พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร

           พลอากาศโท อนุชิต  แก้วประสพ  เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร สังกัด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ พุทธสถาน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ