ตรวจติดตามและประเมินผลงานที่เสริมสร้าง ทอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ฯ           

           พลอากาศโท ชฤทธิพร  คำหอม  ประธานอนุกรรมการตัดสินผลงานคุณภาพที่เสริมสร้าง ทอ. ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ฯ พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจติดตามและประเมินผลงานที่เสริมสร้าง ทอ. ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ฯ โดยมี พลอากาศตรี อำนวย  สมวงศ์  เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ให้การต้อนรับ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม กองบัญชาการกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ โดยมีการนำเสนอผลงานคุณภาพ ของ ยศ.ทอ. จำนวน 2 ผลงาน คือ
           1. Best Practice of AWC Journal ของ กลุ่ม AWC Elite  จาก วทอ.ยศ.ทอ.
           2. E to E Shop Building ของ กลุ่ม ดาวน์ซินโดรม  จาก รร.จอ.ยศ.ทอ.

และรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการจัดการความรู้ของ ยศ.ทอ. รอบ ต.ค.- เม. ย. 61

 

2561 05 16 01

2561 05 16 02

2561 05 16 03

FaLang translation system by Faboba