกิจกรรมปี 60 - ปฐมนิเทศ นทน.หลักสูตรครูการบินเพื่อฝึกศิษย์การบิน รุ่นที่ ๔๒ (9ม.ค.)

น.อ.จิราสินธุ์ เกษมธนเสถียร  ผอ.รร.คท.ยศ.ทอ. ปฐมนิเทศ นทน.หลักสูตรครูการบินเพื่อฝึกศิษย์การบิน รุ่นที่ ๔๒ ณ รร.คท.ยศ.ทอ. เมื่อ ๙ ม.ค. ๖๐

 

Number of images in category: 7
Category Viewed: 558x
ภาพกิจกรรมปี 60 - รร.คท.ยศ.ทอ. ศึกษาดูงานศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ(6ม.ค.60)

น.ท.สหรัฐ ศรีบุญเกิด  รอง ผอ.รร.คท.ยศ.ทอ. คณะอาจารย์ และนทน.หลักสูตรครูทหารชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ ๔๖ สำหรับการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ ในวันที่ ๖ ม.ค.๖๐

 

Number of images in category: 16
Category Viewed: 843x
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รร.ดย.ทอ.ดย.ทอ.อย.

คณก.ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันการศึกษาของทอ. ประกอบด้วย พล.อ.ต.ธนบดี อุตะมะ  รอง จก.ยศ.ทอ. ประธานกรรมการตรวจประเมินฯ และผู้แทน จาก ยศ.ทอ. ,รร.นนก.และ พอ.เป็นกรรมการได้ดำเนินการ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รร.ดย.ทอ.ดย.ทอ.อย. ระหว่าง ๒๖– ๒๘ส.ค.๕๘ โดยมี พล.อ.ต.ชัยยะ อุปริรัตน์  ผบ.ศทย.อย. ให้การต้อนรับ

 

Number of images in category: 8
Category Viewed: 542x
 
Powered by Phoca Gallery

 

Copyright © by Academic Resources Division | พัฒนาโดย... กองวิทยบริการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ