มอบรางวัลให้แก่ นศ.วทอ.รุ่นที่ ๕๒ ที่ได้คะแนนยอดเยี่ยม หมวดวิชาที่ ๑ ความมั่นคงแห่งชาติและยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

พล.อ.ต.เสน่ห์  บัวชื่น  ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. มอบรางวัลให้แก่ นศ.วทอ.รุ่นที่ ๕๒ ที่ได้ คะแนนยอดเยี่ยม หมวดวิชาที่ ๑ ความมั่นคงแห่งชาติและยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
เมื่อวันพุธที่ ๗ มี.ค.๖๑,  ๑๒๐๐ ณ ห้องบรรยาย วทอ.ยศ.ทอ. โดยมีรายชื่อ ดังนี้
               1.  น.อ.เพชร  ธรรมวิญญา
               2.  น.อ.กฤษณัส  กาญจนกุล
               3.  น.อ.ศักรินทร์  ไชยวาน
คะแนนรวมประเภทสัมมนาได้แก่ สัมมนาที่ ๖
นศ.วทอ.ที่ให้ความร่วมมือในการประเมินผลการบรรยายครบทุกรายวิชาหมวดวิชาที่ ๑ คือ น.อ.วิรัตน์ ก้อนทอง ร.น.

FaLang translation system by Faboba