เผยแพร่และแนะแนวการศึกษาของกองทัพอากาศ ประจำ ปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒

           กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ได้ดำเนินเผยแพร่และแนะแนวการศึกษาของกองทัพอากาศ ประจำ ปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ ระหว่าง ๒๕-๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ จว.ตรัง และ จว.กระบี่ โดยมี

           ๑. พล.อ.ต.น้อย  ภาคเพิ่ม  รอง จก.ยศ.ทอ. เป็นหัวหน้าคณะ
           ๒. น.อ.ประการ  พรมโสภา  รอง ผบ.รร.จอ.ยศ.ทอ. เป็นรองหัวหน้าคณะ

           ซึ่งเป็นการเผยแพร่และแนะแนวสถาบันการศึกษาภายในกองทัพอากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช, วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ, โรงเรียนจ่าอากาศ, โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ใน จว.ตรัง และ จว.กระบี่ โดยมีตัวแทนจากสถาบันการศึกษาภายในกองทัพอากาศร่วมเดินทางไปเผยแพร่และแนะแนวในครั้งนี้

FaLang translation system by Faboba