วทอ.ฯ ศึกษาและดูงานภูมิประเทศภาคตะวันออก

         พล.อ.ต.เสน่ห์  บัวชื่น  ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์และ นศ.วทอ.ศึกษาและดูงานภูมิประเทศภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ ๗-๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพลังอำนาจด้านการทหาร การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมจิตวิทยาที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ ตลอดจนความร่วมมืออันดีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกกับเพื่อนบ้านในกลุ่มประชาคมอาเซียน เช่น จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด และจังหวัดชลบุรี เป็นต้น

FaLang translation system by Faboba