รอง ผบ.ทอ.ให้เกียรติบรรยายหัวข้อ "ผู้นำระดับยุทธศาสตร์ " ให้แก่ นศ.วทอ.รุ่นที่ ๕๒

        พล.อ.อ.ยรรยง คันธสร รอง ผบ.ทอ. มาบรรยายหัวข้อ "ผู้นำระดับยุทธศาสตร์” ได้เสนอโมเดลในการพัฒนาภาวะผู้นำระดับยุทธศาสตร์“VSC Model for HPO Leadership Training”ให้แก่ นศ.วทอ.รุ่นที่ ๕๒ โมเดลนี้เป็นการประยุกต์ใช้อิทธิบาท ๔ ฉันทะ, วิริยะ, จิตตะ, และ วิมังสาในการพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อสร้างวิสัยทัศน์ที่ถูกต้อง, ทักษะที่ถูกต้อง, และความร่วมมือที่ถูกต้อง ในการขับเคลื่อนกองทัพอากาศเป็น High Performance Organization เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ พ.ค.๖๑, ๐๘๐๐ - ๑๒๐๐ ณ ห้องบรรยาย วทอ.ยศ.ทอ.

 

FaLang translation system by Faboba