วทอ.ฯ ศึกษาและดูงานภูมิประเทศภาคใต้

          พล.อ.ต.เสน่ห์  บัวชื่น  ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์และ นศ.วทอ.ศึกษาและดูงานภูมิประเทศภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๔-๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพลังอำนาจด้านการทหาร การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมจิตวิทยาที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ ตลอดจนความร่วมมืออันดีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านการบริการและการท่องเที่ยว เช่น จังหวัดภูเก็ต, พังงา และสุราษฎ์ธานี เป็นต้น

FaLang translation system by Faboba